Goodiebox of November

Hej Blogie

IMG_1233

Hold nu op hvor tiden dog flyver afsted. Eller er det kun mig som halser bagefter tiden og kæmper med at følge med. Jeg har så mange ting jeg skal nå at gøre og så mange ting jeg gerne vil gøre og derfor oplever jeg at jeg styrter bagefter for at følge med. Har du det også lige sådan?

Nu er der allerede gået en måned og jeg har modtaget endnu en lækker goodiebox sprængfyldt med lækkerier.

Hvis du er fast læser af bloggen, så kender du efter hånden goodieboxen, men er du ikke fast læser af bloggen ved du måske ikke hvad goodieboxen er. Derfor får du lige en kort intro.

Goodieboxen er en box du kan tegne et abonnement på at modtage. For 139 dkr modtager du hver måned en bos sprængfyldt med lækre overraskelser. For 139 dkr modtager ud 4 til 5 produkter i special størrelse. Produkterne er specielt udvalgt inden for de populære, innovative og trend skabende brands inden for makeup, skin care, hårpleje og dufte. Du kan tilmelde dig goodieboxen her.

Denne måneds goodiebox var som nævnt sprængfyldt med lækkert dullegrej, lige til at kaste sig ud i legen om at finde sin indre diva.

DSCN5645

 

Jeg har sagt det før, men gentager det gerne igen, fordi jeg synes det er så lækkert at spændingen over hvad den aktuelle goodiebox indeholder bevares længst muligt. Spændingen bevares fordi Goodiebox har sørget for at pakke boxen således at du ikke ved en fejl kommer til at se hvad boxen indeholder. Ovenstående billede viser hvordan pakken ser ud når du henter den på posthuset.

DSCN5646

 

Nå goodieboxen kommer ud af rejsetøjet, kan vi se at boxen nu igen er tilbage til sin vanlige sorte farve.

DSCN5649

 

Boxen er åben og nu vare det ikke længe før indeholdet afsløres. Så hvis du går og venter på din goodiebox, skal du ikke scrolle længere ned i denne post. For efter dette billede afslører jeg boxens indhold.

DSCN5650

 

Se lige hvor lækker indholdet er. Goodieboxen indeholdt:

 • MATAS ekspres neglelaksfjerner, full size 49,95kr.
 • APPEAL4 neglelak, full size 79kr.
 • RIMMEL LONDON stay matte liquid mousse foundation (prøve), full size 69,95kr.
 • GOSH cheeks n’ lips, full size 89,95kr.
 • GOSH special quattro eyeshadow palette, full size 129,95kr.
 • GUCCI Flora Garden, Georgious Gardenia Edt. (prøve), full size 455kr.

Min farvirit i denne måneds goodieboks er GOSH cheeks n’ lips, som giver det lækreste naturlige look på både læber og kinder. Yay!

Ud over alverdens lækkerier, har denne måneds box også et lækkert budskab, som det er umuligt at være uenig i.

DSCN5647

 

Budskabet er “No to bitching” er skabt at den amerikanske coach Debbie Ford. Debbie have en tradition om at skrive meget lange og meget personlige fødselsdagshilsner til dem, hun var tæt på. Som en form for en kærlighedserklæring, hvor Debbie udførlig beskrev alt det, hun elskede allermest ved personen. Ikke noget “men” eller “but”. Bare rendyrket kærlighed og bekræftelse. Kun gode ting.

Goodiebox vil med November måneds goodiebox udfordrer og opfordrer os alle til at skrive til dem vi har kær og fortælle dem hvor fantastiske vi synes de er – også selv om de ikke har fødselsdag.

“No to Bistching” skal skabe og sprede mere glæde og lykke.  Jeg vil oven i købet anbefale at du og jeg tager det et skridt videre og aftaler at vi i hele November vil forsøge at sprede mere anderkendelse og dermed glæde og lykke til alle mennesker vi møder på vores vej gennem livet i November måned.

Sørg for at fortælle alle de positive og gode indtryk de mennesker du møder spreder, hvad kan du godt lide. Synes du det lyder mærkeligt og akavet? Ja det gør du nok, og jeg vil gerne indrømme at det kan kræve lidt øvelse. Start med din familie og kollegaer. Jeg kan garanterer dig at når du selv og når andre mennesker oplever, virkelig at være blevet set, og det der er set bliver formidlet til os eller dem, så vil vi kunne se os selv og genkende os selv. Vi vil blive rørt, blive styrket og få større selvtillid. Det vil sprede venlighed, omsorg og kærlighed som ringe i vandet. Det vil være en kæmpe modvægt til tidens tendens med at udvise Bitching og manglende forståelse for hinanden.

