No filter – You just have to get up

Hej Style Hunter

Me without filter

I dag får du lige et ekstra indlæg, jeg har leget lidt med photoshop. Jeg synes det kunne være sjovt at illustrerer hvor meget det er muligt at forandre en person med photoshop.

Anledningen til at jeg har gjort dette er fordi jeg så colbile Caillats video. Hun var træt af at blive photoshoppet og ville derfor gerne vise hvordan billederne i magasinerne ikke afspejler modellernes virkelige udseende.

Nu ved jeg godt det ikke er en ny debat, det gør det bare ikke mindre vigtigt at gøre opmærksom på at vi ikke skal tro der er noget i vejen med os, fordi vi ikke ligner modellerne i magasinerne.

Det første billede er et billede af mig uden nogen form for behandling – no filter

Angel

Dette billede er photoshoppet, som du kan se er har hele mit ansigt fået en behandling af den magiske børste.

Processed with VSCOcam with t3 preset

På dette sidste billede har jeg brugt et filter, som giver dette lækre lys.

Det er ikke fordi jeg ikke kan lide de behandlede billeder for det kan jeg. Jeg synes da jeg ser vildt godt ud. Jeg ligner en model til forveksling.

Men, for der er et men, jeg kan også godt lide det første billede, som er mig med makeup men uden nogen form for behandling.

Du får også lige colbile Caillats video, hvor du kan se hende sammen med andre piger, hvor de først er billedskønne og siden viser deres naturlige skønhed uden filter.

Jeg kan rigtig godt lide videoens budskab, fordi den på fineste måde understreger at det vigtigste er at vi kan lide os selv sådan som vi er skabt – at vi kan lide vores egen personlighed og vores udseende.

For jeg er enig hvis vi kan lide os selv, er det lettere at få andre til at kunne lide os.

Jeg synes videoen passer perfekt til min mission, at vi kvinder skal anerkende vores egen skønhed. For husk du er smuk og dejlig som du er og du er god nok.

Hvad synes du om videoen? og hvad synes du om tendensen med at vi skal være så perfekte at der slet ikke er plads til at være naturlig?

Jeg ønsker dig en fortsat dejlig dag. Vi ses igen i morgen.

ILYG (lad fashion legen begynde)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

Today you get just one extra post, I’ve been playing around with photoshop. I think it would be fun to illustrate how much it is possible to change a person with photoshop.

The reason that I have done this is because I saw colbile Caillats video. She was tired of being jumped photo and would therefore like to show the images in the magazines do not reflect the models’ real appearance.

Now I know it is not a new debate, it just makes it no less important to point out that we do not believe there is something wrong with us because we do not look like the models in the magazines.

The first picture is a picture of me without any treatment – no filter

This picture photo jumped, as you can see my whole face got a treatment of the magic brush.
On this last image I have used a filter that gives this delicious light.

It’s not that I do not like the processed images because I can. I think when I look wildly good. I look like a model for the confusion.

However, there is a but, I also like the first picture that is me with makeup but without any treatment.

You also just colbile Caillats video where you can see her with other girls when they have been picturesque and then show their natural beauty without filter.

I really like the video message, because the finest way emphasizes the important thing is that we like ourselves as we are created – we like our own personality and our appearance.

I agree if we like ourselves, it is easier to get others to like us.

I think the video fits perfectly with my mission, that we women need to recognize our own beauty. Because, remember you are beautiful and wonderful as you are and you are good enough.

What do you think about the video? and what do you think of the trend of us to be so perfect that there simply is not room to be natural?

I wish you continued great day. See you again tomorrow.

ILYG (let fashion games begin)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

 1. That was a beautiful song, I’ve never heard it before. People need to believe in their beauty more. I’ve battled this all my life and still struggle some days cause of other people and their views on what beauty is and how I don’t fit those views. Nature is so imperfectly beautiful and so are we.

  • Dear CJ

   Thank you for the visit. Yes it is a very beautiful song, with er very important point.

   I am sorry to hear that people don’t acknowledge your beaty. I strongly belive that everybody possess beauty. I only requires a warm and sweet heart to se. I am practise every day to se beauty in other and med

   ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.