In my working clothes yet another day

Hej Style Hunter

In my working clothes yet another day

In my working clothes yet another day. Så blev det lørdag og i dag kommer min søster for at hjælpe mig med at pakke. Det glæder jeg mig til, fordi det ikke er specielt hyggeligt at gå og pakke alene.

In my working clothes yet another day

Jeg er jo i gang med at dele og pakke vores fælles ting og det giver ind i mellem nogle triste tanker. Hvis du undrer dig over hvorfor det kan tage mig så lang tid at pakke, skal du tænke på at det er 16 års liv der skal deles og pakkes samtidig med at det er en 300 m2 bolig som skal deles og pakkes.

In my working clothes yet another day

Jeg flytter til en mindre bolig på 106 m2 hvilket naturligvis betyder at der er ting jeg ikke kan have plads til i mit fremtidige liv. Jeg synes ikke det er specielt rart at skulle tage afsked med mine ejendele, det er derfor det er rigtig dejligt at få lidt hjælp fra min søster.

In my working clothes yet another day

Der begynder dog at tegne sig et billede af hvilke ting jeg skal have med og jeg er såmænd også begyndt at have en skitse til hvorledes jeg skal indrette mig. Jeg kan slet ikke forklare hvor meget jeg glæder mig til at flytte og starte på en frisk.

In my working clothes yet another day

Selv om jeg har været meget glad for at bo her hvor jeg bor, er det nu blevet sådan at jeg faktisk ikke rigtig føler det er mit hjem mere.

Det er som om alt sjæl og glæde har forladt mit hjem og i stedet er det blevet et sted som minder mig om alt det der ikke skal være. Selvfølgelig hjælper det heller ikke på situationen at jeg efter hånden lever i flyttekasser.

Jeg har nu kun tre rum som fungerer og som jeg lever i, nemlig kombineret stue og soveværelse, mit kontor, køkken og selvfølgelig badeværelset.

In my working clothes yet another day

Derfor glæder jeg mig virkelig meget til det hele er tømt, jeg har gjort rent og kan afleverer nøglerne. Jeg føler at først der kan jeg rigtig komme videre med mit nye liv.

Heldigvis er der kun en måned til jeg er flyttet og for alvor tager fat på mit nye liv. Og jeg glæder mig ubeskriveligt.

In my working clothes yet another day

Nu vil jeg fortsætte dagens pakketjans. Jeg ønsker dig en smuk dag og glæder mig til vi ses igen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

In my working clothes yet another day. Then it was Saturday and today my sister is coming to help me packing. I’m looking forward because it is not particularly nice to do the packing alone.

I also am in the process of the dividing and packing of our common things and it gives sometimes some sad thoughts. If you are wondering why it may take me so long to pack my belongings, you need to think about that it was 16 years of life that need be dived and packed while it is a 300 m2 of living space to be diveded and packed.

I’m moving to a smaller home at 106 m2 which obviously means that there are things I that can not have room for in my future life. I do not think it’s particularly nice to say goodbye to my belongings, that’s why it’s really nice to get a little help from my sister.

It begins, however, to draw a picture of what things I need and I’m actually also starting to have an outline for what my future home shall contain. I can not explain how much I’m looking forward to move and start fresh.

Although I have been very happy to stay here where I live, it is now so that I actually do not really feel it is my home any more it is more a place where I have to stay a little while longer.

It is as if all the soul and joy have left my home and instead it has become a place that reminds me of everything that should not be. Of course, it helps not to the that feeling that I live in boxes.

I now have only three rooms that work – that I live in, namely a combined living room and bedroom, my office, the kitchen and of course the bathroom.

Therefore, I am really looking forward to the apartment is emptied, I have cleaned it and can delivered the keys. I feel that only then I can get on with my new life.

Fortunately, there are only a month left until I have moved and to I finally have started seriously my new life. And I am indescribably impatient.

Now I want to continue today’s package gig. I wish you a beautiful day and I look forward to seeing you again.

ILYG

/ Angel

English Translation

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.