Strong white teeth

Hej Bloggie

unnamed (19)

I dag vil jeg dele tips til hvordan du kan spise dig til sundere, stærkere og og mere hvide tænder.

Kaffe, te, rygning og rødvin kan misfarve dine tænder. Lige som sukkerholdige sager kan give huller i tænderne. Men faktisk er der også flere former for grøntsager og frugt, der kan gøre dine tændere stærkere og mere hvide, så du kan kompensere lidt.

1) Gulerødder
Det er ikke, fordi gulerødder indeholder noget, der er særligt gavnligt for tænderne, men de hårde rødder får os til at tygge godt og grundigt, og det stimulerer vores spytproduktion. Vi skal bruge spyt for at neutralisere syrer og enzymer i munden, som fx kommer, når vi spiser sukker eller stivelsesholdige fødevarer. Så snup en gulerod, når du har spist slik eller chokolade for at mindske skaderne på dine tænder.
2) Blomkål
Blomkål er ligesom gulerødder særligt godt til at fremme vores spytproduktion. Især når det bliver spist råt. Så det er et fint alternativ til gulerødderne, når du har haft noget sødt i munden og gerne vil mindske syreskaderne.
3) Ost
Med årene så vil emaljen på dine tænder blive tyndere. Og det er den, der beskytter imod huller. Men mineralerne kalk og fosfor, som findes i ost, er med til at genopbygge den vigtige emalje. Så en kost, der indeholder et regelmæssigt indtag af ost, vil være godt for dine tænder. En stærk emalje vil også få dine tænder til at syne hvidere.
4) Laks
En anden kilde til masser af fosfor er laks, som derfor også er meget anbefalelsesværdigt. Ovenikøbet så indeholder laks meget D-vitamin, det hjælper til optagelsen af kalk i kroppen, hvis du spiser noget som indeholder kalk til, fx fløde.
5) Spinat
Sammen med andre mørkegrønne blade er spinat en rig kilde til magnesium, der ligesom kalk og fosfor er vigtigt til at genopbygge emaljen. Derudover er der ingen syre deri, så der er udelukkende gavnlig effekt at komme efter i forhold til tænderne.
6) Æble
Æbler indeholder masser af fibre, og sammen med teksturen i æbler er de med til at skrubbe på tænderne, så noget af en eventuel misfarvning bliver fjernet. Samtidig hjælper æblesyren til i en vis udstrækning at opløse belægning på tænderne.
7) Jordbær
Selvom bær generelt siges at misfarve tænderne, så kan ascorbinsyren i jordbær være med til at fjerne belægning. Derudover indeholder jordbær et bakteriehæmmende stof, som er med til at fjerne bakterier i munden, der ellers kan give huller.
Det synes jeg er meget dejligt – det er i hvert fald noget billigere end at gå til tandlæg. Så nu gælder det bare om at sætte tænderne i det rigtige.
unnamed (18)
Dagens outfit er kjole fra Miss Martins, stiletter fra Nelly, halskæder fra Pieces Julie Sandlau og Pilgrim, øreringe fra Pilgrim, ringe fra Pilgrim og Krantz og Ziegler, armbånd By Biehl, blandet guld og eget design.
Tillykke med fødselsdagen til min smukke datter.
Jeg ønsker dig en pragtfuld dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.
ILYG
English Translation
Hello Bloggie

No it’s not me who has a birthday today . Today it is my beautiful daughter’s birthday and I want to celebrate her birthday by sharing tips on how to eat you healthier, stronger and whiter teeth.

Coffee, tea, smoking and red wine can stain your teeth. Just like sugary cases can cause tooth decay. But actually there are also several kinds of vegetables and fruits that can make your lighters stronger and more white , so you can compensate a little .

1) Roots
It ‘s not that carrots contain something that is particularly beneficial for the teeth, but the tough roots causes us to chew thoroughly , and it stimulates saliva production . We need saliva to neutralize the acids and enzymes in the mouth, such as happens when we eat sugar or starchy foods . So grab a carrot when you have eaten candy or chocolate to reduce the damage to your teeth.
 
2 ) Cauliflower
Cauliflower is like carrots particularly well to promote our saliva production . Especially when it is eaten raw . So it is a fine alternative to the carrots when you ‘ve had something sweet in the mouth and want to reduce acid damage.

3 ) Cheese
Over the years, so will the enamel on your teeth become thinner . And it is that which protects against holes. But the minerals calcium and phosphorus found in cheese, is helping to rebuild the important enamel. So a diet that includes regular intake of cheese will be good for your teeth. A strong enamel will also get your teeth to appear whiter .
 
4 ) Salmon
Another source of lots of phosphorus is salmon, which is therefore also very recommendable . Bargain as salmon contain much vitamin D , it helps the absorption of calcium in the body if you eat something containing lime , such as cream .
 
5 ) Spinach
Along with other dark green leaves are spinach, a rich source of magnesium and calcium and phosphorus is important to rebuild the enamel . In addition, there is no acid in it , so there is only beneficial effect to be had in relation to the teeth.
 
6) Apple
Apples contain lots of fiber , and with the texture of apples , they help to scrub the teeth so that some of the possible discoloration is removed. At the same time help the malic acid to a certain extent, dissolve the coating on the teeth.
 
7 ) Strawberries
Although berries generally said to discolor teeth , then ascorbic acid in strawberries help to remove the coating . In addition, strawberries a bacteriostatic agent that helps to eliminate bacteria in the mouth that may otherwise cause holes.

I think that is very nice – it is at least somewhat cheaper than going to the dental surgeon . So now it’s just about to put teeth in the right .

Today’s outfit is the dress from Miss Martins, stilettos from Nelly , necklaces from Pieces Julie Sandlau and Pilgrim , earrings from Pilgrim rings from Pilgrim and Krantz and Ziegler , bracelets By Biehl , mixed gold and own design.

Happy birthday to my beautiful daughter.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

One Comment

  1. Pingback: Hermes Birkin Outlet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.