Feminism in my view

Hej Style Hunter

Feminism in my view

Feminism in my view,. Oven på mit indlæg i går om hvordan det er at være kvinde i dag, vil jeg gerne fortsætte med min opfattelse af feminisme.

Feminism in my view

Oprindelig opstod feminismen som svar på undertrykkelse af kvinder i de vestlige samfund. I dag bliver feminismen tydelig i det offentlige rum, når kvinder diskrimineres eller udsættes for sexchikane.

Feminism in my view

Og netop i den kontekst fortsætter min opfattelse af feminisme i samme spor som mit indlæg i går. Jeg mener ikke feminisme skal betyde at mænd og kvinder på den måde er ens. Nej naturligvis er der en forskel på os.

Det er netop det der er det fine, fordi vi sammen kan komplimenterer hinanden. Det gælder i politik, ledelse og naturligvis også i hjemmet

For mig er det vigtigt at vi har lige muligheder uanset om vi er mænd eller kvinder, at vi får lige løn for lige arbejde, at kvinder ikke skal opfattes som et sex objekt eller vurderes på vores udseende.

Feminism in my view

Kvinder skal selvfølgelig vurderes på vores evner på lige fod med mændene. Kvinder skal altså ikke være dygtigere end mændene for at få de samme muligheder. Kvinder skal heller ikke nedvurderes fordi vi vælge at få børn – uanset om vi vælger at gå hjemme eller om vi vælger at arbejde.

Feminism in my view

Kvinder skal ikke stemples som grådige fordi de kræver samme løn som mændene og de skal ikke stemples som hysteriske fordi de siger deres mening.

Feminism in my view

Jeg er sikker på du er enig og vil sige selvfølgelig, men sandheden er bare den at det ikke er virkeligheden. Vi har alt for få kvinder i topledelserne og det er et tab for os som samfund. Netop fordi at når kvinder og mænd arbejder sammen og leder sammen vil de bedste beslutninger blive truffet. De bedste beslutninger bliver ikke truffet at mænd alene og heller ikke af kvinder alene, men at mænd og kvinder i fællesskab.

Feminism in my view

Du ønskes en herlig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Feminism in my view ,. On top of my post yesterday about how it is to be a woman today, I would like to continue my perception of feminism.

Originally emerged feminism in response to the oppression of women in Western societies. Today, feminism clearly in the public sphere when women are discriminated against or subjected to sexual harassment.

And just in the context of continuing my perception of feminism in the same vein as my post yesterday. I do not think feminism to mean that men and women in the way are the same. No, of course there is a difference between us.

It is just that which is fine because we can compliment each other. This is true in politics, management and of course at home.

For me it is important that we have equal opportunities regardless of whether we are men or women, that we get equal pay for equal work, that women should not be seen as a sex object or judged on our appearance.

Women need to be assessed on our abilities on an equal footing with men. Women should therefore be no better than the men to have the same opportunities. Women should not be denigrated because we choose to have children – whether we choose to go home or whether we choose to work.

Women should not be branded as greedy because they require the same pay as men and they should not be branded as hysterical because they say their opinion.

I’m sure you agree, and will tell of course, but the truth is just that it is not reality. We have too few women in top management and it is a loss for us as a society. Precisely because that when women and men work together and head along to the best decisions will be taken. The best decisions are not msde by men alone and not  by women alone but joint men and women together.

Wishing you a lovely evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.