Why should it be so difficult?

Hej Style Hunter

Why should it be so difficult?

Why should it be so difficult? Jeg er en pige som reflekterer meget over tingene, fordi jeg tror på at jeg kan lære noget af det som livet byder mig. Og som du ved så er jeg nyslået single.

Why should it be so difficult?

Så naturligvis reflekterer jeg over hvorfor jeg nu står med tre forliste forhold bag mig. Naturligvis er jeg nødt til at kigge på mig selv og finde ud af hvad det er jeg gør galt?

Why should it be so difficult?

Lige nu tænker jeg over om jeg bare er super dårlig til at vælge partner? Og det skal ikke forstås som at det dermed var min partners skyld vi gik fra hinanden. Nej jeg tænker mere på om jeg søger det rigtige i forhold til det jeg gerne vil have i et forhold.

Why should it be so difficult?

Det hjælper jo ikke at man bestiller en rød bøf, hvis man hellere vil have en laks. Derfor prøver jeg at blive mere bevist om hvad jeg ønsker i et forhold. Og det er ikke fordi jeg som sådan ikke ved hvad jeg gerne vil have, jeg tænker bare at når jeg er mere bevist om hvad jeg gerne vil have, kan jeg træffe bedre valg.

Why should it be so difficult? 5

Statistikkerne viser jo tydeligt at jeg ikke er alene om at have svært ved det. Den eneste måde jeg kan ændre udfaldet må være at gribe i eget hjerte og give mine forventninger en klar stemme. Ikke fordi jeg ønsker at lave om på nogen, men for at have en klar forventningsafstemning. For lige som jeg ikke ønsker nogen skal lave om på mig – jeg kan nemlig godt lide den person jeg er – så ønsker jeg heller ikke at lave om på min partner.

Why should it be so difficult?

Jeg tror heldigvis stadig på kærligheden, og at der er kærlighed til os alle.  Synes du også at det er svært med parforhold? og hvis du gør, hvad tror du er årsagen?

Why should it be so difficult?

Du ønskes en dejlig fredag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
Why shouldnt it be so Difficult? I am a girl who reflect much about things, because I believe that I can learn from what life offers me. And as you know I am newly minted single.
So of course I reflect on why I am now faced with three failed relationships. Of course, I have to look at myself and find out what it is I’m doing wrong?

Right now, I think about whether I am just super bad to choose a partner? And it should not mean that I think was my ex-partner’s fault we broke up. No, I think more if I seek the right in relation to what I want in a relationship.

It does not help that you order a red steak if you would rather have a salmon. Therefore, I try to be more conscious of what I want in a relationship. And it’s not because I as such I do not know what I want, I just think that when I’m more conscious of what I want, I can make better choices.

Statistics show it clear that I am not alone in having difficulty in relationship. The only way I can change the outcome must be to intervene in my own heart and give my expectations a clear voice. Not because I want to change anyone, but to have a clear expectation vote befor getting in to a relationship. For just as I do not want anyone to change me – I do namely like the person I am – so I wish not to change my partner.

I fortunately still belive in love, and that there are a love for us all. Do you also think that it is hard to relationships? and if you do, what do you think is the reason?

Wishing you a lovely Friday while I look forward to see you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.