Date Night – Movie Night

Hej med dig og velkommen til endnu en dejlig dag på bloggen. IMG_7572   Inden vi blev syge havde Kenneth og jeg planlagt at vi skulle i Biografen og se “Cloud Atlas”. Det kom vi så desværre ikke og derfor bliver det nu nødvendigt at køre lidt længere for at komme til at se filmen.

. cloudatlasplakat

Vi har derfor besluttet at det er bedst at se filmen i aften. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Jeg synes nemlig at forfilmene gave mig meget lyst til at se hele filmen.

Biografen skriver selv således om handlingen:

I science fiction-filmen ‘Cloud Atlas’ kædes seks historier mere eller mindre sammen. På en stillehavsø i 1850 møder notaren Adam Ewing (Jim Sturgess) en slave og en excentrisk doktor. I Belgien i 1831 stifter den unge Robert Frobisher (Ben Whishaw) bekendtskab med en kendt komponist og indleder et forhold til hans kone. I 1975 kommer reporteren Luisa Rey (Halle Berry) på sporet af en atomkatastrofe i Californien takket været en vigtig kilde. I det nuværende England udsættes forlagschefen Timothy Cavendish (Jim Broadbent) for en række absurde hændelser.  I fremtiden udspørges klonen Sonmi~451 (Doona Bae) om sine skæbnesvangre handlinger, og i en endnu fjernere, dystopisk fremtid fortæller den gamle mand Zachry (Tom Hanks) om sine skelsættende oplevelser som ung. ‘Cloud Atlas’ er en ambitiøs filmatisering af David Mitchells ligeledes ambitiøse roman fra 2004, der sidste år blev oversat til dansk. Mange af de store skuespillere har mindst fem forskellige roller, og filmen veksler konstant mellem fortid, nutid og fremtid.  Science fiction-filmen, der med et episk snit behandler emner som hævn, religion og kampen for retfærdighed, er instrueret af ikke færre end tre instruktører, som tidligere har stået bag vidt forskellige film som Matrix-trilogien (Andy og Lana Wachowski) og ‘Lola rennt’ (Tom Tykwer).

Hvis du er fast læser af bloggen, så ved du at Kenneth og jeg med jævne mellemrum har “Date Night”, hvor vi har en aften i kæreste tegnet. Og denne gang skal vi altså se filmen “Cloud Atlas”.

Da vi jo som sagt har været syge, er det noget tid siden den havde præmiere og jeg er derfor nysgerrig efter at høre om du har set filmen? og hvis du har, hvad du synes du så om filmen?

IMG_7573

 

Da vores Date Nigth kommer til at foregå i forlængelse af vores arbejdsdag, har jeg som dagens outfit valgt noget der både kan anvendes om dagen og om aftenen.

Dagens outfit er kjole fra Ellos, Jakke fra HM, Jeffrey Campbell sko, arbånd By Biehl og eget design.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæde mig til at høre hvad du synes om filmen og til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hi there and welcome to yet another lovely day on the blog. Before we got sick Kenneth and I had planned that we would go in the movie theater and see “Cloud Atlas”.That did not happen, and therefore  it will be necessary to drive a little longer to get to see the movie.

We have therefore decided that it is best to see the movie tonight. I am really looking forward to seeing it. I happen to think that trailor made me want to see the whole movie.

Cinema writes thus about the plot:

In the science fiction movie ‘Cloud Atlas’ linked six stories more or less together. On a Pacific in 1850 meetings notary Adam Ewing (Jim Sturgess), a slave and an eccentric doctor. In Belgium in 1831, the young founder Robert Frobisher (Ben Whishaw) acquaintance with a well-known composer and begins a relationship with his wife. In 1975 comes the reporter Luisa Rey (Halle Berry) on the trail of a nuclear disaster in California thanks to an important source. In the current England postponed publishing chief Timothy Cavendish (Jim Broadbent) for a series of absurd events. In the future, questioned clone Sonmi ~ 451 (doona Bae) on its fateful actions, and in an even more distant, dystopian future, says the old man Zachry (Tom Hanks) on his seminal experiences as a young man. ‘Cloud Atlas’ is an ambitious adaptation of David Mitchell’s equally ambitious novel from 2004, which last year was translated into Danish. Many of the great actors have at least five different roles, and the film alternates constantly between past, present and future. Science fiction film, with an epic section addresses issues such as revenge, religion and fight for justice, is directed by no fewer than three directors, who have been behind different films like Matrix trilogy (Andy and Lana Wachowski) and ‘ Lola rennt ‘(Tom Tykwer).

If you are a regular reader of the blog, then you know that Kenneth and I regularly have “Date Night” where we have a night in girlfriend character. And this time, we have to see the movie “Cloud Atlas”.
Since we, as I said has been ill, it is some time since the movie was and I am therefore curious to know if you have seen the movie? and if you have, what you think you saw the movie?

Since our Date nigth will take place in continuation of our work, I like today’s outfit chosen something that can be used both day and night.

Today’s outfit is dress from Ellos, Jacket from HM, Jeffrey Campbell shoes, arbånd City Biehl and own design.

I wish you a wonderful day and happy to hear what you think about the movie and till we meet again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.