New in for the shoe lover – Nixi

Hej Bloggie

unnamed (26)

Det er ingen hemmelighed at jeg elsker sko. Derfor er jeg også konstant på udkig efter nye smarte, specielle , smukke og i øjn faldene par.

For nylig har jeg stiftet bekendskab med en webshop, som har de smukkeste sko – lige efter min smag.

Derfor klikkede jeg også straks tre par i kurven, som bare måtte hjem til min samling.

unnamed (61)

Jeg købte tre par sko på Nixi.dk og de hvide stiletter er fra Nelly.

Jeg synes det var tid til at begynde at kigge efter nogle sorte stiletter fordi mine sorte stiletter er ved at være slidte. OG da jeg så fik øje på leo-stiletterne var jeg helt solgt, lige som jeg synes de lyse er super fine til hverdag.

Jeg havde også længe været på udkig efter et par gode hvide stiletter som kunne bruges hver dag. For når man som jeg går i stiletter hver dag, så har man behov for flere at skifte mellem, da de eller alt for hurtigt vil blive trætte.

Det er lige som om skoene holder længere hvis de får lov til at hvile sig mellem de gange på har dem på.

Jeg må eller sige at jeg var ved at være bekymret for om jeg overhovedet nogensinde fik fingre i mine sko fra Nixi. Det var ikke fordi Nixi havde gjort noget forkert. Nej det var posten som havde leveret skoene til pakkeboksen, og givet mig en kode til at hente et brev hvori der stod der lå en pakke til mig i pakkeboksen.

Da jeg så det, følte jeg mig godt nok slået hjem. Og at ringe til kundecentret hos Post danmark kræver stærk psyke.

For det første skulle jeg være i kø i 45 minutter før betjening. Værst ved ventetiden var at jeg skulle høre på reklamer for pakkeboksen og alle den fortræffeligheder samt og at jeg kunne chatte med en medarbejder hvis jeg ikke ville vente. Problemet her var bare at her var køen lige så lang.

Da jeg endelig kom igennem, kunne de ikke gøre noget andet end at de ville eftersøge pakken.

Efter tre dage uden en henvendelse fra Post danmark, ringede jeg igen til kundecentret – og jo igen ventede jeg 45 min på betjening. Denne gang skulle jeg så høre at Post danmark har 48 timer til at finde pakken.

Der må jeg så indrømme at jeg mistede besindelse, jeg forklarede at jeg var bekymret for at min pakke blev sendt retur til afsender, med endnu flere forsinkelser til følge. Efter lidt snak frem og tilbage, fik jeg endelig udleveret nye koder, så jeg kunne hente min pakke i pakkeboksen.

Jeg behøver vel ikke at sige at jeg var glad for endelig at se skoene.

Jeg vil lige pointere at mens den her snakken frem og tilbage med Post Danmark, talte jeg også med Nixi, som var yderst hjælpsomme og forstående. Næste gang du vælger transportør til din pakke skal du måske tænke en ekstra gang, jeg skal i hvert fald.

unnamed (27)

Dagens outfit er også fra IG fashion challenge #stylememay hvor dagens tema var “makes me want to twirl”. Dagens outfit er top fra spanien, nederdel fra Even & Odd, stiletter fra Nixi.dk og øreringe fra Mawli Copenhagen, halskøder fra Pieces Julie Sandlau, by Biehl, armbånd fra by Biehl, JEWLSCPH, black desing og blandet guld samt ringe fra Pieces Julie Sandlau, JEWLSCPH samt Black Design.

Jeg ønsker dig en pragtfuld dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

It’s no secret that I love shoes. Therefore, I am constantly looking for new, smart , special, beautiful and completely eye drops pair.

Recently , I have become acquainted with a shop that has the most beautiful shoes – just to my taste.

Therefore clicked , I also three pairs in the basket that just had to go to my collection.

I bought three pairs of shoes on Nixi.dk and the white stilettos are from Nelly .

I think it was time to start looking for some black stilettos because my black stilettos is to be worn . AND when I saw spotted leopard – heels I was completely sold , just as I think the light is super fine for everyday .

I also had long been looking for a good pair of white stilettos that could be used every day. For when I walk in high heels every day, then you need more switching between as they or too fast will get tired .

It’s just like the shoes will last longer if they are allowed to rest between the times of wearing them.

I have to say or that I was getting worried about whether I ever got hold of my shoes from Nixi . It was not because Nixi had done nothing wrong . No, it was the item that had delivered the shoes to pack the box , and gave me a code to download a letter which said there was a package for me in the package box .

When I saw it , I felt good enough sent home . And to call the Customer Service Centre at Post Denmark requires strong mentality .

Firstly, I should be in line for 45 minutes before operation. The worst of the wait was that I needed to hear on advertising package box and all the virtues as well and that I could chat with an employee if I would not wait . The problem here was just that this was the queue as long .

When I finally got through , they could not do otherwise than they would in the search package.

After three days without a request from Post Denmark , I called back to the customer center – and the again I waited 45 minutes on the control . This time I hear that Post Denmark has 48 hours to find the package.

Do I admit that I lost composure , I explained that I was concerned that my package was returned to sender, with even more delays. After talking back and forth , I finally handed the new codes so I could get my package in the package box .

Needless to say I was glad to finally see the shoes.

I would just point out that while this conversation back and forth with Post Denmark , I spoke also with Nixi who was extremely helpful and understanding. Next time you select carrier for your package , you might think twice , I’m going anyway.

Today’s outfit is also from IG fashion challenge # stylememay where today’s theme was ” makes me want to twirl .” Today’s outfit is top from spain skirt from Even & Odd , stilettos from Nixi.dk and earrings from Mawli Copenhagen , Necklaces from Pieces Julie Sandlau , By Biehl , bracelets from By Biehl , JEWLSCPH , black design and mixed gold and rings from Pieces Julie Sandlau , JEWLSCPH and Black Design .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.