I know I am very strong when necessary

Hej Style Hunter

I know I am very strong when necessary 4

Jeg er en pige med en enorm indre styrke, jeg har efterhånden opnået en vi øvelse i at hive mig selv op igen fra det mest sorte og dybe hul. I know I am very strong when necessary og det er lige hvad dette indlæg handler om.

Endnu en gang oplever jeg at mit liv har kørt sig selv hen til afgrunde – ja faktisk endnu en gang ned i den. Sådan er det desværre for mig, fordi jeg er så super stærk – mentalt – kan jeg blive ved med at prøve at finde løsninger og muligheder. Jeg kan nærmest have en form for en blind vinkel som gør jeg ikke kan læse skriftet på væggen.

I know I am very strong when necessary 1

Men lige netop nu, kan man sige at jeg har nået både bunden og væggen i hullet. Derfor kan jeg tydeligt læse skriften på væggen.

Lige nu sidder jeg og overvejer mine muligheder og hvordan jeg kan, skal og vil håndterer min situation. Et er helt sikkert, jeg kan ikke fortsætte på denne måde. Jeg er lige kommet gennem 4 1/2 dags tortur – jeg har haft en virkelig slemt og voldsom migræne anfald, og som jeg før har nævnt, så er min migræne på en måde også min gode gamle ven.

Min migræne er min ven, fordi den passer på mig, når jeg ikke selv kan finde ud af at passe på mig selv. Når “sandheden” ikke kan råbe mig op, så kommer min migræne og tvinger mig til at stoppe op – til at være fuldstændig stille.

Og det er efter disse stille dag, jeg kan høre min indre stemme fortælle mig at det er nu, at det er nu jeg skal erkende min situation og i stedet for at være blind og stadig kæmpe, skal jeg erkende at slaget er tabt og at jeg må finde en ny vej.

I know I am very strong when necessary 2

Med den erkendelse kommer også en enorm tristhed og sorg, som jeg skal håndterer samtidig med at jeg skal finde ud af at redde mig selv. Og derfor er jeg i øjeblikket i gang med at kigge tilbage og udpege de gange hvor jeg har reddet mig selv, for på den måde at give mig selv overskud til at klare den svære og uvisse tid som jeg går i møde.

I know I am very strong when necessary 9

Sidder du også i dit dybe sorte hul, kan det være du kan bruge min metode til at booste din indre styrke og give dig mod til at klare det du står for an. I know you are stronger than you think and I know I am very strong when necessary.

Jeg ønsker dig en smuk søndag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Style Hunter

I am a girl with an enormous inner strength I have now proven by the exercises in pulling myself up again from the most black and deep hole. I know I am very strong når nödvändigt and that’s what this post is about.

Once again, I feel that my life has run me over the abyss – in fact once inside. Unfortunately I tend to do this, because I am so super strong – mentally – I continue to try to find solutions and opportunities, until I am near drowning. I almost have a kind of a blind spot that I do not read the defense wall.

But just now, you could say that I have reached both the bottom and the wall of the hole. Therefore, I can clearly read the writing on the wall.

Right now I sit and ponder my options and how I can, must and will handle my situation. One thing is for sure, I can not continue this way. I just got through 4 1/2 day torture – I’ve had a really bad and violent migraines, and as I have mentioned before, then my migraine in a way, my good old friend.

My migraine is my friend because it doestake care of me when I can not find out how to take care of myself. When the “truth” can not stop me, then my migraines will enter and forces me to stop – to be completely silent.

And it is because of these quiet days, I can hear my inner voice telling me that it is now that it is now I must acknowledge my situation and instead of being blind and still fight, I must recognize that the battle is lost and that I must find a new path.

With this realization comes an enormous sadness and sorrow that I have to deal with while I have to figure out how to save myself. And therefore I am currently in the process of looking back and identify the times when I have saved myself, as a way to boost my energy to handle the difficult and uncertain time I am going to face before I am at safe ground again.

If you ar sitting in your deep black hole, it may be that you can use my method to boost your inner strength and give you the courage to do what is needed to save yourself. I know you are stronger than you think and I know I am very strong når nödvändigt.

I wish you a beautiful Sunday and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.