Uphill with extra heavy luggage

Hej Style Hunter

Uphill with extra heavy luggage 1

Uh altså, hvor er det bare irriterende at lide af kronisk hovedpine og migræne, især lige når jeg nærmest står midt i orkanen. Det er som at gå Uphill with extra heavy luggage, det gør det bare lige lidt ekstra hårdt.

Uphill with extra heavy luggage 3

Og selv om jeg er super stærk, så må jeg indrømme at det belaster ekstra at have den der konstante enerverende smerte i mit hoved. Jo – jeg er vant til det, men alligevel synes jeg det kunne være rart hvis den ville give mig en pause lige netop i øjeblikket.

Som jeg før har nævnt, så har jeg siden jeg var 11 år levet med hovedpine og migræne og de gener er kun blevet værre og mere nærværende gennem årene.

Uphill with extra heavy luggage 2

Jeg har først for ganske nyligt fundet ud af at min biologiske morfar også led af kronisk hovedpine, hvilket på en måde er en lettelse at finde ud af, selv om jeg godt ved at det formentlig betyder at jeg også skal leve med min kroniske hovedpine og migræne hele mit liv.

Det er en lettelse fordi jeg nu ved at det er genetisk og at det ikke er noget jeg gør. Det betyder også at når jeg bliver spurgt hvorfor, kan svare at det er genetisk. Mange mennesker som ikke rigtig kender til hovedpine, har svært ved at forstå hvad det vil sige at have kraftige og vedvarende smerter i sit hoved hver eneste dag.

Jeg kan godt forstå det er svært at sætte sig ind i, hvis man selv kun kender til en let hovedpine som kan afhjælpes med et glas vand. Men sådan er min hovedpine desværre ikke.

Jeg prøver at leve mit liv så normalt som muligt, altså jeg forsøger at leve som om mit hoved ikke gør ondt. Men selvfølgelig er der forskelle, dem har jeg for længst accepteret.

Uphill with extra heavy luggage 4

Jeg må også indrømme at jeg er super heldig fordi jeg har nogle virkelig dejlige børn som gerne vil hjælpe mig alt hvad de kan. Jeg ved godt det nok skal gå, jeg er bare lidt mærket og udmattet af min hovedpine samtidig med at jeg kæmper med at lande oven på bruddet og passe mit arbejde.

Derfor vil jeg nu gå i seng og sove og slappe af og håbe mit hoved er bedre i morgen.

Du ønskes en dejlig aften og jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Oh, my, where it is just annoying to suffer from chronic headaches and migraines, especially just when I’m almost in the midst of the hurricane. It is like going Uphill with extra heavy luggage, it makes it just a little extra hard.

And although I’m super strong, I must admit that the burden extra to have the one constant nerve-racking pain in my head. Yes – I am used to it, but nevertheless I think it might be nice if it would give me a break just at the moment.

As I have mentioned before, I have since I was 11 years lived with headaches and migraines, and the genes are only getting worse and more present over the years.

I have only very recently found out that my biological grandfather suffered from chronic headaches, which in a way is a relief to find out, even though I know that it probably means that I also live with my chronic headaches and migraines all my life.

It’s a relief because now I know that it is genetic and that it is not something I do. It also means that when I asked why, the answer that it is genetic. Many people who do not really know the headache, have difficulty understanding what it means to have strong and persistent pain in his head every day.

I understand it’s hard to put into if you have only know a light headache which can be remedied with a glass of water. But that’s not how my headache work.

I try to live my life as normally as possible, so I try to live as if my head does not hurt. But of course there are differences, the ones I have long since accepted.

I must also admit that I am super lucky because I have some really great kids who want to help me all they can. I know it will be all right, I’m just a little mark and exhausted by my headache while I was struggling to land on the break and do my job.

Therefore, I now go to bed and sleep and relax and trust my head is better tomorrow.

Wishing you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

  1. Hejsa Angle først vil jeg lige skrive godt nytår .
    Du ser bare dejlig ud i det tøj og sexy smuk .. God bedring .

    VH. Christian

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.