What if I had other genes

Hej Style Hunter

What if I had other genes

What if I had other genes? hvordan kunne jeg så se ud? Jeg kan ellers godt lide mit eget ansigt, men jeg kunne nu alligevel ikke lade være med at lege lidt og smelte to ansigter sammen til et.

What if I had other genes

Hvis du kender snapchat, så ved du at man i øjeblikket kan smelte to billeder sammen til ‘et. Og jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at lege. Efter at have prøvet med et billede af min datter og jeg, min datter, mit barnebarn og jeg – ja så skulle jeg dag lige prøve med et par kendte ansigter.

What if I had other genes

Hvordan ville jeg se ud hvis mine gener var blandet med Kim Kardashians gener? Der var ikke langt fra tanke til handling.

What if I had other genes

Og hvordan ville jeg så se ud hvis mine gener var blandet med Beyonces gener? Et nyt forsøg og vupti.

What if I had other genes

Hvad nu hvis mine gener var blandet med Angelinas gener – det skulle også lige testes.

What if I had other genes

Nej jeg kan stadig bedst lide mit eget ansigt.

What if I had other genes

Jeg ved da godt jeg ikke er nogen fotomodel, men jeg synes nu jeg har været ok heldig.

What if I had other genes

Jeg har aldrig været usikker i forhold til mit eget udseende, selvfølgelig er der da ting jeg gerne ville have haft var anderledes. F.eks. ville jeg gerne have været højere end jeg rent faktisk er. Men det kan jo ordnes med stiletter som jeg elsker at have på.

What if I had other genes

Med hensyn til figur kan det meste ændres optisk med den rette styling. Og når det kommer til ansigtet – ja så kan den rette makeup gøre meget.

What if I had other genes

I dag kan meget også ændres med kosmetiske indgreb, jeg er bare sådan en kylling som ikke tør tage chancen. For tænk hvis noget gik galt og det blev meget værre – ville jeg kunne leve med det så – vel vidende at jeg på en måde selv var skyld i det. Nej jeg tror mere på at lære at elske sig selv med sine fejl og mangler. Og det er lige hvad jeg gør – altså elsker mig selv også med fejl og mangler.

Hvilke gener ville du gerne have var blandet med dine?

What if I had other genes

Jeg ønsker dig en smuk forårsdag og håber at vejret snart vil blive lidt bedre samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

What if I had other genes? What would I look like? I do like my face, but I could anyway not help but play around and melt two faces into one.

If you know the Snap chat, then you know that you currently can fuse two images together into one. And I certainly could not help playing. After trying with a picture of my daughter and I, my daughter, my granddaughter and I – then I had to try a few celebreties faces.

How would I look if my genes were mixed with Kim Kardashian genes? There was not far from thought to action.

What if I had other genes

And how would I look like if my genes were mixed with Beyonce’s genes? A new attempt and voila.

What if I had other genes

What if my genes were mixed with Angelina genes – it would also just tested.

What if I had other genes

No. I do still like my own face the best.

What if I had other genes

I do very well know that I am not a fashion model, but I do think I’ve been ok lucky anyway.
I have never been insecure in relation to my own appearance, of course, there are things I would have liked was different. Eg. I would like  to have been taller than I actually am. But that can be arranged with stilettos which I love to wear.
With reference to Figure mostly every issue can be changed optically with the proper styling. And when it comes to the face – then can the right makeup will fix the most.
Today it is possible to make any change with cosmetic surgeries, I’m such a chicken who dare not take the chance. Imagine if something went wrong and it was much worse – would I be able to live with it – knowing that I myself was somehow to blame. No. I think more in learning to love yourself with your fail and shortcomings. And that’s just what I do – that love myself.

Which genes would you like to have mixed with yours?
I wish you a beautiful spring day and hope that the weather will soon become a little better while I look forward to see you again.

ILYG

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.