When you need help to see

Hej Style Hunter

When you need help to see

When you need help to see – ja jeg har ikke stået forrest i køen den gang der blev udleveret øjne. Jeg fik mine første briller da jeg gik i fjerde klasse. Problemet var bare at jeg ikke den gang og heller ikke i dag er et brille menneske.

When you need help to see

Det er ikke fordi jeg ikke synes at briller er pæne, eller at det er upraktisk med briller. Jeg har bare altid været meget generet af at have briller på. Derfor fandt jeg hurtigt ud af at jeg skulle have kontaktlinser. Jeg kan huske at mine første kontakt linser var super dyre – lige så dyre som mine briller – altså mine to par nye briller.

When you need help to see

Jeg har kun haft bløde linser, men dog linser som skulle renses og koges hver dag, en gang om ugen skulle de have en særlig rensning. Det var egentlig meget besværligt, heldigvis er det da blevet meget lettere nu – med engangs linser som bare smides ud.

When you need help to see

Sidste gang jeg var til linse kontrol, fortalte min optiker mig at mine øjne var begyndt at vise tegn på træthed og at jeg var nødt til at begynde at bruge mine linser mindre, og hvis jeg ikke begyndte på det ville jeg ende med ikke at kunne have linser mere.

When you need help to see

“Gulp” – sagde jeg. Droppe linserne – nej – det er ikke en mulighed. Derfor har jeg nu investeret i briller, så jeg kan have mine linser på i kortere tid hver dag samt holde en ugentlig fridag. Jeg har netop været til kontrol og heldigvis, så har det hjulpet på mine øjne og jeg er ikke længere i farezone for at skulle stoppe med linser.

When you need help to see

Selv om jeg synes mine nye briller er både smarte og pæne – ja så må jeg indrømme at det stadig ikke er noget jeg er super vild med. Men når det er mine øjne det gælder – ja så accepterer jeg vilkårerne.

When you need help to see

Jeg har fået to par briller – et par læsebriller fra Marc by Marc Jacobs (billede ovenfor) og et par se-briller fra Burberry (billede nedenfor). Dette har jeg valgt fordi min optiker rådede mig til dette fordi det ville være sandsynligt at jeg ville få svært til at blive dus med et læsefelt, når jeg ikke går med brillerne fast.

When you need help to see

Ryggen knirker stadig, så jeg må være forsig med dagens pakke arbejde.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

When you need help to see – indeed, I was not first in line at that time when I was handed my eyesight. I got my first glasses when I was in fourth grade. The problem was that I did not then and do not today see myself as a spectacle human.

It’s not because I do not think that glasses are nice, or that it is impractical with glasses. I’ve just always been very bothered by wearing glasses. Therefore, I quickly found out that I had to have contact lenses. I remember my first contact lenses were super expensive – just as expensive as my glasses are today – same price as my two new pair of glasses cost today.

I have only had soft lenses, although my first lenses had to be cleaned and boiled every day, and once a week they were to have a special purification. It was really very difficult, fortunately, is it has become much easier now – with disposable lenses which are thrown out after wearing one day.

Last time I was at the contact lenses control, my optician told me that my eyes were beginning to show signs of fatigue and that I had to start wearing my lenses less, and if did not I begin to do so I would end up not being able to wearing more contact lenses any more.

“Gulp” – I said. Dropping lenses – no – it is not an option. Therefore, I have now invested in glasses so I can wear my lenses for a shorter time each day and keep a weekly day off my contact lenses. I’ve just been back with my optician and fortunately, it has helped on my eyes and I’m no longer in the danger zone of having to stop wearing contact lenses.

Although I think my new glasses are both stylish and neat – I must admit that glasses is not something I’m super crazy about. But this is my eyes terms –  so yes I accept THE TERMS.

When you need help to see

I’ve got two pairs of glasses – a pair of reading glasses from Marc by Marc Jacobs (picture above) and a few watch-glasses from Burberry (picture below). This I have chosen as my optician advised me to this because it would be unlikely that I would find it difficult to get comfortable with a reading field when I do not wear glasses fixed.

When you need help to see

My back  are stil squeaking, so I must be precautionary in today’s packing work.

I wish you a nice day and I look forward to seeing you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

  1. Godformiddag Janie
    Jeg håber du kommer godt igennem dagen uden for meget smerter . Det klæder dig med briller , har selv læse briller for ellers får jeg det som du smiler .. Du ser bare så dejlig ud og du er min solopgang .. Rigtig god dag og godbedring med ryggen …

    VH. Christian

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.