It is official it is fall

Hej Style Hunter

It is official it is fall

It is official it is fall. Jep det er så sørgeligt som det overhovedet kan være. Øv jeg er overhovedet ikke klar til efterår. Ganske vist har jeg fået masser af sol og sommer, men altså jeg synes at august har snydt lidt. Så nu håber jeg og beder til at september vil byde på lun og solrig sensommer.

It is official it is fall

Jeg er ikke vild med den meget regn, både fordi det er surt at skulle stride sig frem og tilbage til job i regnvejr, men mest fordi både græs og ukrudt gror som om det har brugt hele den varme og tørre sommer til at samle kræfter.

It is official it is fall

Som jeg tidligere har nævnt så har jeg brugt en del af min weekend på at fjerne ukrudt. Ukrudt mellem fliserne på terrassen, ukrudt i bedene i haven og ikke mindst mit mararidt af en forhave.

It is official it is fall

Derfor håber jeg at september vil være mere tør end august, hvilket så vil betyde mindre ukrudt. Jeg hader virkelig at kravle rundt i hug i forhaven. Som jeg har fortalt så er består min forhave at perlesten som er placeret på en ukrudtspærre.

It is official it is fall

Der er bare det at den uduelige ukrudtsspærre er uvirksom, hvorfor ukrudtet gror lystigt. Nu er den bare ekstra svær at fjerne ukrudtet. Og det skal gøres siddende på hug. Så mine ben ender altid med at sove helt vildt mens ryggen smerter. Nej jeg er ikke fan af min forhave.

It is official it is fall

Har du i øvrigt lagt mærke til min nye header ? Jeg syntes bloggen trængte til en ny header som en fejring af den nye sæson.

It is official it is fall It is official it is fall It is official it is fall It is official it is fall

Jeg ønsker dig en dejlig dag og dejlig uge, samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

 

Hi Style Hunter

It is official it’s fall. Well yes that is true and, it’s as sad as it can be. I’m not ready for autumn. Certainly I’ve had plenty of sun and summer, but I think August has been a bit cheating in the sun area – there has been to much rain. So now I hope and pray that September will offer warm and sunny weather.

I do not like the heavy rain, because it’s annoying to go back and forth to work in the rain, but mostly because both grass and weeds grow like it has spent the whole hot and dry summer to gather forces to finally grow now.

I have spent part of my weekend removing weeds. Weed between the tiles on the terrace, weeds in the beds in the garden and not least my nightmare of a front yard.

Therefore, I hope September will offer more dry weather than August, which will mean less weeds. I really hate crawling in the front yard. As I have said, my front consists of the pebbles placed on a weed barrier.

It is just that the untoward weed barrier is inactive because of age, why the weed grows happily between the pebbles. But now it’s just extra hard to remove the weeds. And it has to be done on my knees by hand only. So my legs always end up sleeping while the back aches. No, I’m not a fan of my front yard.

Have you noticed my new header? I thought the blog needed a new header as a celebration of the new season.

I wish you a wonderful day and a wonderful week, while looking forward to seeing you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.