My beauty routine #2

Hej Style Hunter

Beauty routine 1

Hvem vil ikke gerne have sådan en smuk hud i ansigtet? Jeg indrømmer lige her og nu at det vil jeg gerne, og derfor gør jeg meget for at pleje min hud. Hvis du sidder og gætter på at billedet er blevet manipuleret – så har du ret, for nej så fin er min hud ikke. Jeg synes bare det var sjovt at starte indlægget med perfekt hud. Sidst i dette indlæg kan du se hvordan min hud ser ud i virkeligheden. Så kan du selv vurderer hvorvidt du mener mine beauty rutiner virker.

Som lovet kommer der her en opfølgning på mine beauty rutiner. Jeg anvender også collagen lysterapi, for at booste min produktion af collagen. Collagenet er hudens springmadres – altså det som gør huden spænstig.

Beauty routine Collagen light

LED-lys terapi blev opdaget af NASA,  og ergodt gennemprøvet og dokumenteret. Lyset er på den rigtige frekvens i stand til at trænge igennem til dermis lag af huden hvor det gør en reel forskel. Rødt lys er en effektiv foto-aging behandling, som udjævner linjer, rynker og misfarvninger i huden, da det stimulerer produktionen af ​​kollagen og cellefornyelsen.

Beauty routine rio skin rejuventation

Min lys terapi lampe er fra Rio Skin Revive og ligner en lommelygte. Den er leveret med en praktisk dockingstation til opladning. Det tager kun en time for fuld opladning, hvilket er fantastisk, hvis mig du glemmer at oplade, det har jeg haft glæde af flere gange.

Jeg anvender naturligvis min Skin Revive på renset hud. Min rensning af huden har jeg beskrevet i et tidligere indlæg.

Beauty routine redlight

 

Selve behandlingen foregår ved at jeg forsigtigt holder “lampen” mod huden, og langsomt flytte den rundt i ansigtet. Rio anbefaler omkring 10 minutter hver halve et ansigt, så indikerer dette, hvor langsomt. Jeg har dog områder som nok bliver behandlet lidt mere end andre, idet det er de områder hvor jeg har størst behov for behandling.

Beauty routine 4

“Lampen” kan anvendes overalt på kroppen hvor der er behov for behandling, f.eks. på halsen, maven eller armene. Efter end behandling smøre jeg huden med min normale  ansigts creme.

Beklager at billedet ikke er tydeligere, men det er utrolig svært at tage et ordenligt billede når det røde LED-lys er tændt (hvilket det jo er når maskinen er i brug).

Det kræver 8 behandlinger før man kan se en forskelig, jeg synes dog allerede jeg kunne se forbedringer efter de første behandlinger.

Beauty routine 5

Mit nøgne ansigt efter endt behandling.

Beauty routine 2

Sådan ser mit ansigt ud helt tæt på. Jeg synes selv behandlingerne hjælper med at vedligeholde min ansigtshud.

Nu har du fået et indblik i hvad jeg gør for at pleje min hud. Hvad gør du for at pleje din hud?

Jeg ønsker dig en dejlig aften g glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG ( Må du altid fremstå som den bedste version af dig selv)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

Who would not like to have such a beautiful skin on the face? I admit right here and now that I want, and I will make very to care for my skin. If you sit and guess the image has been manipulated – then you have the right, for no so nice my skin is not. I just think it was fun to start pleading with perfect skin. Last in this post you can see how my skin really looks like. So can you assess whether you think my beauty routines works.

As promised, here’s a follow-up on my beauty routines. I also uses collagen light therapy, in order to boost production of collagen min. The collagen is the skin’s spring Mattress – that is what makes the skin firm.

LED light therapy was discovered by NASA, and ergodt proven and documented. The light is at the right frequency able to penetrate to the dermis layer of the skin where it makes a real difference. Red light is an effective photo-aging treatment that softens lines, wrinkles and discolorations in the skin as it stimulates collagen production and cell renewal.

My light therapy lamp is from Rio Skin Revive and looks like a flashlight. It is supplied with a handy docking station for charging. It takes only one hour to fully charge, which is great if like me you forget to charge, I have enjoyed for several times.

I am of course using my Skin Revive on cleansed skin. My skin cleansing I have described in a previous post.

The treatment itself is done by I gently holding the “light” against your skin and slowly move it around the face. Rio recommends about 10 minutes every half a face, so this indicates how slowly. However, I have areas that enough is being treated a little more than others, as they are the areas where I have the greatest need for treatment.

“Light” can be used anywhere on the body where there is a need for treatment, for example. on the neck, stomach or arms. After treatment than I smear the skin with my normal facial creams.

Sorry the picture is clearer, but it is incredibly hard to take a picture properly when the red LED light is on (which it of course is when the machine is in use).

It takes eight treatments before you see a forskelig, I think, however, already I could see improvement after the first treatment.

My bare face after treatment.

To see my face out up close. I think even the treatments helps maintain my complexion.

Now you have an idea of ​​what I do to care for my skin. What do you do to care for your skin?

I wish you a lovely evening g am looking forward to see you again tomorrow.

ILYG (Do you always emerge as the best version of yourself)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.