Celebrating the beginning of the festive christmas month

Hej Style Hunter

Celebrating the beginning of the festive christmas month 4

Som jeg fortalte i går, var hele familinen – børn, svigerbørn og børnebørn samlet til vores traditionsrige jule stemnings hygge – Celebrating the beginning of the festive christmas month. Det er blevet en fast tradition, fordi jeg hvert år, siden børnene var helt små, før første søndag i advent har samlet familie og venner til en hyggelig julet dag. Det er noget vi alle sammen nyder at samles og julehygge, inden vi alle får super travlt i årets travleste måned. Man kan næsten sige det er stilhed før stormen.

Celebrating the beginning of the festive christmas month 2

Da det er en tradition, skal alt jo foregår sådan som det plejer. Derfor mødes vi klokken 14.00 og hygger med kakao, kaffe og æbleskiver. Herefter går vi i gang med den kreative del hvor vi laver vores jule dekorationer. Hele dagen står i hyggens tegn, hvor det vigtigste er at vi har tid til at hygge os sammen.

Celebrating the beginning of the festive christmas month 1

I går var vi super kreative og fik produceret nogle smukke jule dekorationer, som du selvfølgelig også skal have mulighed for at se.

Celebrating the beginning of the festive christmas month 19Celebrating the beginning of the festive christmas month 16

Jeg synes vi fik lavet en imponerende samling. Derfor var jeg nødt til at forevige produktionen, inden de blev spredt for alle vinde.

Celebrating the beginning of the festive christmas month 18 Celebrating the beginning of the festive christmas month 21

Jeg lavede en advent dekoration og en kalenderlys dekoration.

Celebrating the beginning of the festive christmas month 17

Samt denne lille fine boks med led lys. Den skal stå i mit soveværelse, hvorfor det er bedst med led lys. Så skal jeg ikke være bange for at falde i søvn og brænde hele huset ned. Mine smukke børnebørn lavede også en dekoration med led lys. Så kan de også have en ufarlig dekoration på værelset. Det havde de også sidste og det var det helt store hit – at kunne tænde sin egen juledekoration og jule hygge på værelset.

Celebrating the beginning of the festive christmas month 5

Mine børnebørn på 4 år lavede også nogle fine jule dekorationer. Og jeg er meget imponeret over hvor dygtig Lærke er.

Celebrating the beginning of the festive christmas month 22image

Se bare den med det hvide lys, det lilla lys og det grønne lys det er Lærkes kreationer.

Celebrating the beginning of the festive christmas month 23

Og her den lille med led lys som også er Lærkes kreation. Hun er kun 4 år.

Celebrating the beginning of the festive christmas month 24

Har du nogen faste jule traditioner? hvis du har hvilke traditioner har du? Har du lavet dine jule dekorationer eller skal du først lave dem i dag? eller køber du dem i stedet?

Jeg ønsker dig en dejlig første Søndag i advent og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
As I said yesterday, the whole family line – children, in-laws and grandchildren gathered for our traditional Christmas mood coziness – Celebrating the beginning of the festive christmas month. It has become a tradition, because I every year since my children were very young, before the first Sunday of Advent gathered family and friends to a cozy Christmas wish day. It’s something we all enjoy to gather and celebrate the party spirit, before we all get super busy in the busiest months. You could almost say it’s the calm before the storm.
Since it is a tradition, everything must of course take place as usual. Therefore, we will meet at 14:00 and socialize with cocoa, coffee and donuts. Then we get started with the creative part where we make our Christmas decorations. The whole day standing in the fun of signs where the main thing is that we have time to enjoy ourselves together.
Yesterday we were super creative and had produced some beautiful Christmas decorations that you of course also should have the opportunity to see.
I think we managed to produce an impressive collection. Therefore, I have to perpetuate the entire production before they were scattered to the winds.
I made an advent decoration and Advent decoration.
As well as this fine little box with led lights. The little box is for my bedroom, so it is best designed with led candle. So I will not be afraid to fall asleep and burn the whole house down. My beautiful grandchildren also did a decoration with led candle. So they can also have a harmless decoration in their room. They had also a led candle decoration last year and it was a great hit – to be able to light the led candle in their own Christmas decorations and enjoy Christmas cosiness in their room.
My grand daughters – 4 years old, also made some fine Christmas decorations. And I’m very impressed with how clever and creative they are.
Just look at it with the white light, purple light and the green light is Lærke creations.
And here the small led lights which is also Laerke creationism. She is only 4 years old.
Do you have any solid Christmas traditions? if you have the traditions do you have? Did you do your Christmas decorations or you must first make them today? or buy them instead?

I wish you a nice first Sunday of Advent and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.