Coffee and Butterflies

Hej Style Hunter

Coffee and Butterflies

It is time for Coffee and Butterflies. Jeg kæmper stadig med overskud og energien til at blogge samtidig med mit jeg også skal passe mit arbejde. Der foregår så meget på min private front, som jeg måske en dag får lyst til at dele her på bloggen. Ingen tvivl om at der er andre som kunne have glæde af mine erfaringer, men der er jeg som sagt ikke endnu.

Coffee and Butterflies

Til gengæld vil jeg fortælle om den sorgens dag hvor min elskede kaffemaskine døde. Som du vist efterhånden er klar over, er jeg sikker på der er blandet kaffe i mine gener. I hvertfald er jeg kaffeelsker med stort K.

Coffee and Butterflies

Særligt er jeg vild med Caffe Latte, Latte Macchiato og Cappuccino, hvilket kræver en kaffemaskine som kan brygge espresso. Jeg har gennem tiden haft flere forskellige varianter espressomaskiner. Lige fra Nespresso, Siemens Secco og den helt rigtige forkromede Isomac maskine for en ægte Barista.

Coffee and Butterflies

Jeg må dog indrømme at nok er jeg vild med kaffe og kafferistning men lige frem at være tvunget til flere gange dagligt at brygge kaffe the barista way er way too much for me.

Coffee and Butterflies

Næh så er det mere mig med en automatisk espressomaskine, og efter at have været ejer af flere forskellige varianter af sådan en darling, er jeg blevet godt tilfreds med Siemens maskiner.

Coffee and Butterflies

Min elskede fuldautomatiske Siemens maskine døde desværre forleden og jeg måtte for en kort stund gå tilbage til kolbekaffe. Oh boy det er altså en alvorligt tilbageslag for en kaffe freak som mig.

Heldigvis fandt jeg hurtigt en ny Siemens espresso maskine som passede til mit budget og min smag. Min gamle maskine skulle blot have en slange ned i en litter mælk og med et tryk på en knap var der lækker friskbrygget Caffe Latte, Latte Macchiato og Cappuccino alt efter hvad jeg lige havde lyst til.

Coffee and Butterflies

Min nye maskine kræver at jeg hælde mælken i koppen og trykker på knappen og så fikser den skummet hvorefter jeg trykker på endnu en knap og espresso tilføjes hvis altså det er en Latte Macchiato jeg ønsker. Fantastisk maskine og jeg er atter i den syvende kaffe himmel. Er dit kaffemaskine budget begrænset kan jeg varm anbefale en espresso maskine som min, ekstra omkostningerne i forhold til en kapselmaskine tjenes hurtigt ind da kaffenbønne prisen er både billigere og bedre.

Måske sidder du og undrer dig over de der butterflies ? hvor kommer de ind i alt den kaffe snak. Jo ser du dagens sjal er mit sidste hækleprojekt og sjalet er et butterfly sjal som jeg synes er virkelig fint og lækkert. Jep jeg er stadig i sjals mode og lige nu hækler jeg et Daisy loop sjal, som du nok skal få at se når det er færdigt.

Coffee and Butterflies

Jeg ønsker dig en smuk lørdag – weekend og uge, samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

Hi Style Hunter

It is time for Coffee and Butterflies. I’m still struggling with my energy to blog while my I also needs to take care of my work. There is so much on my private front that I might like to share on my blog one day. No doubt there are others who could enjoy my experiences, but I’m not there yet.

On the other hand, I will tell you about the sad day when my beloved coffee machine died. As I have mentioned before, I am sure there is mixed coffee into my genes. In any case, I am a coffee lover with a capital C.

I especially love Caffe Latte, Latte Macchiato and Cappuccino, which requires a coffee machine that can brew espresso. Over the years I have had several different varieties of espresso machines. Right from a Nespresso, a Siemens a Secco and the very right chromed Isomac machine for a true Barista.

I have to admit, though, that I’m crazy about coffee the thought of being forced to brew coffee the barista way every day is way too much for me.

My style and taste is more like an automatic espresso machine, and after being the owner of several varieties of such a darling, I have been very pleased with Siemens machines.

My beloved full-automatic Siemens machine died unfortunately the other day, and I had to go back to coffee the old way like flask of coffee for a little while. Oh boy, that’s a serious setback for a coffee freak like me.

Fortunately, I quickly found a new Siemens espresso machine that suited my budget and my taste. My old machine just had a tube that was put into a litter of milk and with the touch of a button there was delicious freshly brewed Caffe Latte, Latte Macchiato and Cappuccino, or whatever I just wanted.

My new machine requires me to pour the milk into the cup and press the button and then it fixes the foam after which I press another button and the espresso is added if that’s a Latte Macchiato I want. It’s a great machine and I’m again in the seventh coffee sky. Is your coffee machine budget limited, I can warmly recommend an espresso machine like mine, the extra cost of a capsule is served quickly as the coffee bean price is both cheaper and better.

Maybe you sit and wonder about those butterflies? where do they come in all this coffee talking? Well, you see- today’s shawl is my latest crochet project and the shawl is a butterfly shawl, which I think is really nice and delicious. Yes, I’m still in shawl fashion and right now I am crocheting a Daisy loop shawl, which you’ll probably see when it’s done.

I wish you a beautiful Saturday – weekend and week, while looking forward to seeing you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.