Angel -oholic that is me

Hej Blogie

foto 1 (3)

Nu sidder du nok og tænker Angeloholic – “hvad betyder det ? – det er da ikke et ord” ? Nej du har ganske ret, der er ikke noget som hedder angeloholic. Det er mit eget hjemme lavede ord.

Angeloholic betyder en person – lige som jeg – som er meget glad for enge og som samler på engle. Ja det er mig, jeg har engle og står i hver eneste rum her.

Jeg er glad for engle fordi ordet engel kommer af det græske ord angelos, som betyder sendebud.

Der er en udbredt forestilling i mange religioner, at overjordiske væsener fungerer som budbringere fra guderne til menneskene, og at sådanne væsener optræder som særlige skytsånder eller hjælpere for mennesker.

SkytsengelDet er tanken om at engle er budbringere og skytsånder og hjælpere for mennesker jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide tanken om at vi hver især har en skytengel som passer på og som prøver at lede os på rette vej. Det synes jeg er en smuk tanke.

Faktisk tror jeg at vi før vores sjæl to bolig i vores jordiske krop, svævede vores sjæl rundt blandt englene og at vi inden vi valgte vores jordiske liv valgte vi også vores skytengel.

Så nu gælder det bare om at lytte til hvad vores skytengel prøver at fortælle os.

Fordi jeg godt kan lide engle køber jeg engle når jeg finder nogen som jeg godt kan lide. De fleste engle kan købes omkring juletid og denne forestående juletid er ikke undtagelse.

Den anden dag da jeg var i Netto faldt jeg over to smukke engle som også er lyssestager.

foto (93)

DSCN5905

Så nu er samlingen udvidet med to nye engle. Hvad synes du om engle, synes du det er julepynt eller synes du de kan bruges hele året sådan som jeg gør?

Samler du på noget og hvis du gør hvad samler du på?

foto 2 (2)

 

Dagens outfit er basic top fra Pieces, skjortebluse fra Snob, blazer fra Only, støvler fra Viktoria Delef, øreringe JEWLSCPH, halskæde By Biehl, armbånd By Biehl, chanti og blandet guld samt ringe fra Chanti.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

Now you are probably thinking and Angeloholic – ” what does it mean? – It ‘s not a word” ? No, you are quite right , there is no such thing as angeloholic . It is my own made-up words .

Angeloholic means a person – just like me – who are very fond of meadows and collects angels. Yes it’s me, I have angels and is in every room here .

I’m glad angels because the word angel comes from the Greek word angelos , which means messenger .

There is a widespread belief in many religions that supernatural beings act as messengers from the gods to man, and that such beings appear as special guardian spirits or caregivers of people.

Guardian Angel is the idea that angels are messengers and guardian spirits and helpers for people. I like the idea that each of us has an Guardian Angel who fits and who seek to lead us on the right path . I think that’s a beautiful thought .
Actually I believe that before our souls two accommodation in our mortal body floated our souls around among the angels and that we before we chose our earthly life we also chose our skytengel .

So now it’s all about listening to what our skytengel trying to tell us.

Because I like angels do I buy angels when I find someone I like. Most angels can be purchased around Christmas and this upcoming Christmas time is not exception.

The other day when I was in the net , I came across two beautiful angels who are also Candlesticks .
So now the collection has expanded with two new angels. What do you think about angels , do you think it is Christmas decorations or do you think they can be used throughout the year as I do ?

You collect anything and if you do what you collect on ?

Today’s outfit is basic top from Pieces , blouse from Snob , blazer from Only , boots from Viktoria Delef , earrings JEWLSCPH , necklace By Biehl , bracelets By Biehl , chanti and mixed gold and rings from Chanti .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.