Loud and clear message

Hej Style Huter

Loud and clear message

Loud and clear message – ja det er nærmest umuligt at overhører disse beskeder. Og hvad er det så for beskeder jeg tror jeg modtager.

Loud and clear message

Jo jeg tror at universet eller min skytsengle eller nogle andre højere magter med alle midler prøver at lade mig forstå at jeg skal rydde op i mit liv. Ikke kun i mine egendele men også i mine vaner og tanker.

Loud and clear message

Og hvorfor er det så jeg tror de lige netop er besked om dette. Jo for det første er mit horoskop fyldt med vejledning og råd om at rydde op og finde nye metoder at gøre tingene på. I følge mit horoskop står jeg foran store forandringer og nye spændende muligheder.

Loud and clear message

For det andet er jeg flyttet og har naturligvis måtte rydde op i mine ejendele og skille mig af med de ting som jeg ikke længere har plads til og brug for.

Loud and clear message

For det tredje skal jeg nu igen tømme mit Closet som jeg fortalte om den anden dag. Og for det fjerde har jeg netop nu kabelmanden gående i min have. Faktisk er min græsplæne gravet op tværs over.

Loud and clear message Loud and clear message

Jeg synes kun at jeg kan opfatte alle disse små hint, som en besked til mig om at rydde op og forandre mig. Heldigvis er jeg jo også i fuld gang med netop dette.

Loud and clear message

Selv om det er irriterende at skulle blive ved med at rode og gruble, så vælger jeg at tage det positivt og glæde mig til hvad det er for en stor og spændende forandring som venter på mig.

Loud and clear message

Det er også derfor at jeg bliver ved med at rydde op og ikke mindst arbejde med mig selv. Jeg tænker det kun kan blive en fantastisk fremtid med alt den oprydning som jeg har været igennem.

Loud and clear message

Er du et spirituelt menneske som lige som jeg tror på noget større end dig selv og os mennesker?  Jeg har læst et sted at vi mennesker har behov for at tro på noget, om det så er videnskab og hårde beviser eller det er en gud eller noget helt tredje. Jeg er åben fordi jeg synes det er spændende at finde ud af hvad andre mennesker tror på.

Loud and clear message

Selv om vi tror på noget forskelligt kan vi sagtens udvide og nuancerer vores egen opfattelse, ved at få indblik i andre menneskers tro og tanker. Vi skal blot huske at være åbne og tolerante for andre overbevisninger. Vi behøver ikke være enige.

Loud and clear message

Du ønskes en smuk dag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Huter

Loud and clear message – yes it is almost impossible to over hear these messages. And what is it for messages I think I receive.

Yes, I believe that the universe or my guardian angel or some other higher powers by all means try to let me understand that I need to clean up my life. Not only in my belongings but also in my habits and thoughts.

And why is it so that I think I’ve being informed of this. First, my horoscope  is filled with guidance and advice of cleaning up and find new ways of doing things. According to my horoscope I stand before great changes and new exciting opportunities.

Secondly, I have moved and have obviously had to clean up my belongings and rid myself of the things that I no longer have the place and need for.

Thirdly, I now have to empty my Closet as I told you the other day. And fourth, I have just now the cable guy walking in my garden. In fact, my lawn  is dug up across.

I think only that I can perceive all these little hint as messages for me to clean up and change my way. Fortunately, I am fully engaged in just that.

Although it is annoying to have to keep fiddling and pondering, I choose to take it positively and look forward to what kind of a big and exciting changes are waiting for me.

That is also why I continue to clean up and not least work with myself. I think it can only be a great future with all the cleaning that I’ve been through.

Are you a spiritual person who just as I believe in something bigger than yourself and us human? I have read somewhere that we humans need to believe in something, whether it’s science and hard evidence or it is a god or something else. I’m open because I think it’s exciting to find out what other people believe.

Although we believe in different things we can easily expand and nuance our own view, by getting insight into other people’s beliefs and thoughts. We just need to remember to be open and tolerant of other beliefs. We do not have to agree.

Wishing you a beautiful day while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.