A disaster rarely comes alone

Hej Style Hunter

Spring ankle boots 1

Som overskriften antyder ligger hele mit liv i ruiner i øjeblikket. Jeg kigger mig omkring og lige meget hvor jeg kigger hen ser jeg de udbombede rester af mit liv.

 

Det er ikke sjovt at opdage at det jeg har løbet så stærkt væk fra hele mit liv, nu som om skæbnen morer sig med at pine og plage mig, er netop det der sker lige i øjeblikket.

Jeg har hele mit liv kæmpet med og løbet væk fra det faktum at jeg blev kasseret som ganske lille. Jeg var kun 1 1/2 år gammel. “Væk duer ikke” – hele min barndom var jeg bange for at jeg skulle ende med at ingen ville have mig og at jeg derfor ikke havde noget sted at være – at jeg ville dø.

Spring ankle boots 3

 

 

Nu er jeg så blevet kasseret godt og grundigt og inden jeg ser mig om så ender jeg ude i intetheden.  Hvis jeg var en Ludobrik – ja så var jeg slået hjem. Min største frygt er blevet til virkelighed.

Nu tænker du måske at jeg bare skal lægge en plan og fuldføre, og det ville jeg også gerne. Problemet er bare at jeg ikke kan se hvad formålet skulle være, så jeg kan gå og frygte næste gang jeg skal slås hjem.

Nej jeg er slået godt og grundig hjem og jeg har ikke flere kræfter at kæmpe med. Hvis nogen ønskede at få mig ned med nakken – ja så kan jeg meddele at mission accomplished.

Spring ankle boots 4

Jeg ved godt at jeg befinder mig på et meget sort sted, hvor der ingen døre eller vinduer findes. Desværre er det hvad der er sket, mest fordi jeg hele mit liv har benyttet en fejlslagen coping strategi – at suck it up og at fake at alt er i orden. Det tærer på kræfterne og nu er der desværre ikke flere kræfter at arbejde med.

 

Spring ankle boots 2

Jeg har ikke skrevet dette indlæg for at få medlidenhed, men for at forklare hvorfor der er stille på bloggen.

Jeg er virkelig glad for min blog og håber jeg gennem bloggen kan finde en vej ud af det kul sorte mørke jeg er landet i.

Spring ankle boots 6

Jeg beder dig stadig have tålmodighed med bloggen.

ILYG

/Angel

Engllish Translation

Hello Style Hunter
As the title suggests, my whole life in ruins at the moment. I look around me and no matter where I look there, I see the bombed-out remains of my life.

It’s not fun to discover that what I have run so fast away from my whole life, now as if fate enjoying themselves tormenting me, is precisely what is happening right now.

I have all my life fought with and run away from the fact that I was discarded as quite small. I was only 1 1/2 years old. It felt like “Away will not do” – all my childhood I was afraid that I would end up nobody wanting me and that I therefore had no place to be – I would die.
Now I have been discarded thoroughly and before I know I will end up nowhere. If I were a Ludo brick – then I was sent home. My greatest fear has come true.

Now you might think that I just need to make a plan and complete, and I would also like to. The problem is that I can not see what the purpose should be, so I can go and fear the next time I am being discarded.

No I am beaten good and thorough and sent home and I have no strength to fight with. If someone wanted to get me down – then I can announce that the mission is accomplished.
I know that I am at a very dark place where there are no doors or windows found. Unfortunately, this is what has happened, mostly because I have used a failed coping strategy my entire life – to suck it up and fake that everything is in order. This has consumed my strength and now there are no more strength to work with.
I have not written this post to get mercy, but to explain why there is quiet on the blog.

I am really happy for my blog and I hope through the blog can find a way out of the coal black darkness I landed.
I pray you still have patience with the blog.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.