AngelQueenBlog støtter brysterne

Hej og velkommen på bloggen

IMG_0963

Ja det er lige hvad jeg gør – altså støtter brysterne. Som overskriften antyder så har jeg startet en indsamling til Kræftens bekæmpelse – Støt brysterne. Det er en god og værdig sag som jeg er sikker på vi kan blive enige om at støtte.

Angelqueenblog Støtter brysterne

Grunden til jeg har oprettet denne indsamling er, at da jeg var 16 år mistede jeg min mor. Hun døde af kræft. Jeg så hvor forfærdelig og ubarmhjertig kræft er. Jeg oplevede hvor forfærdeligt det er at miste sin mor på det tidspunkt i livet hvor jeg havde mest brug for hende.

Kræftens bekæmpelse skriver om brystkræft :

De seneste år er antallet af brystkræfttilfælde steget med flere hundrede om året. Det betyder, at der i 2011 var 4.821 danske kvinder, som fik konstateret sygdommen. Stigningen gennem de sidste par år skyldes det landsdækkende tilbud om mammografiscreening.

Sygdommen rammer oftest kvinder over 50 år. Hvert år dør omkring 1.200 kvinder af brystkræft. Flere end 56.300 kvinder lever med sygdommen (2011-tal).

Chancen for at overleve brystkræft i Danmark er steget støt gennem de seneste 30 år. Ifølge de seneste offentliggjorte tal er flere end 8 ud af 10 kvinder i live fem år efter, at de har fået konstateret sygdommen. Fremskridt, der er et resultat af forskning.

I takt med at kvinderne får børn senere i livet betyder det at der stadig vil være børn som oplever at miste deres mor.

Jeg synes ikke der er noget mere ædelt formål en at hjælpe de børn – gennem støtte til Kræftens bekæmpelse – støt brysterne. På sigt skulle det gerne være alle kvinder som overlever at få konstateret brystkræft.

Vil du støtte min indsamling kan du enten støtte via SMS: Send SB 3055 til 1277 Pris: 50 kr + alm. trafiktakst, eller her

Jeg håber du vil være med til at støtte min indsamling til den gode sag.

Husk at deltage i min elegante giveaway, hvor du kan vinde dette smukke armbånd fra By Biehl:

Breast cancer image_rhodineret_ frit

For at deltage skal du:

  1. Du skal tilmelde dig By Biehls nyhedsbrev her
  2. Du skal like By Biehls facebook side her
  3. Du skal skrive en kommentar til dette indlæg, hvor du skriver hvad du godt kan lide ved By Biehls smykker.

Denne elegante giveaway starter i dag den 23.september 2013 og slutter den 10.oktober 2013 klokken 20.00.

Vinderen offentliggøres her på bloggen i indlægget den 11.oktober 2013.

IMG_0964

Dagens outfit er spansk nederdel, angelqueenblog t-shirt, spanske stiletter fra 1 to 3, ørering JEWLSCPH samt armbånd By Biehl og eget design.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello and welcome to the blog

Yes it’s just what I do – supports the breasts. As the title suggests I have started a collection for the Danish Cancer Society – Support the breasts. It is a good and worthy cause as I ‘m sure we can agree upon.

The reason I created this collection is, when I was 16 , I lost my mother. She died of cancer. I saw how terrible and merciless cancer is . I learned how terrible it is to lose my mother at the time in life when I needed her the most.

The Danish Cancer Society writes about breast cancer :

In recent years, the number of breast cancer cases increased by several hundred per year. This means that in 2011 there were 4,821 Danish women who were diagnosed with the disease. The increase over the last few years due to the nationwide offer of mammography screening .

The disease most commonly affects women over 50 . Every year, about 1,200 women from breast cancer. More than 56,300 women living with the disease (2011 figures).

The chance of surviving breast cancer in Denmark has increased steadily over the past 30 years. According to the latest published figures are more than 8 out of 10 women alive five years after they have been diagnosed with the disease. Progress is a result of research .

As women have children later in life, it means that there will still be children who will lose their mother in the future.

I do not think there is anything more noble purpose than to help the children – by supporting Cancer Society – support the breasts. In the future, it should be that all women survive to get the diagnosis breast cancer .

If you want to support my collection you can either support via SMS: send SB 3055-1277 Price: 50 dkr + normal . connection fee , or here

I hope you will be helping to support my collection for a good cause .

Remember to attend my elegant giveaway where you can win this beautiful bracelet from By Biehl :

To participate, you must:

  1. You must join By Biehl newsletter here
  2. You must like By Biehl facebook page here
  3. You must post a comment on this post , where you write what you like about By Biehl jewelry.

This elegant giveaway starts today at the 23.th of September 2013 and ending on 10.th of October 2013 at 20:00.

The winner will be published here on the blog in the post at the 11th of October 2013.

Today’s outfit is Spanish skirt, angel queen blog t-shirt, Spanish stilettos 1 to 3 , earring and bracelet JEWLSCPH City Biehl and own design.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.