The perfect female body around the world

Hej Style Hunter

The perfect female body around the world 4

Hurra, der er plads til mangfoldighed i vores verden. Fordi skønhedsidealerne varierer verden over, selv om de sjældent svarer til virkeligheden. De søgte efter The perfect female body around the world.

The perfect female body around the world 1

Den britiske apotekerkæde ‘Superdrug Online Doctors’ valgte at tage et opgør med tidens meget urealistiske kropsopfattelse og startede derfor projektet ‘Perceptions of Perfection’. Et modelbillede blev sendt ud til designere i 18 forskellige lande, som fik til opgave at redigere og manipulere billedet i Photoshop, så kvinden på billedet passede bedst til det givne lands kropsideal.

– Forståelsen af skønhed og perfektion kan have en dyb og varig kulturel påvirkning på både mænd og kvinder. Målet med projektet er at få en bedre forståelse af de potentielt urealistiske skønhedsidealer, og for at undersøge, hvordan presset for at fremstå perfekt varierer verden rundt, skriver apotekerkæden i en pressemeddelelse. 

The perfect female body around the world 3

Mange af billederne var slet ikke til at kende igen, da de kom retur. Der var ikke kun blevet justeret på kropsformen – også hudfarve og hårfarve var i mange af landene blevet ændret.

Efterfølgende foretog projektet en undersøgelse for at vurderer BMI’en på kvinderne på de Photoshoppet billeder. Højden blev sat til 165 centimeter, og derefter bad selskabet 35 personer om hver især at anslå kvindernes vægt. Ud fra et gennemsnit blev der således udregnet et BMI.

The perfect female body around the world 2

Forslagene fra Kina og Italien blev vurderet til at befinde sig i det segment, som klassificeres som anorektisk.Til sammenligning vurderede man kvinden, som var redigeret i Spanien, til at have højeste BMI skarpt efterfulgt af Colombia.

Og hvad kan vi så bruge sådan en undersøgelse til? Jeg foreslår at du hver gang du ser dig selv i spejlet tænker jeg er er a beauty queen et eller andet sted på kloden! Husk du du er smuk og dejlig som du er.

The perfect female body around the world 6

Jeg ønsker dig en smuk aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Du er smuk!)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
Hooray, there is room for diversity in our world. Because beauty ideals vary around the world, although they rarely correspond to reality. They searched for The perfect female body around the world.
The British pharmacy chain ‘Superdrug Online Doctors’ chose to take a showdown with the very unrealistic body image and therefore started the project ‘Perceptions of Perfection’. A mock-up was sent out to designers in 18 different countries, which was tasked to edit and manipulate the image in Photoshop, the woman in the picture were best suited to the given country’s body ideal.

– The understanding of beauty and perfection can have a profound and lasting cultural impact on both men and women. The goal of the project is to gain a better understanding of the potentially unrealistic beauty ideals, and to examine how the pressure to appear perfect varies around the world, writes pharmacy chain in a press release.
Many of the images was not to know again when they came back. There was not only adjusted to body shape – even skin tone and hair color was in many of the countries have been modified.

Subsequently made the project a study to assess BMI’en on women in the Photo Hoppet images. The height was set to 165 centimeters, and then asked the company 35 people on each to estimate the women’s weight. Based on an average was thus calculated the BMI.
The proposals from China and Italy were judged to be in the segment that is classified as anorektisk.Til comparison assessed the woman, which was edited in Spain, to have the highest BMI followed closely by Colombia.

And what can we use such a study? I suggest to you every time you see yourself in the mirror thinking I’m a beauty queen somewhere on the planet! Remember you you’re beautiful and lovely as you are.
I wish you a beautiful evening and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (You are beautiful!)

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.