#mitsandejegudenfilter

Hej Blogie IMG_1186 Jeg ved ikke om du bruger Instagram og om du har set den lille lege Sasseline og Szhirly har startet. Legen hedder meget sigende #mitsandejegudenfilter og går ud på at kendt som ukendte billeder uploader “nøgne” billeder af deres ansigter – helt uden makeup og helt uden photoshop. Resultatet bliver en masse billeder af naturlige og meget smukke kvinder.

Mit sande jeg uden filter

På billedet ser du Szhirly, Sasseline, Christiane Schaumburg_Müller og Pernille Rosendahl.

Formålet med at gøre dette er at alle vi kvinder skal står sammen og viser hinanden hvordan kvinder ser ud fra naturens hånd. Fordi der er rigtig mange helt unge piger som er dybt ulykkelige fordi de har fået den fejlagtige opfattelse af at kvinder ser så gudesmukke og perfekte ud fra naturens hånd.

Nu er det ikke fordi jeg påstår at vi kvinder er skrækkelige uden makeup. Nej Sasseline, Szhirly,  jeg og alle de andre kvinder som uploader billeder med Hashtaget  #mitsandejegudenfilter, vil gerne have alle kvinder til at forstå, at vi hver især er unikke og smukke. foto (81) Dette billede er mit bidrag til legen #mitsandejegudenfilter. Jeg er sprunget med på vognen fordi jeg også mener det er nødvendigt at vise hvordan en kvinde på 50 år ser ud “eau de natural”.

Vi kvinder skal elske og være fortrolige med vores nøgne ansigter, fortrolighed med dit nøgne ansigt er den bedste base for den smukkeste makeup. Sandheden er jo den, at selv om makeup skal lægges så det ser naturligt udsom muligt, så er der intet naturligt ved at skabe looket.

Jeg synes også det ville være forfærdeligt hvis vores glæde og leg med makeup, får vores døtre, børnebørn og oldebørn til at få et umuligt billede af hvad der er naturligt.

Bare rolig jeg er heller ikke over i den modsatte grøft – der hvor kvinderne med den lilla ble i håret – kvinderne fra min bardom som brændte BH’en, klippede håret og forsagede kosmetik og makeup.

Som jeg ser det så er der to yderpunkter den ene er som sagt kvinderne rødstrømperne – som jeg også gerne vil rose for at skaffe friheden til kvinderne. På den anden side står der mange kvinder som har ladet det gå lidt for vidt med de kosmetiske operationer og behandlinger, så de i dag står nærmest uden deres personlige kendetegn. De er på en måde kommet til at ligne hinanden alle sammen.

Både min mor og far sagde altid, at det er i den gyldne middelvej svaret skal findes. Jeg ved det ikke om det også gælder her, jeg tror på vi mennesker er kloge, frie og fornuftige mennesker og at vi er meget forskellige. Så det som ser rigtigt ud for den ene ser helt vildt forkert ud for en anden.

Jeg tror derfor på det bedste middel er at sikre vores kommende kvinder kan træffe en beslutning på et godt og oplyst grundlag. Det er derfor at Sasseline, Szhirly ide er så sublim, for her er muligheden for at se hvordan vi kvinder ser ud når vi er helt uden filter og unden makeuo.

Hvis du er enig i mine betragtninger kan du bidrage til legen og oplsyningen ved at poste dit “nøgne” ansigt på Instagram med Hastaget  #mitsandejegudenfilter IMG_1187

 

Dagens outfit er kjole fra E-senz, Pels vest fra lille shop i Køge, støvletter fra Lundberg, øreringe fra JEWLSCPH, POWER kvinde halskæde fra JEWLSCPH, By Biehl armbånd samt blandet guld og eget design – AngelDesign.

Håret er sat op i en rodet hestehale, hvilket er meget in lige netop nu. Det er nemt at lave og ser smart ud.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hi Blogie

I do not know if you use Instagram and if you has seen the little  (my true me without filter) Sasseline and Szhirly has startet . The game is called # mitsandejegudenfilter and is all about that known as ukendte people uploads their pictures  ” Nude” pictures of their nude faces- completely without makeup and completely without photoshop . The Result is a lot of pictures with natural and very beautiful women .

In the picture you se danish celebretivs, Szhirly , Sasseline , Christiane Schaumburg_Müller and Pernille Rosendahl .

The objective of the game is that all we women should support eachother and shows each other how women looks by nature . Because there are really many completely young girls which is very unhappy because they have been bombarded with pictures of very flawless and pretty women and because of that they assume that it is normal that women look like goodesses and perfect all by natures hand alone.

It is not because that I claims that we women are ghastly without makeup. No no no no – Sasseline , Szhirly , I and all the other women who uploader pictures with Hashtaget # mitsandejegudenfilter , would like to make it clear to everybody that each of us are unique and beautiful.

This picture is my contribution to the game # mitsandejegudenfilter . I jumped on the bandwagon because I also believe it is necessary to show how a woman of age 50 years look like “eau de natural” .

We women need to love and be familiar with our naked faces, familiarity with your bare face is the best base for the most beautiful makeup. The truth is that although the makeup must be added to make you look as natural as possible , there is nothing natural about creating that look .

I also think it would be awful if our joy and play with makeup , our daughters , grandchildren and great-grandchildren to get an impossible picture of what is natural .

Do not worry I’m not into the opposite extreme – where the women with the purple diaper in her hair – the women from my childhood who burned their bras , cut her hair and renounced cosmetics and makeup.

As I see it there are two extremes, one of which said women feminist – which I also commend to provide freedom for women. On the other hand, there are many women who have let it go a little too far with the cosmetic operations and treatments , so that today they are almost without their personal characteristics. They are somehow started to resemble each other as if they were famely .

Both my mother and father always said that it is in the middle the answer should be found. I do not know whether it also applies here, I believe we humans are smart , free and reasonable people and we are very different. So what looks right for one looks wildly wrong for another.

Therefor I think the best way is to secure our future women can make a decision on a good and informed basis. That’s why Sasseline, Szhirly idea is so sublime, because here is the ability to see how women look when we are completely unfiltered and proceeded makeup .

If you agree with my observations you can help the play and spreading the information by posting your “naked ” face on Instagram with Hastaget # mitsandejegudenfilter
Today’s outfit is dress from E- senz fur vest from small shop in Køge , booties from Lundberg, earrings from JEWLSCPH , POWER woman necklace from JEWLSCPH , ByBiehl bracelet and mixed gold and own design – Angel Design.

The hair is put up in a messy ponytail , which is very in right now. It is easy to make and look smart .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.