A potato straight onto my face.

Hej Style Hunter

A potato straight to the head

A potato straight onto my face. Hmm tænker du nok – hvad mon hun mener med det.

A potato straight to the head

Nej bare rolig der er ingen som har kastet kartofler efter mig eller i hovedet på mig. Nej det er mere i retning af et lille beauty trick.

A potato straight to the head

Rå kartofler i hud plejen hjælper på mange forskellige måder . Kartofler kan hjælpe med at kontrollere og forebygge acne , bumser og hudorme, dulme betændelse på huden, sår forbrændinger. Det hjælper og helbreder pga. dets antibakterielle egenskaber. Renser ansigtshuden ved at fjerne den overskydende olie.

A potato straight to the head

Kartofler er et naturligt blegemiddel til under øjnene. Du kan anvende kartoffel saft eller kartofler direkte på det angrebne område for at hjælpe på mørke rander under øjnene.

Fremgangsmåde:
Skræl og skær en rå kartoffel i store stykker.
Placere dem i en klud eller lommetørklæde, holde dem på dine øjne i 15-20 minutter.
Vask af med varmt vand. Gør du dette regelmæssigt vil du kunne reducere dine mørke render.

Du kan også anvende kartoffel saft under øjnene med et stykke vat til at blegne mørke rande.

A potato straight to the head

Kartofler er en naturlig måde at lysne pigmentpletter.

Hvis du har pigmentpletter i ansigtet, kan du blande skrællede kartofler i en blender
Kom massen på dit ansigt. Giv en blid massage. Lad massen disse i 5 minutter, skylles af med koldt vand.

A potato straight to the head

Hvis du har tør hud, vil kartofler hjælpe med at give dig, at glat hud følelse på få minutter.

Lav en ansigtsmaske ved at blande en revet stor kartoffel med en halv teskefuld surmælksprodukt. Anvende det på dit ansigt i 20 minutter og derefter vaske det af. Dette virker som en anti-aging maske til at fugte din hud indefra. Det vil også hjælpe med til at genopbygge fugt og udglatte fine linjer.

Personligt bruger jeg min egen repair når jeg oplever tør hud. Den er dog helt uden kartoffel.

A potato straight to the head

For at fjerne hævelser omkring øjnene:

Påfør en blanding af agurk og kartoffel saft på dit ansigt, især omkring øjnene.
Agurk indeholder ascorbinsyre og kaffesyre hvorimod kartoffel har flydende stivelse og catecholase. Disse to ingredienser arbejder godt i aflastningsmuligheder din hud tone og behandle hævelser af øjne.

A potato straight to the head

Så det er i gang med kartoffel masken – det er billigt og effektivt.

Du ønskes en lækker aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

Hello Style Hunter

A potato straight onto my face. Hmm you may well think – what did she mean by that.

No worry there is no one who has thrown potatoes at me or in my face. No, it’s more along the lines of a small beauty trick.

Raw potatoes in skin care helps in many different ways. Potatoes can help control and prevent acne, pimples and blackheads, soothe inflammation of the skin, wounds burns. It helps and heals due. Its antibacterial properties. Cleans the facial skin by removing the excess oil.

Potatoes are a natural bleach below the eyes. You can use potato juice or potatoes directly to the affected area to help the dark circles under the eyes.

Procedure:
Peel and slice a raw potato into large pieces.
Place them in a cloth or handkerchief, keep them on your eyes for 15-20 minutes.
Wash off with warm water. Do this regularly and you will be able to reduce your dark circles.

You can also use potato juice under the eyes with a cotton ball to fade dark circles.

Potatoes are a natural way to lighten age spots.

If you have pigment spots on the face, you can mix peeled potatoes in a blender
Getting mass on your face. Give a gentle massage. Leave the mass on  for 5 minutes, rinse with cold water.

If you have dry skin, the potatoes help give you that smooth skin feeling in minutes.

Make a face mask by mixing a torn large potato with half a teaspoon of sour milk. Apply it on your face for 20 minutes and then wash it off. This acts as an anti-aging mask to hydrate your skin from the inside. It will also help to replenish moisture and smooth out fine lines.

Personally, I use my own repair when I experience dry skin. However, it is completely outside the potato.

To remove puffiness around the eyes:

Apply a mixture of cucumber and potato juice on your face, especially around the eyes.
Cucumber contains ascorbic acid and caffeic acid while potato has liquid starch and catecholase. These two ingredients work well in lightening your skin tone and treat swelling of the eyes.

So it is in the process of potato mask – it is inexpensive and effective.

Wishing you a delicious evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.