Winter blues – Is that the time?

Hej Blogie

IMG_1097

Åh nej er det nu igen den tid på året? Nu sidder du måske og tænker hvad taler hun om ? Jeg taler om vinter træthed. Kender du det ? Jeg gør – ikke at jeg er vinter deprimeret eller går neden om og hjem. Men jeg kan helt klart godt mærke at lyset forsvinder.

Og det værste ved det, er at det bliver værre endnu. Vi går den mørke tid i møde – SUK. Faktisk bliver hver tiende dansker ramt af vinter træthed og det betyder øget søvntrang – op til 10 timer i døgnet og øget appetit og sukker trang. Vintertræthed har typisk følgende karakteristika:

1. Stor følsomhed over for ydre påvirkninger
2. Forværring om aftenen, bedring om morgenen
3. Træthed og søvntrang
4. Stor appetit (især søde sager) og øget vægt

Den direkte udløsende faktor for vintertræthed er svindende lys og tiltagende kulde, hvilket vi ikke kan gøre meget ved, når nu vi er bosat i Danmark.

Til gengæld er der ifølge PsykiatriFonden en række ting, du selv kan gøre for at afhjælpe vintertrætheden – og dermed komme lidt bedre gennem den lange vinter, som står for døren.

 1. Få masser af lys

Der er ikke så mange solskinstimer og -dage om vinteren. Udnyt dem der er! Men vid, at der også om vinteren – og selv om solen ikke skinner – er forholdsvis stor lysstyrke udenfor midt på dagen. Det vil derfor være en hjælp for de fleste og kan for nogen have en forebyggende effekt at gå udenfor et par timer i løbet af dagen. Så køb varmt tøj og gå ud!

2. Lysterapi 
Særlige lamper lavet til lysterapi er en af de mest anerkendte former for behandling mod vinterdepressioner.

3. Vælg ferie efter solen
Planlæg vinterferien efter solen og sørg for at komme af sted i januar/februar, hvor det for alvor er mørkt og trist.

4. Spis sundt
Fyld dig med masser af frugt og grønt og sunde proteiner fra fisk og magert kød.

5. Motion
Det har en helbredende og forebyggende effekt at gå lange ture udenfor i vinterhalvåret. Løb og anden fysisk aktivitet – udendørs – har også positiv virkning.

6. Dyrk sex
Sex er en af de motionsformer, der frigiver flest endorfiner, som hjælper på humøret.

7. Tænk positivt
Træn dig selv i at tænke positivt på livet og de ting, der foregår omkring dig. Værdsæt disse. Mind dig selv om, at det kunne være meget værre.

8. Nyd årstiden
Tilbring de mørke aftener med familien inden døre og få spillet nogle af de spil eller læst de bøger, der ikke har været passende til sommeraftenerne udenfor.

9. Erkend det
Erkend at du mangler energi eller føler dig deprimeret. Du skal ikke skamme dig over at mangle energi.

10. Sov godt
Sørg for at få rigeligt med søvn. Det anbefales, at man får i hvert fald syv til otte timers søvn hver nat. Og for nogen kan der være behov for at sove mere i de mørke, kolde måneder.

Rådene er hermed givet videre til dig.

HUSK at deltage i min giveaway

DSCN0088

alt du skal gøre for at vinde disse nyskabende øreringe er:

  • like Bloggens facebook side her
  • like AngelDesigns facebook side her
  • følge bloggen i Bloglovin her
  • Og du skal efterlade en kommentar til dette indlæg hvor du skriver hvad du synes om det nyskabende design.

Denne giveaway starter i dag den 12 oktober 2013 og slutter den 24 oktober 2013 klokken 20.00. Vinderen offentliggøres den 25 oktober i dagens blog post.

IMG_1098

Dagens outfit er nederdel fra Margit Brandt, Vila top, HM bælte, Snob jakke, Bianco sko, Spansk halskæde, Chanti Cari øreringe, Armbånd By Biehl og eget design samt Spinning ringe.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie
Oh no , it is now again the time of year ? Now you are maybe and thinking what is she talking about ? I’m talking about the winter blues. Do you know it ? I do – not that I’m winter depressed or goes out of business . But I can definitely good brand that light disappears.

And the worst thing about it is that it gets worse. We are in the dark times ahead – SUK . In fact, every ten Danes suffering from winter blues and it means increased somnolence – up to 10 hours a day and increased appetite and sugar cravings . Winter Fatigue typically have the following characteristics:

1 High sensitivity to external influences
2 Deterioration in the evening , improvement in the morning
3 Fatigue and somnolence
4 United appetite (especially sweets ) and increased weight

The immediate trigger for the winter blues are fading light and increasing cold , which we can not do much about , now that we are living in Denmark .

On the other hand , according Psykiatrifonden a number of things you can do to alleviate the winter blues – and thus get a little better through the long winter that is upon us .

 1 Get lots of light

There are not so many sunny hours and days in the winter. Take advantage of those ! But know that even in winter – and even if the sun does not shine – is relatively high surface brightness outside the middle of the day . It would therefore be helpful for most and can someone have a preventive effect to go outside for a few hours during the day . So buy warm clothes and go out!

2 Light Therapy
Special lamps made for light therapy is one of the most recognized forms of treatment for seasonal affective disorder .

3 Select holiday by the sun
Plan winter holidays for the sun and be sure to get going in January / February when it really is dark and dreary .

4 Eat Healthy
Fill you with lots of fruits and vegetables and healthy proteins from fish and lean meat.

5 exercise
It has a curative and preventive effect to take long walks outside in the winter. Running and other physical activity – outdoor – also have a positive effect.

6 Have sex
Sex is one of the forms of exercise that releases the most endorphins which helps your spirits.

7 Think positive
Train yourself to think positively about life and the things that are going on around you. Appreciate them. Remind yourself that it could be much worse.

8 Enjoy the season
Spend the dark evenings with the family indoors and have played some of the games or read the books that have not been adequate for summer evenings outside.

9 Realize it
Realize that you lack energy or feel depressed. You should not feel ashamed to be lacking energy.

10th Sleep well
Be sure to get plenty of sleep. It is recommended that you get at least seven to eight hours of sleep each night. And for some , there may be a need to sleep more during the dark , cold months.

The advice is hereby passed on to you.

Today’s outfit is the skirt from Margit Brandt, Vila top, HM belt, Snob jacket, Bianco shoes , Spanish necklace , Chanti Cari Earrings, Bracelets By Biehl and own design and Spinning rings.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.