My B-day in Horizon

Hej Style Hunter

My B-day in Horizon

My B-day in Horizon – ja det er rigtig lige om lidt har jeg fødselsdag og jeg har kigget lidt på ønsker.

My B-day in Horizon

Som du ved er jeg flyttet i rækkehus og har fået en virkelig dejlig have. Og jeg synes der er nogle have møbler jeg godt kunne bruge.

My B-day in Horizon

For det første vil jeg rigtig gerne have en markeds parasol, fordi selv om jeg virkelig elsker at ligge i solen, så kan der blive meget varmt på terrassen, derfor vil det være helt perfekt med en fin markedsparasol til at give en måske kølig plads på terrassen.

My B-day in Horizon

Jeg har fundet en rigtig fin model i Jysk som også er rimelig i prisen. Så den er selvfølgelig landet på min ønskeseddel.

My B-day in Horizon

Jeg er også blevet vildt forelsket i sådan en a lá Amerikansk havestol. Sådan en øsnker jeg mig i hvid. Jeg har en lille gård foran min rækkehus, hvor jeg tænker min amerikaner havestol kunne stå og se godt ud – ja og jeg kunne sidde og se godt ud i den også selvfølgelig.

My B-day in Horizon

De er temmelig dyre, men jeg har fundet en som minder om amerikanerhavestolen i jem&fix. Den skal selvfølgelig også på min ønske liste.

My B-day in Horizon

 

I mit rækkehus er der ikke noget skur og jeg har kun et lille bryggers. Derfor har jeg svært ved at finde et passende sted at opbevarer mine hynder til havestolene.

My B-day in Horizon

 

Derfor ønsker jeg mig en hyndeboks, og jeg har fundet en fin og billig hyndebox i jem&fix.

My B-day in Horizon

Sidst men ikke mindst bør sådan en sol elsker som jeg have en solvogn. Nu vil du nok sige at man kan ligge på et tæppe på græsset. Men her er det så jeg må indrømme at jeg er bange for næsten alle former for insekter og særlig edderkopper.

My B-day in Horizon

Derfor er jeg ikke vild med at ligge på et tæppe på græsset – fordi det ikke vil blive til meget ro og nydelse af solen. Næh så vil man se mig springe op til hver andet øjeblik for at tjekke hvad det er der kilder – og jan – nogen gange er det indbildt for der er intet.

My B-day in Horizon

De fleste solvogne er for dyre til min nuværende økonomi, men igen har jeg fundet en bille model i jem&fix, som selvølgelig er landet på min ønskeliste.

Det er rart for en gangs skyld at have let ved at finde på ønsker til min fødselsdag. Det plejer at være svært, fordi jeg jo nærmest har alt hvad jeg skal bruge.

Har du svært ved at finde på ønsker til din fødselsdag? eller står du lige som jeg og mangler nogle praktiske ting?

My B-day in Horizon

Du ønskes en skøn dag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

My B-day in Horizon – yes in a little while I have birthday and I’ve looked a little my wishes.

As you know, I moved to nice townhouse and has got a really nice garden. And I think there are some garden furniture I could use.

Firstly, I would really like to have a market parasol, because even though I really love to lie in the sun, it can get very hot on the terrace, so it will be absolutely perfect with a fine market parasol to provide a little cool space on the terrace.

I have found a really nice model in JYSK which is also reasonable in price. So it is obviously landed on my wish list.

I have also fallen madly in love with such an an American garden chair. Such a a chair I wish for in white. I have a small yard in front of my townhouse, where I think my American garden chair could stand and look nice – yes and I too could sit and look good in it, of course.

They are fairly expensive, but I’ve found a reminiscent of American garden chair in jem & fix. The chair of course is also on my wish list.
In my townhouse there is no shack and I only have a small utility room. Therefore, I have a hard time finding a suitable place to store my cushions for the garden chairs.

Therefore, I wish for a cushion box, and I have found a fine and inexpensive cushion box in jem & fix.

Last but not least, such a sun lover as I wish for a sun chariot. Now you will probably say that you can lie on a blanket on the grass. But here it is so I must admit that I am afraid of almost all kinds of insects, especially spiders.

Therefore, I am not happy to lie on a blanket on the grass – because it will not become very calm and joyful in the sun. Nah then you will see me jump up every other moment to check out what’s tickling me – and yes  – sometimes it’s imaginary because there is nothing.

Most sunbeds are too expensive for my current economy, but again I have found a beetle model in jem & fix that too is of cause is landed on my wish list.

It’s nice for once to have an easy time finding the wishes for my birthday. It used to be hard, because I almost have everything I need.

Do you have difficulty finding the want for your birthday? or are you just like me and missing some practical things?

Wishing you a wonderful day while I look forward to see you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.