Extend the durability of your summer tan

Hola bloggen

IMG_0759

Selv om jeg endnu ikke har holdt min ferie, så kan jeg jo ikke benægte at vi er sidst på den danske sommer og der højst sandsynligt bliver færre dage med sol. Det betyder jo at vi skal tænke på hvordan vi kan holde fast i den flotte sommerkulør skal samme vej.

Bare rolig, når jeg holder ferie rejser jeg til Spanien og der er der stadig masser af sol. Det er derfor jeg har gemt min ferie til dette tidspunkt. For på den måde har jeg kunne nyde den fantastiske danske sommer vi har haft i år og så runde sommeren af med en ekstra gang sol. Uhh hvor jeg glæder mig.

Skønhedsekspert Charlotte Torpegaard har i Bt givet nogle råd og samlet tips til, hvordan du holder lidt længere på farven.

Ud med sæben, når du er under bruseren. Mange showergels dufter rigtig godt, men de tørrer huden meget ud. For at få mere fugt til kroppen, kan man med fordel bytte sæben ud med en olie og så naturligvis det helt klassiske skønhedsråd om at give huden masser af fugt.

– Fugt er virkelig vigtigt. Et godt tip er at bruge en skrubbecreme, selvom mange tror, at man ‘skrubber’ farven væk. Det gælder om at holde hudens celler i gang og komme af med de kedelige grå hudceller, så en skrubbecreme, enten af salt eller sukker er en god ide, siger Charlotte Torpegaard.

Skulle den flotte sommerkulør allerede været på retur, foreslår Charlotte Torpegaard selvbruner.

– Jeg er selv ret dårlig til det. Men det er jo benene, man gerne vil vise frem nu, hvor man er tilbage på jobbet, og der har Lancome og et af mine yndlingsmærker, St. Tropez, faktisk lavet en selvbruner til benene, siger skønhedseksperten, der til dem, som måske er lidt nervøse ved tanken om selvbruner, anbefaler en tonet bodylotion, så man lige får den eftertragtede sommerglød.

Skønhedseksperten, der blandt andet har skrevet bogen ‘Yummy Mummy’ er  i øjeblikket til Copenhagen Fashion Week, og her bliver såvel ansigt som resten af kroppen på modellerne også smurt ind i stor stil, fortæller hun.

– Mac har lavet bodyfoundation, og det bliver brugt en del her. Men man kan jo faktisk selv blande lidt foundation i sin bodylotion, siger hun.

Uanset hvad du gør, er der dog på et tidspunkt ikke så meget at stille op, for den lækre farve vil langsomt forsvinde efterhånden, som efterårsblæsten tager til, og solstrålerne forsvinder. Men fortvivl ikke, for der er flere måde at sikre, at man også har lidt ekstra glød i kinderne frem mod de vejrmæssigt lidt triste måneder.

– Jeg synes en cremeblush er virkelig vigtig. Min absolutte yndlings er Kjær Weis’ ‘Suntouched’. Den dupper man lige på kinderne, og så får man fremhævet den der lækre glød i ansigtet. Guerlain har også lavet en ‘Terracotta Cream Blush’, den kommer i sådan en lille flaske, den kan man også lige duppe på kinderne, øjenlågene og læberne. Den har også et guld-skær, så den er rigtig fin, siger Charlotte Torpegaard.

Og så lige til sidst, et uundgåeligt tip: Drik masser af vand. Det kan næppe siges nok gange. Undgå dehydrering, din hud har brug for fugt indefra såvel som udefra, så drik rigelige mængder af væske.

IMG_0762Dagens outfit er shorts fra Pieces, top fra Kvickly, sko fra Sugarfree og armbånd By Biehl og eget design.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hola blog

Although I have not had my vacation, I can not deny that we are at the end of the Danish summer and there most likely will be fewer days of sun. It means of course that we need to think about how we can hold on to that great summer tan going the same way.

Do not worry, when I go on holiday I will travel to Spain and there is still plenty of sun. That’s why I saved my vacation this time. In that way I could enjoy the great Danish summer we’ve had in years and so round summer with an extra time sun. Uhh where I am.

Beauty Expert Charlotte Torpegaard have Bt given some advice and overall tips on how to last longer in color.

Out with the soap when you’re in the shower. Many showergels smells really good, but they dry the skin out much. To get more moisture to the body, it is advantageous to swap the soap out with an oil and of course the very classic skønhedsråd to give the skin plenty of moisture.

– Moisture is really important. A good tip is to use an exfoliant, though many believe that ‘scrubber’ color away. It is important to keep the skin cells in the process and get rid of the dull gray skin cells, then an exfoliant, either salt or sugar is a good idea, says Charlotte Torpegaard.

Should the beautiful summer tan has already been on the decline, suggests Charlotte Torpegaard self-tanner.

– I myself am quite bad at it. But it’s the legs, you will want to show off now that you are back on the job, and there have Lancome and one of my favorite brands, St. Tropez, actually made a fake tan for legs, says beauty expert who for those who might are a little nervous at the thought of self-tanning, recommend a tinted body lotion, so you just get the coveted summer glow.

Beauty expert, among other things, has written the book ‘Yummy Mummy’ is currently at Copenhagen Fashion Week, and here both face as the rest of the body on the models also covered in great style, she says.

– Mac has made bodyfoundation, and it is used a part here. But you can actually even mix a little foundation in her body lotion, she says.

Whatever you do, there is a time not so much to make up for the delicious color will slowly disappear gradually as autumn wind is picking up, and sunbeams disappear. But do not worry, because there are several ways to ensure that you also have a little extra glow in the cheeks towards the weather conditions a little sad months.

– I think one cremeblush is really important. My absolute favorite is Kjaer Weis’ ‘Suntouched’. The knobs straight on the cheeks, and you get highlighted on that delicious glow on the face. Guerlain has also created a ‘Terracotta Cream Blush’, it comes in such a small bottle, it can also just dab on the cheeks, eyelids and lips. It also has a gold tinge, so it’s really nice, says Charlotte Torpegaard.

And then finally, an inevitable tip: Drink lots of water. It can hardly be said enough times. Avoid dehydration, your skin needs moisture from the inside as well as outside, so drink plenty of fluids.
Today’s outfit is shorts from Pieces, top from Kvickly, shoes from Sugar Free and bracelets By Biehl and own design.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.