Happy New year

Så er vi nået til årets sidste dag, som jeg skal fejre sammen med noget af min dejlige familie.

Mens du venter på aftenen skal komme vil jeg vise dig noget smukt fyrværkeri.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=x-5iXwJQrHs?feature=player_detailpage]

Hvad skal du i aften? skal du ud og fejre nytår eller får du gæster? Jeg skal fejre nytåret sammen med min skønne kusiner og min pragtfulde fætter.  Jeg glæder mig, det er nærmest blevet en tradition og det er super hyggeligt og dejligt at dele året sidste dag sammen med min skønne mand og min dejlige familie.

Jeg har nogle dejlige minder fra dengang vi var børn og var sammen hos min farmor og farfar. Min farmor og farfar havde et lille husmandssted og vi børn synes det var hele verden og utrolig dejligt at være hos dem. Sådan nogle dejlige minder lægger et dejligt bagtæppe til en hyggelig nytårsaften. Jeg forestiller mig at min farmor og farfar og vores forældre (min far og mor, min faster og onkel) sidder sammen på en sky og kigger ned og ser os hygge os sammen. Det forestiller jeg mig at de synes er dejligt.

Tilbage til nytåret. For ikke at min kusine skal stå med alt arbejdet har jeg fået til opgave at lave desserten og kransekagen. Min fætter synes ikke det er nytårsaften, hvis ikke vi kan få citronfromage, hvorfor jeg selvfølgelig laver den.

Så mens du læser dette står jeg i køkkenet og laver citronfromage og kransekage. Til gengæld så vil jeg senere i dag poste billeder af både citronfromage og kransekage samt af mit outfit.

Der køre en afstemning om to kjoler jeg kan tage på i aften, hvilken en mon det bliver?

Mens du venter på mit næste indlæg som kommer på lige før midnat, kan du hygge dig med det fyrværkeri jeg har fundet til dig. Det er for regentparret i forbindelse med deres besøg i Randers.

Jeg håber du får en fantastisk dejlig nytårsaften, vi ses senere og vi ses igen i det nye år.

Godt nytår!

ILYG

English Translation

Now we have reached the last day of the year, and I will celebrate the New year with some of my lovely family.

While waiting for the night to come I will show you something beautiful fireworks.

What are you doing tonight? are going out and celebrate the New Year or are you having a party in your house? I will celebrate the New Year with my beautiful cousins. I am glad that it has become a tradition and it is super nice and great to share the last day og the year with my wonderful husband and my lovely family.

I have some wonderful memories from when we were children and were together at my grandma and grandpa. My grandparents had a smallholding and we kids thought it was the world and incredibly nice to be with them. Those wonderful memories provide a lovely backdrop for a cozy New Year’s Eve. I imagine that my grandparents and our parents (my father and mother, my aunt and uncle and grandma and grandpa) are sitting on a cloud and looking down and seeing us enjoy ourselves together. This I imagine that they think is nice.

Back to the New year. Because my cousin not shall do all the work I have been assigned som taske, I have been assigned to make the dessert and cake. My cousin do not think it’s New Year’s Eve, if we can not get lemon mousse, so of course I make that.

So as you read this, I stand in the kitchen and make lemon mousse and cake. In return I will later today post pictures of both lemon mousse and cake as well as my outfit.

There run a vote on two ne years dresses, which one would it be?

While waiting for my next post which comes on just before midnight, you can chat with the fireworks I have found for you. It is the royal couple for their visit to Randers.

I hope you have a fantastic New Year’s Eve, see you later and we meet again in the new year.

Happy new year!

ILYG

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.