Skin care that works

Hej Style Hunter

Skin care that works 1

Hvis du er fast læser af bloggen så ved du at jeg er stor fan af Anette Kristien Poulsen fra Beautyspace. Jeg er vild med Anettes måde at få hudpleje ned i øjenhøjde – at hun kan forklare det så os almindelige mennesker kan forstå det.

Scroll up for beautiful skin 8

Jeg var så heldig at få Anettes bog Superhud i julegave og jeg må indrømme at den blev læst med det samme og nu fungerer som en form for et opslagsværk.I bogen går Anette i dybden med at forklare hvilke trin der er nødvendige for at kunne forbedre og vedligeholde huden. Ikke noget med det trælse ord “Antiage” nej ind med et nyt og mere positivt ladet or – Superhud.

Skin care that works 2

Grunden til jeg fortæller om Anettes bog er fordi jeg følger Anettes anvisninger til at opnå Superhud. Anette anbefaler tre niveauer i hudplejepyramiden.

  1. Første trin er bsaic og består af rens og eksfoliering, hvilket giver tilfreds hud
  2. Andet trin er hudforbedring som er IPL, needling og elektronisk ansigtsgymnastik, hvilket giver stærk hud
  3. Tredje som er for de amitiøse og er ultralyd og laser, hvilket giver optimal hud.

Skin care that works 5

Lad os tale lidt om Skin care that works.

På trin tre finder vi også vækstfaktorer og A-vitaminsyre, som bidrager til at fugtmætte huden – det er fugtmagneterne som Anette taler om.Netop A vitaminsyren giver en mere lys og glat hudoverflade, fordi hudcellernes omsætningshastighed speedes op. A-vitaminen arbejder både på hudoverfladen og i hudens dybere lag.

Skin care that works 11

Jeg har fundet en sådan en creme som virker perfekt på min hud. Jeg smører cremen på om aftenen og lader den trække 20 til 30 minutter før jeg giver min hud nattøj på i form af min natcreme.

Skin care that works 11

Det er en A-vitaminsyre creme som hjælpe med at forbedre min hud og jeg kan virkelig se og mærke en forbedring af min hud. Jeg har købt min Glo Therapeutic creme hos Look fantastic og jeg er vild med den.

Skin care that works 4

Det gælder om at rense og fugte huden, fordi tør hud er en af de store lys tyve. Husk på at det ikke er rynkerne som er problemet men i stedet en tør og trist hus med store pore som ikke kan reflekterer lyset. For at have en sund hud skal huden kunne reflekterer lyset – prøv at kigge på en babys hud – baby hud kan reflekterer lyset på samme måde som marcipan.

Skin care that works 8

Jeg jagter ikke rynkefri hud, fordi jeg ved rynker er uundgåelig, i stedet jagter jeg fugtmættet ud som så godt som muligt kan reflekterer lyset. Fordi jeg på den måde kan fremstå som den bedste version af mig selv.

Skin care that works 6

Hey jeg er 52 år og egentlig godt tilfreds med min hud. Hvor tilfreds er du med din hud?

Skin care that works 10

Du ønskes en smuk dag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

If you are a regular reader of this blog you know that I’m a big fan of Anette Kristien Poulsen from Beautyspace. I love Anette’s way to get skin down at eye level – that she can explain it in a manner that us ordinary people do understand.

I was fortunate to get Anettes book Superskin for Christmas and I must admit that it was read immediately and now serves as a kind of a reference book, in the book Anette goes in depth to explain what steps are needed to improve and maintaining the skin. Nothing like the annoying word “Antiage” no in comes a new and more positively charged like – Super skin.

The reason I talk about Annette’s book is because I follow Anette’s instructions to achieve Super skin. Anette recommend three levels of skin care  in af skin care pyramid.

  1. The first step is bsaic and consists of cleaning and exfoliation, giving satisfied skin
  2. The second step is hudforbedring as IPL, needling and electronic facial gymnastics, giving strong skin
  3. Third are the amitiøse and ultrasonic and laser for optimum skin.

Skin care that works.
In step three, we also find growth factors and vitamin A acid, which contributes to saturating and moisture the skin – it’s a moisture magnets as Anette speak. Precise the vitamin A acid provides a more light and smooth skin surface, because the skin cell turnover rate are speeded up. Vitamin A acid works both on the skin surface and deeper skin layers.

I have found such a cream that works perfectly on my skin. I smear the cream in my face in the evening and let it sit 20 to 30 minutes before I give my skin nightclothes as my night cream is.

It is the vitamin A acid cream that helps to improve my skin and I can really see and feel an improvement in my skin. I bought my Glo Therapeutic cream at Look fantastic and I love it.

It is important to cleanse and moisturize the skin because dry skin is one of the great lights thieves. Keep in mind that it is not the wrinkles that are the problem but instead a dry, drab skind with large pore which can not reflect light properly. To have a healthy skin, the skin should be able to reflect light – try looking at a baby’s skin – baby skin can reflect light in the same manner as marzipan.

I am not chasing wrinkle-free skin, because I know wrinkles are unavoidable, instead I am chasing skin that are hydrated as good as possible  in order to reflect light. Because I then can appear as the best version of myself.

Hey I am 52 and really happy with my skin. How satisfied are you with your skin?

Wishing you a beautiful day while I look forward to see you again.

ILYG

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.