Great cleanup day

Hej Style Hunter

Great cleanup day

Great cleanup day – jep i går og i dag har jeg haft store oprydningsdag. Mit Closet var i den grad sandet til og sandet havde bredt sig til både gæsteværelse og soveværelse.

Great cleanup day

Derfor har jeg brugt denne weekend på at få ryddet op og ikke mindst ryddet ud i mit Closet. Det er jo ganske enkelt helt forfærdeligt at et closet på 12 m2 ikke er stort nok til alt mit tøj. Nej men det er jo helt flovt faktisk.

Great cleanup day

Derfor gik jeg frisk igang med at gennemgå mit tøj og tænk en gang det blev til to store sække tøj til genbrug og en stor kasse tøj til en sød smuk pige jeg kender.

Great cleanup day

Og så blev der også lidt småting som jeg sælger. Alt i alt en rimelig god og produktiv weekend. Næste weekend har jeg et stort skab med hobby ting som skal gennemgås lige så metodisk. Hvem ved måske ender jeg også med noget der skal smides ud.

Great cleanup day

Derud over har jeg to store sække til storskrald, så jeg mener helt bestemt jeg har grund til at være lidt stolt af mig selv. Husk på jeg er jo lidt af en samler, som nærmest er ved at forbløde når jeg skal skille mig af med noget.

Great cleanup day

Men nu hvor jeg sidder her med god samvittighed efter jeg har kørt tøjet til genbrug og affaldet er kørt væk, så må jeg indrømme at det giver en super god følelse i kroppen. Jeg tænker jeg på en eller anden måde er ved at rydde op i mit liv også.

Great cleanup day

Ingen tvivl om at jeg er blevet mere hård i filten og ikke gider spilde tid på lange og dårlige undskyldninger og forklar mig røv historier. Jeg ved jeg er meget præcis i mine udmeldinger om hvad jeg vil.

Great cleanup day

Helt ærligt så har mit liv budt mig at spise de kameler og lorte jeg skal indtage i dette liv. Så ja oprydningen foregår både i mit indre og ydre liv.

Great cleanup day

Jeg ønsker dig en herlig søndag og glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

 

Hi Style Hunter

Great cleanup day – yep yesterday and today I have had a great cleanup day. My Closet was so sandy and the sand had spread to both the guest room and the bedroom.

That’s why I’ve spent this weekend getting those roms cleaned and cleaned up in my closet.

It’s simply terrible that a 12 m2 closet is not big enough for all my clothes. Well, it’s quite embarrassing indeed. That’s why I went through my clothes.  Oh my once I got through the roms I had go two big bags of reuse and a big box of clothes for a sweet beautiful girl I know.

And then there was also few item that I am selling. All in all, a reasonably good and productive weekend. Next weekend I have a big closet with hobby stuff that should be reviewed equally methodically. Who knows maybe I’ll end up with something to to get rid of too. In addition,

I have two big bags of trash too, so I definitely mean I have reason to be a little proud of myself. Remember, I’m a bit of a collector who’s almost is bleeding to dead when I am getting rid of something.

But now that I’m sitting here with a good conscience after I’ve left the clothes for recycling and the waste has gone away, I have to admit that it gives a super good feeling in the body.

I think I’m somehow cleaning up my life too. No doubt I’ve become more hard in the blanket and do not bother wasting time on long and bad excuses and explanatory robbery stories. I know I’m very precise in my statements of what I want. Honestly, my life has commanded me to eat enough of camels and shivers in this life. So yes the cleanup takes place both in my inner and outer life.

I wish you a wonderful Sunday and look forward to seeing you again.

ILYG / Angel

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.