Corporal punishment of children

Hej Style Hunter

Corporal punishment of children

Corporal punishment of children – for omkring 3 uger siden  (Uge 46) satte Danmarks radio fokus på vold mod børn.

Corporal punishment of children

DR2 viste ‘Vejen væk fra volden’ – som er en dokumentar af Ulrik Holmstrup. Vi mødte blandt andet forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky og Frank Clifforth, sidste års deltager i ‘X Factor’, hvor de fortalte hvordan det er lykkedes dem at bryde mønstret – arven og komme ud på den anden side.

Corporal punishment of children

Mit hjerte og min sjæl blev meget påvirket af den udsendelse, både fordi jeg kan nikke genkendende til mange af de følelser af magtesløshed og fortvivlelse som f.eks. Frank Clifforth giver udtryk for og fordi jeg bliver så ked af når det dyrebareste vi har – vores børn bliver behandlet umuligt og urimeligt.

Corporal punishment of children

Jeg selv har også fået bank da jeg var barn, min mor bankede mig med bøjler og tæppebankere så jeg blev gul og blå. Jeg kan huske at jeg dækkede over hvor voldsomt min mor bankede mig, fordi jeg inderst inde i min barne forstand godt vidste at det var forkert, samtidig med jeg i forvejen kæmpede med angsten for ikke at måtte få lov til at blive hos min far og mor.

Corporal punishment of children

Jeg kan tydeligt huske følelsen af uretfærdighed og magtesløshed når min mor sådan havde banket mig gul og blå.  Og ja tiden var en anden dengang jeg var barn, forældre måtte desværre godt banke deres børn, men nu var børneforsorgen indblandet i vores liv, netop fordi der var alt den ballade med min biologiske mor.

Corporal punishment of children

Jeg kan også huske tydeligt at jeg svor højt og helligt at jeg ville aldrig banke mine børn på den måde og jeg kan heldigvis i dage sige at det løfte har jeg holdt. Jeg har aldrig lagt hånd på mine børn, det er ikke nødvendigt at slå for at opdrage børn.

Corporal punishment of children

Og det bliver aldrig i orden at banke hverken, børn, dyr eller voksne for den sags skyld. Også jeg kan fortælle at de overgreb jeg blev udsat for i form af voldsomme bank har sat deres spor også i mit voksen liv.

Corporal punishment of children

Jeg er bare glad for at jeg har fået den gave at være et stærkt menneske som har kunne bryde mønstret og holde det løfte jeg gav mig selv for så mange år siden.  Det var dagens alvorlige indlæg.

Corporal punishment of children

Du ønskes en hyggelig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

 

English Translation

Hello Style Hunter

Corporal punishment of children – for about 3 weeks ago (Week 46) Danmarks sat radio focus on violence against children.
DR2 showed ‘The road from violence’ – which is a documentary by Ulrik Holmstrup. We met, among other writer Anne-Cathrine Riebnitzsky and Frank Clifforth, last year’s participating in the ‘X Factor’, where they told how they have managed to break the pattern of inheritance and come out on the other side.

My heart and my soul was very affected by the expulsion, both because I can recognize many of the feelings of powerlessness and despair as Frank Clifforth conveying and because I get so upset when the most precious thing we have – our children are treated impossible and unreasonable.

I have also been beaten when I was a child, my mother beat me with hangers and other things so I was black and blue. I remember that I covered at how dramatically my mother beat me, because I know deep down in my child sense knew that it was wrong while I’m already was struggling with the fear of not being allowed to stay with my father and mother.

I do clearly remember the feeling of injustice and powerlessness when my mother had beaten me black and blue. And yes times were different when I was a child, parents unfortunately had got right to beat their children, but with the child welfare involvement in our lives, because there was all the fuss with my biological mother.

I also remember clearly that I swore that I would never beat my children that way and I can happily today say; that promise I have kept. I have never laid a hand on my children, it is not necessary to raise children.

And it is never okay to beat either children, animals or adults for that matter. Also I can tell that the abuse I suffered in the form of violent beating have left their mark even in my adult life.

I’m just glad I’ve got the gift to be a strong woman who could break the pattern and keep the promise I gave myself so many years ago. It was the todays post.

I wish you a pleasant evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.