RIO lift plus update

Hej Style Hunter

RIO lift plus 2

For godt 14 dage siden fortalte jeg om min nye lille gismo – RIO lift plus, som kan rulle mig til super hud. Den gang havde jeg kun prøvet den 3 gange og jeg synes derfor nu hvor jeg har brugt den hver dag lige siden at det var på tide at give dig en update på hvad jeg synes.

RIO lift plus 4

Som jeg tidliger har fortalt så er jeg super fan af Anette Kristine Poulsen fra Beautyspace.dk, hun er formidabel til at forklare det med hudpleje så os helt almindelige mennesker også kan forstå det.

Det er gennem Anettesblog og hendes bog “Sådan får du Superhud” jeg har stiftet bekendtskab med hudforbedrende strøm.

RIO lift plus 1

Som jeg fortalte har jeg anskaffet en RIO lift plus, som kan give hudforbedrende strøm. Som sagt har jeg nu brugt den hver eneste dag siden jeg fik den og jeg må virkelig sige jeg kan se en forandring.

Jeg blev overbevist af følgende udsagn fra Annettes bog, hvor Hudlæge dr. Nicholas Perricone fremhæver fordelen ved, at man med strøm aldrig vil sidde tilbage med et dårligt ansigtsløft eller en unaturlig mimik. “svagstrømsimpulserne sker ved ekstremt svag strøm, som efterligner kroppens naturlige elektricitet. Hele ideen er at stimulerer kroppens egne helende processer for at forbedre hud og muskler i ansigtet. Resultatet er både naturligt og forudsigeligt for behandlingen genopretter de naturlige konturer i ansigtets struktur”.

RIO lift plus 3

Og netop det at genskabe eller genoprette ansigtet er lige præcis det jeg gerne vil opnå. Jeg vil være sikker på at ligne mig selv, blot vil jeg gerne være den bedste version af mig selv.

Efter at have anvendt hudforbedrende strøm i 2 1/2 uge nu, begynder jeg virkelig at kunne se at spændstigheden i min hud er kommet tilbage. Jeg har f.eks. ikke længere så dybe folder i mundvigene som jeg havde.

Jeg er slet ikke i tvivl om at jeg vil fortsætte med den hudforbedrende strøm og jeg tænker jeg stadig vil kunne se forbedringer lidt tid endnu.

Behandlingen tager 30 minutter. Jeg gennemfører behandlingen hver aften mens jeg ser nyhedder. På den måde er det ikke en behandling som “stjæler” tid fra andre vigtige opgaver.

RIO lift plus 5

Du ønskes en dejlig aften samtidig med at jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

For some 14 days ago I told you about my new little gismo – The RIO lift plus, which I can use to create my super skin. At the time for the post, I had only tried the gismo three times, I think, now when I’ve used it every day since then that it is time to give you an update on what I think.

As I previous told you,  I’m super fan of Anette Kristine Poulsen from Beautyspace.dk, she is formidable to explain this with beauty care in a way that us ordinary people can understand it.

It is through Anette Blog and her book “Getting Super skin” I have become acquainted with skin enhancing power.

As I said, I have bought a RIO lift plus, which may deliver skin enhancing power. As I said, I have now used it every day since I got it and I must say I can see a change.

I was convinced by the following statement from Annette’s book where Dermatologist Dr. Nicholas Perricone highlight the importance of that power you will never be left with a bad facelift or an unnatural facial expressions. The “low power pulses” occurs at extremely low power, which mimics the body’s natural electricity. The whole idea is to stimulate the body’s own healing processes to improve skin and muscles of the face. The result is both natural and predictable for the treatment restores the natural contours of the facial structure.”

And just that to recreate or restore the face is exactly what I want to achieve. I will be sure to look like myself, only I want to be the best version of myself.

After using the skin-power pulses for 2 1/2 weeks now, I begin to really see that the elasticity in my skin has come back. I have, for example. no longer so deep folds in the corners of my mouth that I had.

I have no doubt that I will continue with the skin-power and I think I still want to see more improvements in the future.

The treatment takes 30 minutes. I have implement the treatment every night while I’m watching the news. In this way it is not a treatment that is “stealing” time from other important tasks.

Wishing you a lovely evening while I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.