Well I am no Brian

Hej Style Hunter

Well I am no Brian

Well I am no Brian. Nej og jeg er heller ikke ejer af en top stylet bil. Næh min bil er meget lille og et helt ordinært transport middel som bringer mig på job og hjem igen hver dag.

Well I am no Brian

 

Jeg er heller ikke velstillet på nogen som helst måde, tvært imod – jeg kan bare lige få det hele til at løbe rundt. Måske sidder du og tænker hvorfor er det interessant for mig? Jo ser du jeg har været ude i god tid, jeg har nemlig allerede nu fået sat vinterhjul på min vinterfælge.

Well I am no Brian

De gamle vinterdæk skulle skiftes og jeg besluttede mig for at være i god tid. Da jeg skulle skifte til sommerdæk, var jeg nemlig sent ude og måtte vente meget længe på at få skiftet til sommerdæk. Belært af det besluttede jeg mig for her i den værste sommerhede at undersøge markedet for vinterdæk.

Well I am no Brian

Og nu kommer vi til det – I am no Brian, men alligevel valgte jeg Thansen som leverandør af mine dæk. De havde nogle billige dæk som matcher mit behov. Jeg køre hovedsageligt på landevej og min bil har en lille motor, hvorfor jeg ikke havde brug for racerdæk.

Well I am no Brian

Til gengæld vil jeg gerne give en high five til Thansen for super service. Jeg havde bestilt dækkende og fået tid til montering, derfor læssede mine fire hjul i bagagerummet (indrømmet bagsæderne skulle lægges ned først for at få plads)  og kørte til Thansen.

Well I am no Brian

Da jeg ankom til butikken, sørgede ekspedienten for at løfte hjulene ud af bagagerummet og køre dem ud på værkstedet. Da jeg hentede hjulene igen gentog den fine service sig. Ekspedienten løftede hjulene ind i bagagerummet igen. Jeg synes det er super god service, noget som jeg ikke havde forventet da jeg vidste jeg benyttede mig af discount modellen.

Well I am no Brian

Så nu står mine fire spritnye vinterhjul klar til montering når den tid kommer. Og ja jeg håber det vare meget længe før det bliver nødvendigt at skifte til vinterhjul. Bare dejligt at være klar.

Well I am no Brian

Er dine vinterhjul klar på nuværende tidspunkt ? eller er du lige som jeg plejer at være ude i sidste øjeblik ?

 

Jeg ønsker dig en lækker søndag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

 

 

Hi Style Hunter

Well I am no Brian. And o and I’m not the owner of a top-styled car either. Almost the opposit – my car is very small and a completely ordinary which means my car is a transport that brings me to work and hack home again every day.

I’m also not wealthy in any way, more like on the contrary – I just can get all every end to meet. Perhaps you sit and think why is it interesting to me? You see, I’ve been out early, because I’ve already put winter wheels on my winter rim.

The old winter tires had to be changed and I decided to be in good time. When I switched to summer tires, I was late and had to wait very long before i could change to summer tires. Belated by that, I decided to investigate the winter tires market in the best summer months.

And now we come to it – I am no Brian, yet I chose Thansen as the supplier of my tires. They had some cheap tires that matched my needs. I drive mostly on a country road and my car has a small engine, so I did not need a racetires.

In return, I would like to give a high five to Thansen for delivering perfect service. I had preordered the tire and when it got time for assembly the tire, I loaded my four wheels in the trunk (admitted the rear seats had to be laid down before in order to fit the tires) and drove to Thansen.

When I arrived at the store, the clerk took care of lifting the wheels out of the trunk and driving them to the workshop. When I picked up the wheels again, the nice service was repeated. The clerk lifted the wheels into the trunk again. I think that was perfect service, something I did not expect because I knew I was buying by the discount model.

So now my four brand new winter wheels are ready for assembly when that time comes. And yes I hope winter will stay  away for a long time before it will be necessary to change to winter wheels. Just nice to be ready.

Are your winter wheels ready at this time? or are you just as I usually am in the last minute?

I wish you a nice Sunday while I look forward to seeing you again.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.