Does you remember to celebrate your victories ?

Hej Style hunter

celebrate your victories

Does you remember to celebrate your victories ? Det er vigtigt at standse op og lægge mærke til vores små og store sejre.

celebrate your victories

Jeg er meget målrettet og er god til at nå mine mål. Jeg er til gengæld ikke særlig god til at standse op og mærke sejren når jeg har nået et mål.

celebrate your victories

Jeg har nu to gange måtte knække med stress. Årsagen skal blandt andet findes i min egen måde at piske mig selv til at nå mine mål. Jeg kan være en rigtig arbejdshest og knokle derudad.

celebrate your victories

Når jeg så når mine mål er jeg alt for ofte hurtig til at skøjte videre til det næste mål. Det er en rigtig dårlig ide, ikke at give sig selv lov til at standse op og mærke efter og føle glæde ved målet.

celebrate your victories

Ud over at jeg har lovet mig selv og mine børn at passe bedre på mig selv, har jeg også besluttet at det er vigtigt at markerer når jeg har nået et mål.

celebrate your victories

Jeg har tilladt mig selv at være stolt af mig selv og mentalt klappet mig selv på skulderen, fordi jeg har fået mit liv tilbage på sporet.

celebrate your victories celebrate your victories

Nu har jeg også købt en gave til mig selv, for at markerer og fejrer min store indsats. Jeg har købt mig selv en smuk  og funklende ring, som samtidig skal være en daglig påmindelse om min sejr.

celebrate your victories

Det føles rigtig dejligt at kigge på min ring og anerkende mig selv fordi jeg formåede at finde kræfter til at samle mig selv og stumperne af mit liv op. At anerkende mig selv fordi jeg nu har skabt en hyggeligt hjem for mig selv og fordi jeg har fundet mig et nyt job. Og ikke mindst fordi jeg har fundet min indre glæde og styrke frem igen.

celebrate your victories

Er du god til at fejrer dine sejrer? Eller har du, lige som jeg havde, travlt med at fokuserer på næste mål uden at anerkende din egen indsats og glæde dig over du har nået du mål? Hvis du fejrer dine sejrer, hvordan fejrer du så dine sejrer?

celebrate your victories

Du ønskes en smuk aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

celebrate your victories

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Does you remember two celebrate your victories? It is important to stop and pay attention to our small and large victories.

I am very focused and is good to reach my goals. However, I am not very good at stopping to mark the victory when I have reached a goal.

I now have twice been down with stress. The reason, among other things is to be found in my own way to whip myself to achieve my goals. I can be a real workhorse and whip myself really hard.

When I reach a goal, I too often are very quick to skate on to the next goal. It is a very bad idea, not to allow ourselves to stop and celebrate and feel the pleasure of a reached goal.

Besides, I have promised myself and my children to take better care of myself, I have also decided that it is important to mark when I have reached a goal.

I have allowed myself to be proud of myself and mentally patted myself on the shoulder, because I’ve got my life back on track.

Now I also bought a gift for myself, to mark and celebrate my big effort. I bought myself a beautiful and sparkling ring, which shall be a daily reminder of my victory.

It feels really nice to look at my ring and recognize myself because I managed to find the strength to pick myself and the pieces of my life up. To recognize myself because I now have created a cozy home for myself and because I have found myself a new job. And not least because I have found my inner joy and strength.

Are you good at celebrating your triumphs? Or do you, like I did, scrambling to focus on the next goal without recognizing your own efforts and delight when you reach your goals? If you are celebrating your triumphs, how do you celebrate your wins?

Wishing you a beautiful evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.