How to maintain your childish spirit

Hej Style Hunter

image

Jeg har en livs filosofi, “livet skal være sjovt at leve”. Og jo, jeg ved godt at ind i mellem er livet mindre sjovt. Der er mange ydre omstændigheder som påvirker hvordan livet er lige netop nu. Der kan være kriser i familien, der kan være super travlt på jobbet, der kan være kriser på jobbet eller du kan være ramt af sygdom.

Jeg lever efter det princip at jeg bestemmer hvad min hjerne skal tænke på og hvor meget forskellige ting i mit liv skal fylde. Og jeg bestemmer hvad jeg vil tillægge stor vægt.

image

Hvordan gør jeg de så ? altså “How to maintain your childish spirit”

Derfor vælger jeg at fokuserer på de gode ting i mit liv, som min familie og de ting som jeg holder af at lave. De kedelige pligter som jeg er nødt til også at udføre skynder jeg mig at få overstået, men jeg glæder mig til f.eks. at hygge med mine børnebørn, læse en bog eller gå en smuk tur i en efterårs klædt skov.

Noget andet jeg også synes er vigtigt, er at sørge for at lukke mit indre barn ud en gang i mellem. Jeg tilladder simpelt hen mig selv at være fjollet – lige så fjollet som børn og unge mennesker er. Jeg sørger bare for at jeg er fjollet i trygge omgivelser, altså når jeg er sammen med min familie. På den måde er jeg sikker på at der er tryg plads til mit indre barns leg.

image

hvornår har du sidst løbet rundt i hele huset og leget f.eks. Fanger, har grint og fjollet? Efter sådan en gang leg og fjolleri, er mine batterier ladet op til at klare flere af hverdagens trivialiteter.

image

Nu vil jeg løbe fjollet og grinende ud af huset og ned gennem skoven. Jeg ønsker dig en dejlig dag og hilser dit indre barn dejlig leg på denne smukke lørdag.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

I have a philosophy of life, “life should be fun to live”. And yes, I know that sometimes life is less fun. There are many external factors that affect how life is right now. There may be crises in the family who can be super busy at work that may be crises on the job or you can be hit by the disease.

I live by the principle that I decide what my brain to think about and how much different things in my life to fill. And I decide what I will attach great importance.

How do I do it? So “How maintain your childish spirit”

Therefore, I choose to focus on the good things in my life that my family and the things that I love to do. The chores that I have to also perform I hurry to get over, but I am looking for example. to socialize with my grandchildren, read a book or take a beautiful walk in autumn dressed forest.

Something else I think is important is to make sure to close my inner child out once in a while. I tilladder simply myself to be silly – just as silly as children and young people. I just make sure

I’m silly in a safe environment, so when I’m with my family. On the way, I am sure that there is a safe space for my inner child’s play.

When did you last the course around the entire house and played for example. Prisoners have laughed and silly? After such a time play and silliness is recharging my batteries to handle more of everyday trivialities.

Now I run silly and laughing out of the house and down through the woods. I wish you a nice day and welcome your inner child lovely breeze on this beautiful Saturday.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.