Social responsibility

Hej Bloggie

unnamed (84)

 

Nu er det blevet tid til jeg igen må have luft. Det drejer sig om EU der mener at man som borger i EU skal have ret til sociale ydelser fra danmark.

Nej det er selvfølgelig lidt mere nuanceret. Hvis man arbejder i Danmark og bliver arbejdsløs, skal man selv om man rejser hjem have understøttelse fra Danmark. Og ja man har så i øvrigt og ret til andre sociale ydelser.

Nu er det ikke normalt at jeg bliver politisk og det har jeg heller ikke tænkt mig i dag. Men jeg synes at hvis man taler om socialt ansvar, så går det jo begge veje.

Jeg mener, hvis jeg modtager sociale ydelser, så har jeg selvfølgelig en interesse i ikke at få for meget eller få noget uberettiget. For gør jeg det, så ødelægger jeg det for andre som har behovet. Vi som stat har et socialt ansvar for at sikre at alle kan få mad og bolig.

Så på den måde så mener jeg at vi i alle i Danmark både dem som modtager sociale ydelser og os som giver sociale ydelser har et socialt ansvar.

OG det er så her filmen knækker når EU udstikker sådan nogle regler, for de føler ikke socialt ansvar for hvad der sker i Danmark. Jeg mener vores statskasse er jo ikke bundløs – vi har ikke et pengetræ gemt i en stendysse.

Derfor er det nødvendigt at alle bidrager til statskassen. Men hvis du rejser ud af landet, men tager dine socialeydelser med dig, ja så bidrager du jo ikke til statskassen.

Den model kan kun ende med at tømme kassen og så har vi hverken til os selv eller andre. Alternativt er at hæve skatten, men den holder ikke i længden. Desuden har vi jo det højeste skattetryk.

Jeg mener at EU mangler at forstå at skal man have del i de danske ydelser, så skal man også være bidragsyder til systemet. Det må være et krav. Og det er socialt ansvar.

Håber du klarede dette meget anderledes indlæg, men nu måtte jeg bare have luft.

unnamed (85)

 

Dagens outfit er kjole fra Miss Martin, jakke fra Vila, stiletter fra 1 to 3, øreringe fra JEWLSCPH, halskæder fra Pieces Julie Sandlau og Mawli Copenhagen, armbånd By Biehl og blandet guld, Pilgrim, JEWLSCPH samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie
Now it is time again I must have air. It is the EU who think that being a citizen of the Union shall have the right to social benefits from Denmark .

No of course it’s a little more nuanced than that. If you work in Denmark and become unemployed , you have to even if you go back home to have support from Denmark . And yes you have to otherwise and right to other social services.

Now it is not normal that I get political and I have not thought about me today. But I think that if you talk about social responsibility, so it goes both ways.

I mean, if I receive social security benefits , so I obviously have an interest in not getting too much or get any unwarranted. For I do, so I spoil it for others who have the need . We as a state have a social responsibility to ensure that everyone can get food and accommodation.

So in that way then I think that we are all in Denmark both those on social assistance and us which provides social services have a social responsibility .

AND this is where the film breaks when the EU sets out how some rules, they do not feel social responsibility for what happens in Denmark . I think our Treasury ‘s not bottomless – we do not have a money tree stored in a dolmen .

It is therefore necessary that all contribute to the Treasury. But if you travel out of the country , but take your Social Security benefits with you , then you do not contribute to the Treasury.

The model can only end up empty box and then we either to ourselves or others. Alternatively, raising taxes , but it will not last . Moreover, we have the highest tax burden.

I believe that the EU needs to understand that you have to have a share in the Danish service , then you should also be a contributor to the system. It should be a requirement . And it’s social responsibility.

Hope you did this very different posts , but now I just had to get some air .

Today’s outfit is the dress from Miss Martin, jacket from Vila, stilettos 1 to 3 , earrings from JEWLSCPH , necklaces from Pieces Julie Sandlau and Mawli Copenhagen , bracelets By Biehl and mixed gold, Pilgrim , JEWLSCPH and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.