Follow me

Hej med dig – skønt at se dig her på bloggen.

IMG_7535

Jeg ved ikke om du er klar over at du kan følge bloggen gennem flere forskellige medier, men jeg har nu alligevel bestemt mig for at fortælle dig om dine muligheder.

Ved at bruge de forskellige medier til at følge bloggen, er du sikker på at du hele tiden er opdateret på de nyeste indlæg. Og du vil også let kunne holde øje med hvornår jeg poster indlæg igen.

Jeg har tænkt meget på her da jeg var syg. At det kunne være svært for dig at vide hvornår jeg igen var tilbage og postede nye indlæg på bloggen.

Derfor kommer nu er en liste over dine muligheder.

Bloglovin

Klik på knappen og du vil blive ført til Bloglovins siden og Angelqueens blog som du så kan vælge at følge. På Bloglovin finder du også mange andre skønne blogge du kan følge.

Follow on Bloglovin

Twitter

Du finder bloggens Twitterside her. Bloggens indlæg postes på Twitter.

Facebook

Du kan også følge bloggen på bloggens Facebook side her. Tryk like på Facebook siden og du kan let følge bloggen, fordi alle indlæg postes også på bloggens Facebook side.

My Space

Bloggen har også en profil på My space, hvor bloggens indlæg også bliver postet. Dette skal gøres manuelt og der kan derfor være enkelte indlæg som ikke fremgår af My space profilen.

Google+

Bloggen har også en profil på Google+, hvor bloggens indlæg også bliver postet. Dette skal gøres manuelt og der kan derfor være enkelte indlæg som ikke fremgår af Google+ profilen.

Instagram

Du kan også følge Angelqueen på Instagram. På Instagram er det kun billeder, hvorfor du kan opleve outfit billeder som er anderledes end dem som er postet på bloggen. Du finder Angelqueen på Instagram her.

Jeg anvender WordPress til at skrive min blog. Og det er muglit gennem WordPress at følge bloggen, du skal blog skrive adressen www.angelqueen.dk.

Jeg håber jeg med dagens gennemgang har givet dig en hjælp til hvordan du kan følge bloggen.

Jeg håber du kan lide min blog, og hvis du kan må du meget gerne sprede kendskabet til min blog. Det er både til glæde for dig og for mig. Til glæde for mig fordi jeg gerne vil have flere læsere og til glæde for dig for jo flere læsere jeg har jo flere spændende give away kan jeg få fingre i. Og dermed har du flere chancer for at vinde skønne præmier.

IMG_7537

Dagens outfit er kjole fra Closet, blazer fra HM, sko fra Sugarfree og armbånd By Biehl og eget design.

Dagens outfit er stadig efter temaet “Jeg er foråret”. Jeg synes det varme og glade farvevalg fint giver fine forårs fornemmelser.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hi there – great to see you here on the blog.

I do not know if you realize that you can follow me through a variety of media, but I have now yet made up my mind to tell you about your options.To days post is about how you can Follow me.

By using different media to follow the blog, are you sure that you are always updated on the latest posts. And you will easily be able to keep an eye on when I’m posting messages again.

I’ve thought a lot about this when I was sick. That it might be hard for you to know when I was again back and posted the post on the blog.

Therefore, come now is a list of your options.

Bloglovin

Follow on Bloglovin

Click the button and you will be taken to Bloglovins ago and Angel Queens blog which you can then choose to follow. On Bloglovin you will also find many other wonderful blog you can follow.

 Twitter

You can find the blog’s Twitter page here. Blog’s posts posted on Twitter.

Facebook

You can also follow the blog on the blog’s Facebook page here. Press like the Facebook page and you can easily follow the blog, because all messages posted also on the blog’s Facebook page.

My Space

The blog also has a profile on My Space, where the blog’s posts will also be posted. This must be done manually and there may be some posts which do not appear in My Space profile.

Google+

The blog also has a profile on Google+, where the blog’s posts will also be posted. This must be done manually and there may be some posts which do not appear in Google+ profile.

Instagram

You can also follow Angel Queen on Instagram. At Instagram, only images, so you can see outfit pictures that are different than those that are posted on the blog. You can find Angel Queen on Instagram here.

I use WordPress to write my blog. And it is muglit through WordPress to follow the blog, you must blog post address www.angelqueen.dk.

I hope with today’s review has given you a help on how to follow the blog.

I hope you like my blog, and if you do not hesitate to spread the knowledge of my blog. It is both for the benefit of you and for me. Those looking for me because I want more readers and joy for you because the more readers I have, the more exciting giveaway I can get my hands in. And thus you have more chances to win wonderful prizes.

Today’s outfit is dress from Closet, blazer from HM, shoes from Sugar Free and bracelets By Biehl and own design.

Today’s outfit is still the theme “I am the spring.” I think the warm and happy colors finely provide fine spring feeling.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.