Everyone is entitled to an opinion

Hej Style Hunter

entitled to an opinion

Everyone is entitled to an opinion. Ja alle har ret til at have en mening, men alle har ikke ret til at pådutte andre sin mening.

entitled to an opinion

Hvorfor skriver jeg nu det? jo det gør jeg fordi jeg ofte hører nogen sige at “det er hun for gammel til at gøre” eller “det er hun for gammel til at have på”.

entitled to an opinion

Fyld selv på, der er super mange eksempler på hvordan noge forsøger at pådutte andre deres mening. Uanset hvor gammel man er eller hvor meget mor man er blevet, så bliver man ved med at være den pige som man altid har været.

entitled to an opinion

F.eks. den anden dag læste jeg en kommentar til et billede af en ung mor som var fint stylet med over the knee boots, få kommentarer om at “det kan man ikke når man er mor”.

entitled to an opinion

Jeg forstår altså ikke at de to ting hører sammen, skal man blot fordi man er blevet mor opgive sig selv og sygne helt hen? Nej det synes jeg bestemt ikke, jeg selv har til stadighed fastholdt den pige jeg altid har været,  fra den gang min børn var små og til jeg nu hvor jeg har fået børnebørn.

entitled to an opinion

Jeg kan ikke forestille mig at jeg vil stoppe med at være den pige jeg altid har været. Jeg kan stadig huske den gang jeg var teenager og arbejdede på et plejehjem. Der var der en af de ældre damer som fortalte mig at hun stadig var den samme pige som hun altid havde været – at der var en ung pige inde i hende.

entitled to an opinion

Den gang kunne jeg ikke helt forstå det, men i dag hvor jeg er 53 år forstår jeg fuldstændig hendes pointe. Jeg kunne aldrig drømme om at spærre den pige inde i snærrende rammer om hvad hun kan og ikke kan på grund af hendes alder.

entitled to an opinion

At der naturligvis er ting som jeg ikke længere har lyst til at gøre ,er en helt anden snak. Så næste gang du tænker at “det er hun for gammel til” så tænk i stedet på at du ser på en frisk og livsglad pige som gerne vil skilte med sin livsglæde.

Du ønskes en smuk aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Everyone is entitled to an opinion. Yes everyone has the right to have an opinion, but everybody has no right to impose upon others their opinion.

Why am I writing this? of course I do because I often hear someone say that “she is too old to do” or “she is too old to wear that.”

Fill in yourself there is super many examples of how snakes trying to impose on others their opinion. No matter how old you are or how much mom you are, then you have the right to be the girl who you always have been.

Eg. the other day I read a comment on a picture of a young mother who was finely styled with over the knee Do I understand that the two things go together, simply because one has become a mother  she has to abandon her selves and fade completely? No it seems I certainly do not, I have constantly cherrished the girl I have always been, from when my children were small and until now where I have got grandchildren.

I can not imagine that I will stop being the girl I always was. I can still remember the time I was a teenager and worked in a nursing home. There was one of the older ladies who told me that she was still the same girl she had always been – that there was a young girl inside her.

At the time I could not quite understand it, but today when I am 53 years, I understand completely her point. I could never dream of locking the girl inside me with the snarling limits of what she can and can not because of her age.

That is, of course, there are things that I no longer want to do, but that is a completely different matter. So next time you think that “she is too old to” think instead that you look at a fresh and cheerful girl who wants to flaunt her happiness.

Wishing you a beautiful evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.