You are what you eat – sesame seeds

Goddag og velkommen til en skøn dag på bloggen.

IMG_9031

 

Jeg ved ikke med dig men jeg har hørt det hundrede gange eller mere. Nu tænker hvad har hun hørt, jo jeg har hørt “jeg bliver hvad jeg spiser.

Det kan godt være et problem, fordi jeg ønsker ikke at være en pære eller et kålhoved. Det skal selvfølgelig heller ikke tages så bogstaveligt.

Jeg har på femina netop læst at du roligt kan spise tandsmør på dit brød, hvis du altså vælger sesamsmør.

Nu sidder du nok og tænker hmmm, kan det virkelig passe? ja det kan det ifølge ernæringsekspert Per Brændegaard.

Sesamsmør (tahin) er en klassiker på helsekosthylderne. Ny forskning understøtter, at der er noget særligt sundt ved sesamfrø. De indeholder nemlig stoffet sesamin, der stort set kun findes i sesamfrø.

Fordelene ved sesamin er mange:

 • sænker blodtrykket
 • hæmmer udviklingen af kræftceller
 • beskytter de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen mod skade
 • hjælper til at holde blodets indhold af fedt og sukker på et sundt niveau
 • beskytter sågar leveren imod at tage skade ved indtagelse af alkohol
 • kan generelt sænke de biologiske aldringsprocesser i kroppens organer
 • forsøg med kvinder i overgangsalderen har vist, at øget indtagelse af sesamfrø forbedrer blodfedtstofferne og hormonerne.

Hvorfor er Sesamin så sundt? tænker du nok nu. Det er fordi Sesamin er en såkaldt lignan, som er et naturligt plantestof med biologiske virkninger i kroppen.

Der findes andre lignaner end sesamin, og det sundeste er formentlig at spise varieret af forskellige lignaner. Det Det er derfor du skal lade være med at overdrive indtagelsen af én madvare og i stedet spise varieret af forskellige madvarer. Du skal blot vælge mavarer med et naturligt højt indhold af lignaner.

Sesamfrø ligger på en samlet andenplads med hensyn til højt indhold af lignaner, kun overgået af hørfrø. Også fuldkorn (især rug) er en god kilde til lignaner, da sund kost indeholder flere gram fuldkorn end frø. Hørfrørugbrød med tahin er helt i top.

Du skal derfor både spise sesamfrø og fuldkorn.

Sesamfrø har en sund fedtkvalitet med et lavt indhold af mættet fedt og et højt og indbyrdes afbalanceret indhold af enkelt- og flerumættet fedt. Se evt, mit tidligere indlæg om fedtbalancen her.

Sesamfrø er også en god proteinkilde med et lige så højt indhold som kød. Sesamfrø indeholder 22 g protein pr. 100 g, mens f.eks. kyllingekød indeholder 20 g. Proteinkvaliteten (dvs. kombinationen af forskellige aminosyrer) bliver god, når du både spiser sesamfrø og fuldkorn.

En af grundene til, at det er sundere at spise frø (f.eks. sesamfrø og tahin) end olie fra frø (f.eks. sesamolie), er, at frøene indeholder flere lignaner end olien. Sesamfrø og smør af sesamfrø indeholder mange flere næringsstoffer ud over lignaner, bl.a. protein, kostfibre, E-vitamin, B-vitaminet niacin, magnesium og mangan. Det samlede mix af næringsstoffer gør det også meget sundere at spise sesamfrø end at tage sesamin som kosttilskud.

Så skulle den vist være på plads. Jeg vil prøve at smage Sesamsmør og håber ikke det smager á lá plantemargarine for det kan jeg ikke lide. Jeg spiser kun smør, men til gengæld spiser jeg ikke smør på ret meget. Faktisk kun min krydder i weekenden.

IMG_9032

 

Dagens outfit er bluse fra Creme Fraiche, nederdel fra HM, sandaler fra HM og armbånd By Biehl og eget design samt øreringe Jewels Cph og halskæde Pilgrim.

Dagens look er et dejligt sommerlook, jeg kan godt lide blonderne som giver outfitet en lethed.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello and welcome to a beautiful day on the blog.

I do not know about you but I’ve heard it a hundred times or more. Now think about what she heard, the more I heard “I am what I eat.

It may well be a problem because I do not want to be a light bulb or a cabbage. It should of course not be taken so literally.

I have the danish magazine Femina just read that you can safely eat tooth butter on your bread if you so choose sesame butter.

Now you are enough and think hmmm, can it really be true? yes it can, according to nutritionist Per Wood says.

Sesame butter (tahini) is a classic health food shelves. New research supports that there is something special healthy by sesame seeds. They contain namely substance sesamin, there are basically only found in sesame seeds.

The advantages of sesamin are many:

 • lowers blood pressure
 • inhibits the development of cancer cells
 • protect the insulin-producing cells in the pancreas from damage
 • helps to keep blood levels of fat and sugar at a healthy level
 • even protects the liver against damage by alcohol
 • can generally reduce the biological aging processes in the body’s organs
 • trials of menopausal women have shown that increased consumption of sesame seeds improves blood lipids and hormones.

Why is Sesamin so healthy? do you think enough now. This is because Sesamin is a so-called lignan, which is a natural plant substance with biological effects in the body.

There are other lignans than sesamin, and the healthiest are likely to eat a varied diet of different lignans. That is why you need not to overdo the intake of one food item and instead eat a varied diet of different foods. Simply select mavarer with naturally high levels of lignans.

Sesame seeds are in second overall in terms of high levels of lignans, second only to flaxseed. Also, whole grains (especially rye) is a good source of lignans as healthy diet contains more grams of whole grains than seeds. Hørfrørugbrød with tahini is top notch.

Therefore, you should both eat sesame seeds and whole grains.

Sesame seeds have a healthy low quality with a low saturated fat and high and mutually balanced content of single-and polyunsaturated fats. See also, my previous post about fat balance here.

Sesame seeds are also a good source of protein with an equally high as meat. Sesame seeds contain 22 grams of protein per. 100 g, while for example. chicken meat contains 20 g Protein quality (ie, the combination of different amino acids) is good when you both eat sesame seeds and whole grains.

One of the reasons why it is more healthy to eat seeds (eg. Sesame seeds and sesame paste) than from oil seeds (for example. Sesame oil), is that the seeds contain more lignans than the oil. Sesame seeds and butter of sesame seeds contains many more nutrients than lignans, including protein, dietary fiber, vitamin E, the B vitamin, niacin, magnesium, and manganese. The overall mix of nutrients makes it much healthier to eat sesame seeds than taking sesamin as dietary supplements.

That should certainly be in place. I’ll try to taste Sesame Butter and hope it tastes á lá vegetable margarine for it I do not like. I only eat butter, but then I do not eat butter on much. In fact, only my spice the weekend.
Today’s outfit is blouse from Creme Fraiche, skirt from HM, sandals from HM and bracelets City Biehl and own design and earrings Jewels Cph and necklace Pilgrim.

Today’s look is a great summer look, I like the lace which gives outfitet an ease.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

 1. Skønne tips, tusind tak fordi du deler dem 🙂

  Rigtig fint outfit du er hoppet i, både blusen og nederdelen er jeg helt vild med. Farverne er også bare perfekte til sommervejret 🙂

  – Knus Louise
  http://allthingsglitters.blogspot.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.