Lad os starte en kampagne og lad mig høre hvordan det går. Drop en kommentar og lad mig hører om dine oplevelser, hvordan påvirker det dig og de mennesker i dit liv (din familie og dine kollegaer).

IMG_1235

 

Dagens outfit er nederdel fra Vila, strik top fra Dreams, sko fra Bianco footwear,  halsøde Jewlscph, ukendt sølvkæde,  øreringe fra JEWLSCPH, armbånd By Biehl  og blandet guld.

eg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til at høre om dine oplevelser med “Not o Bitching” og til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

Come on, how time flies by. Or is it me who fall behind and struggle to keep up. I have so many things I have to do and so many things I want to do and therefore I find myselfes fall behind. Do you know that feeling ? do you feel like that?

Now a month has already passed and I have received yet another delicious goodiebox bursting with goodies.

If you are a regular reader of the blog , you know by now goodie box , but you are not a regular reader of the blog you probably do not know what goodie box is . Therefore, you get just a short intro.

Goodie Box is a box you can subscribe to receive . For 139 DKR you receive a monthly box bursting with delicious surprises filled with 4 to 5 products in custom size . The products are specially selected from the popular , innovative and trend-setting brands in makeup , skincare , hair care and fragrances. You can sign up goodie box here 

This month goodiebox was referred to bursting with delicious chick gear , ready to plunge into the game to find her inner diva .
I’ve said it before, but repeat it again because I think it’s so delicious that excitement about what the current goodiebox contains preserved as long as possible . The excitement is maintained because Goodiebox has made sure that the goodiebox is packed so that you do not accidentally come to see what the box contains . The picture above shows how the package looks when you get it to the post office .

When the goodie box comes out of traveling clothes , we can see that the box is now again back to his usual black color .

The box is open at lot not long before the contents disclosed . So if you are waiting for your goodiebox , do not scroll further down in this post . For after this photo reveals I am your box’s contents.

Goodie Box included :

 • MATAS express remover, full size 49,95 kr
 • APPEAL4 nail polish, full size 79kr .
 • LONDON Rimmel stay matte liquid mousse foundation (sample ) fullsize 69.95 kr
 • GOSH cheeks n ‘ lips , fullsize 89.95 AUD
 • GOSH special quattro eyeshadow palette , full size 129,95 DKK
 • GUCCI Flora Garden , Georgious Gardenia Edt . (sample ), full size 455kr .

My farvirit in this month’s goodie box is GOSH cheeks n ‘ lips , which gives the most delicious natural look on both lips and cheeks. Yay !
In addition to all sorts of goodies , this month’s box also has a beautiful message that it is impossible to disagree in.

The message is ” No to bitching ” was created by the U.S. coach Debbie Ford. Debbie have a tradition of writing very long and very personal birthday greetings to those she was close. As a form of a declaration of love , where Debbie detail describing all the things she loved most about the person. No “buts ” or ” but” . Just pure love and affirmation. Only good things .

Goodiebox will November’s goodiebox challenge and encourage us all to write to those we hold dear and tell them how great we think they are – even if they do not have a birthday .

“No two Bistching ” to create and spread more joy and happiness. I would even recommend that you and I take it a step further and agreements that we throughout November will try to spread more acclaim and thus joy and happiness to all the people we meet on our way through life in the month of November .

Make sure to tell all the positive and good impression the people you meet are spreading , what do you like . Do you think it sounds strange and awkward ? Yes it makes you enough and I will admit that it may require some practice . Start with your family and colleagues. I can guarantee you that when you and when other people experience , really being seen and what is seen is communicated to us or them , then we could see ourselves and recognize ourselves . We want to be touched, be reinforced and self-confident . It will spread kindness, care and love like ripples in water . It will be a huge counterweight to future trends to show Bitching and lack of understanding of each other.

Let’s start a campaign and let me know how it goes. Drop a comment and let me hear about your experiences , how does it affect you and the people in your life ( your family and your colleagues ) .

Today’s outfit is the skirt from Vila , knit top from Dreams, shoes from Bianco footwear , halsøde Jewlscph , unknown silver chain earrings from JEWLSCPH , bracelets City Biehl and mixed gold.

oak wish you a wonderful day and I look forward to hearing about your experiences with “Not o Bitching ” and until we meet again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

One Comment

 1. Pingback: How can they give themself permission to this behavior - AngelQueen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.