Goodiebox of April month

Hej med dig og velkommen til en ny og spændende dag på bloggen.

IMG_7644

 

Dagens indlæg handler om April måneds Goodiebox. Hvis du er fast læser af bloggen, så ved du at jeg abonnerer på Goodieboxen.

Hvis du er ny læser vil jeg kort fortælle dig at du kan indgå en abonnements aftale med Goodiebox her. Aftalen er at du betaler 119 kroner om måneden og for de penge får du hver måned tilsendt en pakke med lækre produkter.

Selv om jeg er lidt sent på det i denne måned, fordi jeg har været syg. Vil jeg stadig advarer dig, er du selv abonnent og endnu ikke har modtaget din goodiebox, så skal du ikke scrolle forbi næste billede, fordi jeg lige efter billedet afslører indholdet i April måneds goodiebox.

Sidder du og tænker, jeg vil da gerne se hvad du har skrevet om de tidligere goodieboxe. Så kan du finde alle indlæg om goodieboxen under kategorien “Beauty”.

IMG_7235

 

Billedet har jeg taget for ganske nyligt, en af de sidste gange hvor vi igen havde sne.

Pas nu på for nu afsløres Goodieboxens indhold.

IMG_7598

For at være helt ærlig, så blev jeg skuffet over denne måneds box. Det skriver jeg mere om længere ned.

IMG_7600 IMG_7601

Pakken indeholdt:

Head & shoulder Apple fresh Shampoo og Conditioner. Og jeg vil aldrig bruge den eller købe den selv.

GHD Style Final Shine Spray, lækker lille lak som giver en smukt og glansfuldt finish til håret. Jeg vil gerne købe. Fuld størrelse koster 238.

SEHORA COLLECTIO NAIL POLISH, jeg er vild med Sephoa neglelak, men jeg er ærgelig over at jeg modtager samme farve som sidste gang jeg modtog en prøve i goodieboxen.

Salvador Dali Sun&Roses edt. Fantastisk hypnotisk let og lækker rose parfume som jeg har måtte overgive mig fuldtændig til. Fuldstørrelse koster 210 kroner og jeg ville købe.

P20 Solbeskyttelse eller solcreme SPF20. Det er sikkert en skøn solcreme, men altså det sneede og det var og er stadig for koldt til rigtig at være ud og ja vi se kun lidt til solen. Så jeg synes det er et pjattet produkt at have i pakken på nuværende tidspunkt, det var mere passende i næste måned. Fuld størrelse koster 139,95. Men om jeg vil købe ved jeg ikke, for jeg har endnu ikke prøvet produktet.

Van Gils Live edt. Super dejlig ide med lidt i pakken til kærensten/manden eller anden person af hankøn du vil glæde. Her er bestem klap på skulderen og thumbs up til Goodiebox for dette. Den dufter dejligt og fuld størrelse koster 315 kroner og jeg ville gerne købe.

Goodiebox skriver selv at de har valgt at goodieboxen ikke kun skal indeholde luxus og eksklusive produkter men også skal indeholde farvoritter som er vi har råd til måned efter måned. Der må jeg så bare sige at jeg er ikke enig. For ideen med at jeg abonnerer på goodieboxen er jo at jeg kan prøve de dyre og lækre produkter og på baggrund af min eget test kan afgøre om jeg vil købe produktet og om jeg vil begynd at bruge produktet.

Når det er de billige produkter og især som Head & Shoulder, har jeg selv sagtens råd til at købe og prøve produktet, så har jeg ikke brug for goodieboxen. Og det er derfor jeg ikke er så glad for denne måneds goodiebox, jeg har fået et produkt som jeg aldrig vil anvende – et produkt jeg vil smide direkte ud. Så bliver det for dyrt at abonnere på goodieboxen, så kan jeg bare gå tilbage til før goodieboxen, hvor der bare gik længere tid før jeg fik prøvet produkterne.

Når jeg abonnerer på goodieboxen er det jo også fordi jeg godt kan lide at blive overrasket over hvilke nye og lækre luksuriøse produkter jeg skal prøve.

HVad siger du? Er du enig med goodieboxen om at det er godt at sende almindelige prisbillige hverdags produkter eller synes du lige som jeg at hele ideen med Goodieboxen går fløjten?

IMG_7645

 

Dagens outfit er blonde kjole fra HM, Blazer fra HM, Stiletter fra SuperTrash og armbånd By Biehl og eget design.

Jeg er super vild med blonde kjolen og med de friske stilletter i den skønne pink og nude farve er der masser af forår i dette look.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hi there and welcome to a new and exciting day on the blog.

Today’s post is about April month Goodiebox. If you are a regular reader of the blog, you know that I subscribe to Goodie Box.

If you are a new reader, I will briefly tell you that you can enter into a subscription agreement with Goodiebox here. The deal is you pay 119 Dkr a month and for the money you each month get a package with delicious products.

Although I am a little late this month because I have been sick. Will I still warn you, you are a subscriber and have not yet received your goodiebox, then do not scroll past the next picture, because I just after the image reveals contents of April month goodiebox.

Sitting and thinking, I’d like to see what you have written about the former goodieboxe. So you can find all posts on goodie box under the category “Beauty”.

To be honest, I was disappointed with this month’s box. That I write more about further down.

The package included:

Head & Shoulder Apple fresh Shampoo and Conditioner. And I will never use it or buy it themselves.

Ghd Style Final Shine Spray, delicious little lacquer which gives a beautiful and shiny finish to the hair. I want to buy. Full size cost 238th

SEHORA Collectio NAIL POLISH, I love Sephoa nail polish, but I’m ærgelig that I receive the same color as the last time I received a sample in the goodie box.

Salvador Dali Sun & Roses edt. Great hypnotic easy and delicious rose perfume that I have had to surrender totally to. Full Size costing 210 dollars and I would buy.

P20 Sunscreen or sunblock SPF20. It’s certainly a nice sunscreen, but then it snowed and it was and still is too cold to really be out and yes we see little to the sun. So I think it’s a frivolous product to have in the package at this time, it was more appropriate next month. Full size cost 139.95. But if I want to buy I do not know, for I have not yet tried the product.

Van Gils Live edt. Super nice idea with little in the package for ladies stone / partner or other person of the male sex you will be happy. Here’s provisions pat on the back and thumbs up to Goodiebox for this. It smells nice and full size costs 315 dollars and I would like to buy.

Goodiebox writes that they have chosen to goodie box should not only include luxury and exclusive products but also include farvoritter as we can afford month after month. There may I just say that I do not agree. For the idea that I subscribe to the goodie box’s that I can try the expensive and delicious products and based on my own test to determine whether I will buy the product and if I want to start using the product.

Once the cheap products and especially as Head & Shoulder, I myself easily afford to buy and try the product, so I do not need goodie box. And that’s why I’m so happy this month goodiebox, I’ve got a product that I will never use – a product I will throw directly. Then it becomes too expensive to subscribe to the goodie box, so I can just go back to before goodie box, which just went a long time before I got to try the products.

When I subscribe to the goodie box it’s also because I like to be surprised at what new and delicious luxury products I should try.

What do you say? Do you agree with goodie box that it’s good to send regular priced everyday products or do you just as I do that the whole idea of ​​Goodie Box bites the dust?

Today’s outfit is lace dress from HM, Blazer from HM, Stilettos from Supertrash and bracelets By Biehl and own design.

I am super crazy lace dress and with the fresh stilettos in the beautiful pink and nude color, there are plenty of spring in this look.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.