Say what aging in reverse ?

Hej Style Hunter

Say what aging in reverse

Say what aging in reverse ? Har jeg tabt sutten eller er jeg fuldstændig springet fra mine principper ? Nej bare rolig, jeg er stadig den samme som har besluttet at jeg vil tage de forandringer som min alder medfører i stiv arm.

Say what aging in reverse

Jeg indrømmer at jeg lige som de fleste andre forundres over hvad der pludselig er sker af forandringer i løbet af natten,. Eller måske er det fordi jeg først pludselig bliver opmærksom på noget som er sket gradvist.

Say what aging in reverse

Tilbage til overskriften “Aging in reverse” hvor kommer den så fra. Nivea kører i øjeblikket en kampagne for deres renseprodukter. Og i den forbindelse har de slået sig sammen med Nicci Welsh the makeup guru. Under mottoet #Niveapillowchallenge kan man på Instagram poste et morgenbillede af sit nøgne ansigt, naturligvis renset for makeup. Nivea og Nicci gør med kampagnen opmærksom på at det er vigtigt for huden at blive renset for makeup inden senge tid samtidig med man undgår makeup fjæs på puden.

Say what aging in reverseSay what aging in reverse

Nicci og Nivea udfordrer således til at poste et morgenbillede af sit nøgne ansigt og være med i lodtrækningen om en her dag sammen med den dygtige makeup artist Nicci Welsh. Og hvem kunne ikke tænke sig en hel dag hvor man kan lære smarte trick til makeup og måske få rettet nogle af sine unoder. Jeg kunne helt sikkert godt tænke mig sådan en dejlig dag og derfor postede jeg et morgenbillede af mit nøgne ansigt, under teksten “Mit 55 år gamle rene morgen ansigt uden makeup. Og en af kommentarerne var således “Love it !! Aging in reverse”.

Say what aging in reverseSay what aging in reverse

Jeg har altid passet og plejet min hud under overskriften: “Vi skal passe på konvolutten fordi vi får kun én”. Efterhånden som jeg er blevet ældre stiller min hud større og større krav til cremen. Og hvis du er fast læser af bloggen så ved du at min hud-guru er Anette Kirstine fra Beautyspace og jeg har begge hendes bøger “Slip rynkehysteriet” og “Superhud” som jeg varmt kan anbefale hvis du vil vide hvad der virker og hvad der er bullshit.

Say what aging in reverse

Der er få ting som virker når det kommer til at få sund superhud. Det er fugt og A-vitamin som Anette kalder for strygevitaminet. Derfor anvender jeg Retinol og hyaluronsyre i mine hudpleje produkter. Og jeg har før fortalt at jeg anvender produkterne fra “The Ordinary” fordi disse produkter mest handler om de virksomme stoffer og ikke så meget om hvad der kan se flot ud på badeværelset. Og da jeg alligevel altid har mine cremer gemt væk i et skab er der ingen grund til at betale for det visuelle. Mest af alt vil jeg bare have produkter der virker og det har jeg til overkommelige priser. Hvis du også går mere efter virkning end det visuelle kan du finde The Ordinary’s produkter her.

Say what aging in reverse

Heldigvis ser søndagens vejr ud til at byde på sol og tørvejr så derfor vil jeg nu sørger for at komme ud og nyde det gode vejr.

Say what aging in reverse

Jeg ønsker dig en smuk og lækker søndag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

 

 

Hi Style Hunter

Say what aging in reverse? Have I lost my pacifier or have I completely lost my principles? No, I’m still the one who decided that I want to take the changes that my age causes in a stiff arm.

I admit that, like most of us, I am astonished  of what changes suddenly happens during the night. Or maybe it’s because I am suddenly become aware of something that has happened gradually.

Back to the heading “Aging in reverse” where does it come from. Nivea is currently running a campaign for their cleaning products. And in that connection, they have teamed up with Nicci Welsh our makeup guru. Under the motto #Niveapillowchallenge, in order to post a morning image of your naked face on Instagram, of course your face should be cleaned and with no makeup. Nivea and Nicci creates in this campaign awareness of the meaning for the skin to be cleaned for makeup before bed time while also avoiding the makeup face on the pillow.

Nicci and Nivea thus challenge  us to post a morning image of our naked face and get a chance to win a day together with the skilled makeup artist Nicci Welsh. And who would not love a whole day where you can learn smart tricks for makeup and maybe get rid of some of your bad habits. I would definitely like such a nice day and therefore I posted a morning image of my naked face, under the text “My 55 year old clean morning face without makeup.” One of the comments was “Love it !!” Aging in reverse “.

I have always looked after my skin under the heading: “We have to take care of the envelope because we only get one envelope”. As I grow older, my skin places bigger and bigger demands on the cream. And if you’re a regular reader of the blog, you know my skin guru is Anette Kirstine from Beautyspace and I have both her “Get rid of the wrinkle hysteria” and “Super skin” books that I can warmly recommend if you want to know what works and what is bullshit.

There are few things that works when it comes to getting healthy super skin. It is moisture and vitamin A that Anette calls for the ironing mineral. Therefore, I use Retinol and Hyaluronic Acid in my skin care products. And I have previously told that I use the products from “The Ordinary” because these products are mostly about the active substances and not so much about what looks nice in the bathroom. And since I still have my creams hidden away in a closet there is no need to pay for the visual. Most of all, I only want products that work and I lov the affordable prices. If you also go more for action than the visual, you can find The Ordinary’s products here.

Fortunately, Sunday’s weather seems to offer sunshine and dry weather, so I will now make sure to get out and enjoy the nice weather.

I wish you a beautiful and sunny Sunday while I look forward to seeing you again.

ILYG

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.