Can you say to yourself that you are beautiful?

Hej Style Hunter

Can you say to yourself that you are beautiful 5

For et stykke tid siden læste jeg lederen i Magasinet Woman hvor chefredaktøren fortalte at hun ikke kunne få sig selv til at sige hun var smuk. Hun forklarede at det ikke var fordi hun var utilfreds med sin krop og sit udseende, at hun faktisk syntes hun var ok. Hun kunne bare ikke sige at hun var smuk.

Hun fortalte også om en episode hvor hun fik komplimenter på arbejdet, og at hun havde oplevet det meget ubehageligt at modtage disse komplimenter, fordi hun følte sig selv bevist og direkte utilpas.

Can you say to yourself that you are beautiful 2

 

Jeg har tænkt en del over den artikel, fordi jeg ved første indskydelse tænkte at jo – jo – det kan jeg da sagtens sige om til mig selv. Men da jeg så mærkede lidt mere efter kunne jeg godt mærke at jeg måske heller ikke lige kunne tage de ord i min mund om mig selv.

Og hvad var så grundet til det? Jeg kan sagtens modtage et kompliment og jeg bliver glad når nogen siger at jeg ser godt ud eller at den kjole eller det outfit klæder mig. Så her ligner jeg ikke Womans chefredaktør.

Can you say to yourself that you are beautiful 6

For at komme nærmere svaret på hvorfor jeg ikke kan sige til mig selv at jeg er smuk, foretog jeg en lille test. Jeg gik simpelthen ud til spejlet og kiggede mig selv i øjnene, og nej, de ord kunne jeg ikke sige til mig selv.

For jeg har det præcis som chefredaktøren, jeg er jo ingen Gisele Bündchen eller lignende. Jeg er jo bare mig, og jo jeg ser da ok ud. Men smuk – nej det er nok lige lidt for store ord. Og det er ikke noget jeg skriver fordi jeg vil have dig til at fortælle mig jeg er smuk. Nej – jeg synes bare det er sørgeligt.

Kan du sige at du er smuk? hvis ikke du kan, hvorfor kan du ikke det? og hvad skal der til for at kunne sige det?

Jeg tænker det er noget jeg skal træne, så derfor har jeg aftalt med mig selv at jeg fra nu af hver aften efter tandbørstningen vil kigge mig selv i øjnene og sige jeg er smuk. For jeg tror det er noget som kræver træning.

Tror du vi kan træne os selv til at kunne sige vi er smukke?

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Du er smuk)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
A while ago I read the editorial in the magazine Woman where chief editor told that she could not bring herself to say she was beautiful. She explained that it wasn’t because she was unhappy with her body and her appearance that she actually thought she was ok. She just could not say that she was beautiful.

She also told about an episode where she got compliments on the work, and that she had seen it very uncomfortable to receive these compliments because she felt herself proven and direct uncomfortable.
I’m part of the article, because I know first instinct thought that the – the – I can as easily say about myself. But when I felt a little more, I could feel that I might not just be able to take the words in my mouth about myself.

And what was due to it? I can easily receive a compliment and I will be happy when someone says that I look good or the dress or outfit looks good on me. So here I do not resemble Womans editor.
To get closer to the answer to why I can say to myself that I am beautiful, I did a little test. I simply went out to the mirror and looked at myself in the eye, and no, the words I could not say to myself.

For I have it exactly as the chief editor, I’m no Gisele Bündchen or the like. I’s just me and the more I see as ok out. But beautiful – no it’s probably just a little too big words. And it’s not something I write because I want you to tell me I’m beautiful. No – I just think it’s sad.

Can you say that you are beautiful? If you can, why can not it? and what does it take to say it?

I think it’s something I have to work, that’s why I agreed with myself that from now on every evening after brushing to look myself in the eye and say I’m beautiful. Because I think it’s something that requires training.

Do you think we can train ourselves to be able to say we are beautiful?

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (You are beautiful)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.