Do you know Mofibo

Hej Style Hunter

Do you know Mofibo

Do you know Mofibo ? hvis ikke, skal du læse med her. Jeg pendler frem og tilbage til arbejde hver dag. Faktisk bruger jeg 2 timer i tog hver eneste dag.

Jeg har altid pendlet mellem job og hjem i alle de år jeg har arbejdet. Pyha – kom lige til at tænke på at det er 35 år med to timers transport hver dag – 20 arbejdsdage om måneden i gennemsnit – det bliver til 16800 timer jeg ind til nu har brugt på transport.

Do you know Mofibo

Det er helt surealistisk at tænke på. Nå men det er jo også kun to timer om dagen. Det er to timer som jeg bruger til enten at arbejde eller også til at slappe af. Det afhænger af hvor travlt jeg har på jobbet.

Hvis jeg skal slappe af hører jeg lydbøger, det er faktisk rigtig afslappende at sidde stille og roligt og få “læst” en historie højt.

Do you know Mofibo

Jeg har meldt mig ud af alle de blogklubber som jeg var medlem af, fordi jeg simpelt hen ikke har plads til flere bøger. Jeg er stadig en læse hest som nyder at læse en god bog, men jeg gider ikke låne bøger på biblioteket, fordi jeg så skal være afhængig af at hente og afleverer.

Med Mofibo kan jeg både læse og lytte til bøger,  og de har en fint stort udvalg af bøger. Det koster 99,00 Dkr om måneden og så er jeg fri for at skulle spekulerer på at hente og afleverer bøger.

Do you know Mofibo

99,00 Dkr om måneden er også meget billigere end at skulle købe bøgerne gennem bogklubber – i bogklubberne koster en bog i gennemsnit 230,00 DKR om måneden. Og jeg var medlem af tre bogklubber, så der er også penge at spare.

Selv om du kun køber én bog om måneden er det billigere at abonnerer hos Mofibo. Og bedst af alt jeg har ikke plads problemer.

Do you know Mofibo

Med Mofibo kan du downloade den aktuelle bog du læser eller lytter til, så den er tilgængelig uanset om der er dårlig dækning der hvor du befinder dig. Det er super smart og bogen fjernes automatisk når du er færdig med bogen.

Do you know Mofibo

Jeg ønsker dig en hyggelig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Do you know Mofibo? if you don’t know Mofibo, please read here. I commute back and forth to work every day. In fact, I use 2 hours by train every day.

I have always shuttled between jobs and homes in all the years I have worked. Phew – just came to mind that it is 35 years, with two-hour transport every day – 20 working days a month on average – it gets to 16,800 hours I until now have spent on commuting.

It is quite surreal thinking. Anyway it’s just only two hours a day. It is two hours that I use to either work or to relax. It depends on how busy I am at work.

If I need to relax I listen to audio books, it’s actually really relaxing to sit quietly and have “read” a story.

I have quit all my subscriptions to book clubs, because I simply did not have room for more books. I am still a voracious reader who enjoys reading a good book, but I do not want to borrow books at the library, because I have to depend on to pick up and deliver the books.

With Mofibo I can both read and listen to books, and they have a fine large selection of books. It costs 99,00 Dkr per month and then I’m free from having to pick up and deliver books.

99,00 Dkr per month is also much cheaper than having to buy the books through book clubs – in book clubs the cost of a book on average book is DKR 230.00 per month. And I was a member of three book clubs, so there is also money saving here.

Even if you only buy one book a month is cheaper to subscribe at Mofibo. And best of all I do not have space problems.

With Mofibo you can download the current book you are reading or listening to, so it is available regardless of whether there is poor coverage where you are. It’s super smart and the book is automatically removed when you finish the book.

I wish you a pleasant evening while I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.