2016 will be the …..

Hej Style Hunter

2016 will be the ..... 2

Lige nu står jeg på tærsklen til alle muligheder – en ny måned og et nyt år. Som jeg før har fortalt er jeg grundlæggende et positivt menneske med et lyst sind.

Det betyder ikke at jeg ikke oplever modgang og svære tider – selvfølgelig gør jeg det. Jeg er et menneske lige som alle andre.

2016 will be the ..... 3

2015 har været et meget udfordrende år for mig på det personlige plan og jeg har derfor store forhåbninger om at 2016 vil være året hvor jeg kan få lidt medvind.

Som jeg før har skrevet har jeg en stor indre styrke, men nogen gange kan man godt blive træt af at skulle blive ved med at kæmpe og det er derfor jeg virkelig har høje forhåbninger til 2016.

2016 will be the ..... 1

Lige nu føler jeg også at jeg står lige midt i orkanen – man kan sige at trolden slap ud. Jeg er nemlig blevet alene – vi er gået fra hinanden.

Når man har været sammen i mange år er alt flettet ind i hinanden og det er både svært og tidskrævende at flette det helle ud igen.

Grundlæggende er jeg ok og jeg ved jeg nok skal klare mig igennem. Jeg ved jo af erfaring at jeg altid kommer stærkere ud på den anden side.

Jeg er heldigvis stærk og ser spændt frem til at komme ud på den anden side. Jeg tror på at det er vigtigt at forsøge at fokuserer på de positive ting når livet er svært, fordi på den måde er der noget godt at se frem til og det forhindre mig i at falde ned i det sorte hul.

Hvad er din filosofi når du i dit liv oplever stor modgang?

2016 will be the ..... 4

Jeg tror og håber at 2016 will be the året hvor det vender og jeg oplever personlig medgang og mere fremgang på bloggen. Hvordan ville du fortsætte sætningen: 2016 will be the …..?

Du ønskes en skøn aften mens jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Right now I stand on the eve of all opportunities – a new month and a new year. As I have told, I’m basically a positive person with a bright mind.

That does not mean that I do not experience adversity and hard times – of course I do. I am a human being just like everyone else.

2015 has been a very challenging year for me on a personal level and I have great hopes that 2016 will be the year where I can get a little leeway.

As I have written, I have a great inner strength, but sometimes you can get tired of having to continue to fight and that’s why I really have high hopes for the 2016th

Right now I also feel that I am standing in the middle of the hurricane – one can say that the troll got out. Indeed, I was alone – we have gone from one another.

When you have been together for many years are all intertwined and it is both difficult and time consuming to merge the rock again.

Basically, I’m ok and I know I’m going to fix me through. I know from experience that I always come out stronger on the other side.

I am happily strong and looking eagerly forward to getting out on the other side. I believe that it is important to try to focus on the positive things when life is difficult, because on the way there is something good to look forward to and prevent me from falling into the black hole.

What is your philosophy when you are in your life experience great adversity?

I believe and hope that 2016 bliver year when it turns and I was experiencing personal prosperity and more progress on the blog. How would you continue the sentence: 2016 bliver …..?

Wishing you a wonderful evening while I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Ange

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

 1. Jeg er også lige blevet alene.Så jeg kan godt mærke det sorte hul,det har en enorm tiltræknings kraft,suger alting til sig.
  Håber på at styre uden om.Håber og ønsker du køre forbi hullet også.

  • Hej Ove

   Ja – det er en tid som kræver stor indre styrke at styre gennem og uden om hullet.

   Tak for dit ønske, jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at komme stærkere ud på den anden side. Samtidig vil jeg også dele mine tanker og følelser her på bloggen, fordi jeg ved der er andre der kan have glæde af læse om mine erfaringer.

   ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.