To relate to the small injuries during workout

Godherlig velkommen op bloggen, dejligt at se dig igen.

IMG_0426

Hvor alvorligt skal man tage det, når kroppen får små skader i forbindelse med, at man tager hul på en ny form for træning? Jeg ved ikke om du kender det ? men en jeg oplever en vis form for ønhed, når jeg begynder at træne – ja jeg kan også opleve ømhed selv om jeg har trænet et stykke tid.

Derfor læste jeg også med, med stor interesse da jeg på tv2.dk fandt en artikel om hvor alvorligt man skal tage små skader i forbindelse med træning. TV2.dk havde allieret sig med Marina Aagaard.

Marina Aagaard er master i fitness og træning fra Syddansk Universitet og er ekstern lektor på Ålborg Universitet. Hun er også foredragsholder og forfatter til en række bøger om fitness og træning.

Marina Aaggard har 25 års praksis bag sig, og hun brænder for at formidle viden på området og give andre mennesker lyst og inspiration til at leve et aktivt liv.

En vis ømhed er naturligt, især når man starter en ny aktivitet. Der er to former for ømhed.

Akut ømhed, ‘syren til’ kan finde sted i forbindelse med og lige efter træningen. Især ved anaerob, høj-intensiv og eksplosiv, træning ændrer musklens kemiske miljø sig, og der kan forekomme en midlertidig ophobning af affaldsstoffer.

Det udjævner sig dog umiddelbart efter træningen, især hvis du køler gradvist ned og derefter sørger for at for restituere dig; hvile, spise og drikke vand, så godt som du kan få passet det ind i dit skema.

Forsinket ømhed, delayed onset muscle soreness, DOMS, skyldes, at muskelvævet er blevet belastet, har fået nogle mikroskopiske skader, hvorefter kroppen sætter helingsprocesser i gang; det er disse processer, der kan mærkes. Det mærkes lidt eller meget og især fra andendagen efter træning og 3-7 dage frem.

Tendensen til forsinket muskelømhed forsvinder typisk, når kroppen har vænnet sig til aktiviteten, og man træner regelmæssigt. Først når der atter ændres ved træningens type, intensitet eller varighed opstår der igen DOMS.

Går der dog en hel uge eller mere mellem træningspas, er træningen uregelmæssig, kan man risikere, at kroppen ikke helt tilpasser sig træningen og så kan man blive mere eller mindre øm næsten hver gang.

Ømhed og overdreven træthed minimeres generelt ved gradvis opbygning af formen samt god opvarmning og nedkøling. Desuden hjælper restitutionsaktiviteter, dvs. træning med lavere intensitet for blandt andet at mindske væskeophobning, som også kan give lidt ømhed.

Sidst, men ikke mindst er der behov for sund og tilstrækkelig ernæring og søvn. Ja tænk en gang søvnen er en del af træningen. Dette skriver Anne Bech også i sin bog Bikini Bootcamp.

Det er derfor vigigt at lægge mærke til din krops signaler; hvornår og hvor ømheden føles mest udtalt og se, om dine tiltag gør en forskel. Ømheden skal helst fortage sig gradvist. Mærker du særlig udtalt ømhed eller smerter og bliver det ikke bedre, bør du blive undersøgt af din egen læge.

Husk at deltage i min giveaway jeg holder I samarbejde med Trendsales.

Trendsales Give away

Denne skønne Trendsales giveaway startede den 7 juli 2013 og slutter den 17 juli 2013. Vinderen offentliggøres her på bloggen den 18. juli 2013.

Du kan vinde 90 dages VIP bruger og 25 klip til Trendsales til en samlet værdi af 427 kroner.

Det eneste du skal gøre er at efterlade en kommentar til denne post.

IMG_0428

Dagens outfit er mit look fra en bytur her den anden aften, jeg har bare ikke fået vist dig looket endnu. Kjolen er fra MissMartins, skoende er fra Brandos, tasken er fra OurSecret og armbånd er By Biehl og Pierre Cardin samt øreringe fra Pilgrim og Spinning ringe.

Jeg synes kjolens koralrøde farve er både festlig og sommerlig og så passer skoene perfekt til kjolen.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Jolly welcome up the blog, good to see you again.

  
How seriously should we take it when the body gets small damages in connection with  beginning of a new form of exercise? I do not know if you know it? but I am experiencing some form of soreness when I start exercising – yes I experience soreness even though I have been training for a while.

Therefore, I did read with great interest when I at tv2.dk found an article on how seriously one should take small injuries during training. TV2.dk had teamed up with Marina Aagaard.

Marina Aagaard is the master of fitness and training from Southern University and is a lecturer at the University of Aalborg. She is also a lecturer and author of several books on fitness and training.

Marina Aaggard has 25 years of practice behind him, and she was eager to impart knowledge in the field and give other people the desire and inspiration to live an active life.

Some soreness is natural, especially when starting a new activity. There are two kinds of soreness.

Acute soreness, ‘acid to’ take place in connection with and after workout. Especially the anaerobic, high intensity and explosive training changes the muscle chemical environment, and there may be a temporary accumulation of waste products.

It evens out, however immediately after training, especially if you cools down gradually and then ensures that the restore thee rest, eat and drink water as best as you can pass it into your schedule.

Delayed soreness, delayed onset muscle soreness, DOMS, because muscle tissue has been loaded’ve got some microscopic damage, after which the body gets healing processes underway; these are processes that can be felt. It felt a little or a lot and especially from the second day after training and 3-7 days ahead.

The trend of delayed muscle soreness typically resolve when the body has become accustomed to the activity, and to train regularly. Only once again change the type of training type, intensity or duration occurs again DOMS.

Yesterday, however, a whole week or more between training sessions, training is irregular, there is a risk that the body does not fully adapt to training and then you can be more or less sore almost every time.

Tenderness and excessive fatigue minimized generally by the gradual build-up of mold and good heating and cooling. Moreover, it helps regeneration activities, ie. training with lower intensity, partly to reduce fluid retention, which can also give a little tenderness.

Last but not least, there is a need for healthy and sufficient food and sleep. Yes, think again sleep is part of the training. This writes Anne Bech also in his book Bikini Boot Camp.

It is therefore important to notice your body’s signals; when and where the soreness is felt most pronounced and see if your action makes a difference. Tenderness should preferably wear off gradually. Brands you particularly pronounced tenderness or pain and it gets better, you should be examined by your doctor.

 
Today’s outfit is my look from a night out here the other night, I just have not got shown you the look yet. The dress is from Miss Martins, skoende is from Brandos, the bag is from OurSecret and bracelets are City Biehl and Pierre Cardin and earrings from Pilgrim and Spinning rings.

I think the dress coral red color is both festive and summery and so fit shoes perfect for the dress.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.