Fairness – Isn’t justice important?

Hej Style Hunter

Fairness

Fairness – Isn’t justice important for all of us?Jeg kender flere som siger de har et udtalt retfærdighedsgen, som om vi andre ikke går op i retfærdighed.

Jeg lægger bestemt også særlig vægt på retfærdighed, jeg har desværre bare oplevet gentagende gange at livet ikke er retfærdigt.

Det var for eksempel ikke retfærdigt at jeg skulle fædes af en kvinde som ikke formåede at sætte sine børn først. Det var bestemt heller ikke retfærdigt at min plejemor, hellere ville give mig skylden for de unoder min bror gjorde.

Fairness

Jeg har i mit liv måtte acceptere den ene uretfærdighed after den anden. Hvad andet ksn man gøre. Men jeg skal ærligt indrømme at jeg synes jeg efterhånden har fået mere end min del af uretfærdighed.

Heldigvis har det endnu ikke betydet at jeg er begybdt at gå i smaå sko, jeg ksn stadig glæde mig på andres vegne. Og jeg kan stadig lade være med at blive ondskabsfuld overfor andre, når retfærdigheden rammer.

Men jeg er f…… træt af hele tiden at blive fortalt hvor fantastisk smukt og dejligt det hele ser ud på min side.

Mit liv er bestemt ingen dans på roser i øjeblikket, og jeg kæmper hver dag indædt for at bevare troen på fremtiden og at det hele nok skal lykkedes.

justice

Jeg prøver at tro på at der er en mening med alle mine prøvelser. Men når jeg så samtidig skal fortælles at mit liv er fantastisk lige nu, ja så bliver jeg sgu sur.

Det er en uretfærdighed jeg hverken kan eller vil æde. Jo, jeg er eminent dygtig til at fake it until I make it og suck it up. Det er min måde at overleve på.

justice

Jeg gider bare ikke samtidig skulle belæres om hvor fedt det er samtidig, når jeg kæmper på næsten alle fronter.

Er du god til at lytte, eller skøjter du også bare frem og fortæller hvor fedt det er og hvor let det hele nok skal gå?

Jeg ved godt det er meget lettere at forsøge at sige det hele nok skal gå, men jeg prøver nu altid at lytte og prøve at forstå den andens synspunkter og anerkende eventuelle bekymringer. Det synes jeg er den bedste måde at støtte på. Jeg kan desværre ikke fikse andres problemr, jeg kan i stedet lytte, støtte og måske hjælpe.

fairness

Det var dagens tanker, jeg skulle åbenbart lige have luft for min indre irritation. Tak fordi du orkede at (lytte) læste med.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Fairness – Isn’t justice important for all of us? I know several who say they have a pronounced gene of fairness, as if  the rest of us do not think about fairness.

I particular also lay special emphasis on fairness, I have unfortunately just experienced repeatedly that life is not fair.

It was for example not fair that I should be born by a woman who did not manage to put her children first. It was certainly not fair that my foster mother, would rather blame me for the mischief my brother did.

I have in my life had to accept the one injustice after another. No matter what else you do. But I must admit that I think I gradually got more than my share of injustice.

Fortunately it has not made be a person that Walk in small shoes, I am still taking other in to account. And I  can not be spiteful towards others.

But I’m f …… tired of constantly being told how amazing beautiful and wonderful it all looks on my side.

My life is certainly no bed of roses at the moment and I struggle every day fiercely to preserve faith in the future to succeed.

I try to believe that there is a meaning to all my trials. But when I at the same time are being told that my life is great right now, then I am damn mad.

It is an injustice I can not and will eat more shit. Yes, I am astute to fake it Until I make it and suck it up. It’s my way to survive.

I do not like at the same time be told how cool it is when I am struggling on almost all fronts.

Are you a good listener, or do you skate forward and tells how cool it is and how easy everything will be all right?

I know it is much easier to try to say everything will be all right, but I’m trying now to always listen and try to understand the other’s views and acknowledge any concerns. I think that’s the best way to support. Unfortunately I can not fix others experience and problems, I rather listen, support and perhaps help.

It was the thoughts I had obviously just have the air of my inner irritation. Thank you the energy to (listen) read on.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.