I am a Garden Woman

Hej Style Hunter

Garden Woman

I am a Garden Woman. Nej – det er jeg ikke – eller det vil sige, som jeg før har fortalt er jeg bedst til at sidde i haven og slikke sol eller læse en god bog.

Garden Woman

Men når man nu ikke lige har en have mand ved hånden, så må jeg jo selv være handy woman og gå i gang med have arbejdet.

Garden Woman

Heldigvis er min have ikke særlig stor, selv om jeg synes den er stor nok, når både hækken skal klippes, græsset skal slås, terrassen skal have fjernet ukrudt mellem fliserne.

Garden Woman

Samtidig med jeg blev nødt til at gøre noget ved min forhave. Der er langt småsten i bedene, så det kan se pænt ud. Der er bare lige det at de fine perlesten ikke forhindre ukrudtet i at gro.

Jeg har tidliger forsøgt mig med at fjerne ukrudt i forhaven, hvilket er praktisk talt umuligt på grund af stenene. Men nu var mit ukrudt blevet knæhøjt, så jeg kunne ikke udskyde eller vende det blinde øje til længere.

Garden Woman

Jeg var nødt til at fjerne så meget som muligt af ukrudtet. Så jeg har været i gang hele dagen og jeg er helt ødelagt i arme og ben.

Garden Woman

Min forhave er ikke blevet perfekt, men den er blevet pænere. Jeg tænker, jeg til næste år vil fjerne stenene og lægge en ukrudtsdug under stenene. Så jeg ikke har samme problem til næste år. Det er jo lidt pinligt at have knæhøjt ukrudt i forhaven, lige ved siden af naboens pænt lugede forhave.

Garden Woman

Du ønskes en herlig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

I am a Garden Woman. No – I am not – or at least, as I have mentioned before, I am best in sitting in the garden and soak up the sun or reading a good book.

But when you do not a gardener at hand, so I still have to be my own handy woman and start working.

Fortunately, my garden is not very big, although I think it is big enough when both the hedge should be cut, the grass should be cut, and the weeds between tiles on my terrace have to be removed.

Well I had to do something about my front yard too. There are small pebbles in the flower beds, so it can look pretty. There’s just that about the fine pebbles they do not prevent weeds from growing.

I have earlier tried to remove the weeds in my front yard, which is practically impossible because of the pebbles. But now the weeds had grown knee high, so I could not postpone the front yard cleaning anymore.

I had to remove as much as possible of weeds. So I’ve been working all day and I am completely destroyed in my arms and legs.

My front yard was not perfect, but it has become nicer. I think I next year will remove the pebbles and install a weed barrier under the pebbles. So I do not get the same problem next year. It’s a little embarrassing to have knee-high weeds in the front yard, right next to the neighbor’s neatly weeded front yard.

Wishing you a lovely evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.