Do I wake up like this ?

Hej Style Hunter

woke up like this 7

Jeg har nydt en rolig lørdag morgen, med god tid til morgenkaffen. Efter morgenkaffen har jeg ordnet lidt forskellige af de ugentlige trivielle pligter som f.eks. tøjvask og indkøb. Lige nu sidder jeg og får en kop kaffe og glæder mig til at jeg skal have massage. Det bliver virkelig dejligt, jeg kan som sædvanlig godt mærke at jeg trænger til et service efter 10000 km.

Dagens indlæg handler og makeup tendensen – I woke up like this. Så selvfølgelig didn’t  wake up like this. Hele pointen er at min makeup skal se ud som om jeg ikke har noget på. Det kræver lidt øvelse, men når først man har fundet fidusen er det ikke så svært.

woke up like this 10

Selv om jeg ser ud som om jeg ikke har makeup på, så kan jeg afsløre at der faktisk skal temmelig meget makeup til at skabe dette look. Den vigtigste hemmelighed i forhold til at få min makeup til at se naturlig ud er to ting. Den ene ting er naturlige farver og den anden og måske vigtigste ting er at du skal blende meget.

woke up like this 8

Jeg har lige som f.eks. Kim Kardashian også brugt metoden contouring til at forme mit ansigt og fremhæve mine kindben.

Nu sidder du måske og tænker “ja det er meget godt – men hvilken makeup bruger hun?” Dette spørgsmål vil jeg nu forsøge at besvare.

woke up like this  14

Efter min morgen rensning på fører jeg min serum og dagcreme. Jeg giver min dagcreme et øjeblik til at trænge ind i huden inden jeg begynder på min makeup.

Jeg starter med at sprøjte fugt på mit ansigt, jeg bruger The Body shops face mist med E vitamin. Herefter smører jeg straks foundation på, jeg bruger Elfmed solfaktor 20. Jeg smøre Mabelines pure cover under øjnene.

woke up like this 11

Jeg bruger Nilens jord Sun pudder til at indskygge under mine kindben og i tindingerne. Jeg blender med Sheer Covers mineral pudder. Når det hele er blendet godt ud giver jeg lige et let strejf at Sheer Covers solpudder i c-bevægelse fra pande og ned under kindben. Nu blender jeg igen det hele sammen for at få en naturligt look uden tydelige overgange.

Nu har jeg skabt grundlaget for dagens makeup.

woke up like this  13

Som du kan se så er min øjenskygge farve meget naturlig. Jeg bruger Gosh øjenskygge hvor jeg først lægger en lys base på hele øjenlåget op under brynene. Herefter lægger jeg en lidt mørkere tone over globe linjen men et stykke under øjenbrynet. Nu blender jeg de to frver, så jeg ikke har nogen skarpe overgange. Næste skridt er en lidt mørkere skygge lige på globle linjen og under øjet. Igen blender jeg farverne sammen så jeg ikke har nogen skarpe over gange.

Jeg sætter mine bryn med en bryn gel og farver med brynene med en brun pulver farver som jeg på fører med en pensel. Til sidst skal der lidt mascare på vipperne og jeg er klar til dagen – I woke like this look.

woke up like this  12

For at fikserer min makeup og sikre den holder hele dagen bruger jeg Elf Fix and spray, som er et super godt produkt. Min makeup holder hele dagen uanset om det er meget varmt og jeg f.eks sveder. Min makeup bliver siddende til jeg renser den af om aftenen.

Den lyserøde stik bruger jeg nogen gange let på kindbenene for at give et ekstra løft til mit ansigt.

woke up like this 1

 

Sådan lægger jeg min makup om morgenen. Skal jeg ud om aftenen, kan jeg hurtig lægge sort skygge og liner på og jeg har så et aften look.

Hvilken makeup look er dit favorit look? og hvilke farver anvender du?

Har du set min smukke giveaway?

Celebration giveaway 3

Du kan stadig nå at deltage i min smukke giveaway? hvis ikke kan du stadig nå det. Du kan læse mere om min give away og deltage her

JEg ønsker dig en smuk aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
I have enjoyed a quiet Saturday morning, with plenty of time for morning coffee. After morning coffee, I ordered a little different from the weekly tedious chores such. laundry and shopping. Right now I sit and have a coffee and look forward to I have to have massage. It will be really nice, I can, as usual, feel that I need a service after 10000 km.

Today’s post is and makeup trend – I woke up like this. So obviously did not wake up like this. The whole point is that my makeup to look as if I have nothing on. It takes some practice, but once you have found the trick is not that difficult.
Although I look as if I do not have makeup on, I can reveal that there actually be pretty much makeup to create this look. The main secret in relation to getting my makeup to look natural is two things. One thing is for natural colors and the second and perhaps most important thing is that you have to blend much.
I just like. Kim Kardashian also used the method contouring to shape my face and highlight my cheekbones.

Now you are maybe thinking “yes it is very good – but the makeup she uses?” This question I will try to answer.
After my morning cleaning of leads my serum and day cream. I give my day cream a moment to penetrate the skin before I start on my makeup.

I start by spraying moisture on my face, I use The Body shops face mist with E vitamin. Then I lubricate immediately foundation on, I use Elfmed SPF 20. I smear Mabelines pure cover under the eyes.
I use the Nile soil Sun powder to indskygge under my cheekbones and temples. I blender with Sheer Covers mineral powder. Once everything is blended well out I give just a light touch to Sheer Covers colluder in c-motion from the forehead and below the cheekbones. Now blender I turn it all together to get a natural look without obvious transitions.

Now I have laid the foundation for today’s makeup.

As you can see then my eye shadow color very natural. I use Gosh eyeshadow where I first put a light base on the entire eyelid up the eyebrows. Then I put a slightly darker tone over the crease but well below the eyebrow. Now blender I both frver, so I do not have any sharp transitions. The next step is a slightly darker shade just on the globle line and below the eye. Again blender I the colors together so I do not have any sharp of times.
I put my brows with a brow gel and colors with eyebrows with a brown powder colors which I lead with a brush. Finally, there is little mascare the lash and I’m ready for the day – I woke like this look.
To fix my makeup and ensure the all-day use I Elf Fix and spray, which is a really good product. My makeup lasts all day whether it’s very hot and I sweat example. My makeup is left to I cleanse it of the evening.

The pink plug I use sometimes lightly on the cheekbones to give an extra boost to my face.
How do I load my makup morning. I am going out at night, I can quickly put black shadow and liner on and I saw an evening look.

What makeup look is your favorite look? and what colors are you using?

Have you seen my beautiful giveaway?
You can still participate in my beautiful giveaway? if not, you can still reach it. You can read more about my giveaway and participate here

I wish you a beautiful evening and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.