Are you a good sweetheart ?

Hej Style Hunter

Are you a good sweetheart

Den anden dag faldt jeg over en liste over ting man ikke må gøre i et forhold. Umiddelbart lød som helt ordinære råd. Jeg blev derfor lidt overrasket over at mine tanker alligevel blev hængende ved et af de 10 punkter.

Are you a good sweetheart

Nemlig at den ene ikke må true med at gå fra den anden når der opstå uenighed eller skænderier. Som jeg sagde er det da logisk at det er en dårlig ide at true med at ville ende forholdet blot fordi man er såret eller sur.

Are you a good sweetheart

Jeg synes det ligger lige for, at hvis den ene fremsætter sådanne trusler, vil det betyde at den anden part vil føle sig truet og måske ikke føle sig tryg i forholdet.

Are you a good sweetheart

Faktisk har jeg selv haft en kæreste som ofte fremsatte trusler om at han ville gå fra mig. I lang tid følte jeg mig utryg og den utryghed gav en usund ubalance i forholdet. Måske blev netop denne “Don’t” hængende hos mig netop fordi jeg har prøvet hvordan det er at leve i et forhold hvor følelsen af at kunne lande på skafottet og få hovedet kappet af var meget almindelig.

Are you a good sweetheart

Et godt forhold er et ligeværdigt forhold, hvor følelser og uoverensstemmelser håndteres modent mellem to ligeværdige parter. Det bliver aldrig ligeværdigt hvis den ene part skal føle sig truet så snart den anden part føler ubehag.

For at være en god kæreste mener jeg at det vigtigste er at kunne tale om tingene og ind i mellem at kunne accepttere at man ikke er enige om alt. Uenighed behøver ikke at være dårligt, jeg mener også at uenighed skaber dynamik også i et forhold.

Det blev et lidt anderledes indlæg, men det var mine tanker i dag.

Are you a good sweetheart

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

The other day I came across a list of things you must not do in a relationship. Every advice sounded like quite ordinary council. I was therefore a little surprised that my thoughts still lingered at one of the 10 points.

Namely, that one must not threaten to breakup  the the relationship when the disagreements or quarrels appears. As I said, is it logical that it’s a bad idea to threaten to end the relationship just because you are hurt or angry.

I think it is obvious that if one makes such threats, it will mean that the other party will feel threatened and may not feel secure in the relationship.

In fact, I once had a boyfriend who often made threats about barkeep and leave me. For a long time I felt uncomfortable and insecurity which gave an unhealthy imbalance in the relationship. Perhaps this particular “Don’t” stuck with me just because I’ve tried how it is to live in a relationship where the feeling of being able to land on the scaffold and get the head cut off was very common.

A good relationship is an equal relationship where feelings and disagreements are handled mature between two equal parties. It will never be equal if one party should feel threatened as soon as the other party feel uncomfortable.

In order to be a good boyfriend, I think the important thing is to talk about things and sometimes to accept that you do not agree on everything. Disagreement does not have to be bad, I also believe that disagreement creates dynamism also in a relationship.

It was a little different posts, but it was my thoughts today.

I wish you a nice day and I look forward to seeing you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

  1. Ove Sørensen

    Hvis der ikke er nogen uenighed Så er der nok en af parterne som lader sig dominere. Selvstændig mensker vil naturligvis være uenige til tider .Voksene mennsker vil værdsætte det modspil og udfordring som en uenighed kan være.
    Trusler i et kærlighedsforhold Nej så er det løb nok allerrede kørt.

  2. Godformiddag Janie

    Du har ret det er vigtig at kunne snakke sammen og man skal ikke går og truet med at går , jeg har også haft sådan en kæreste men i dag er jeg single og tro på det er svært at være i en forhold i dag fordi nu med mange af jer kvinder i har mange tanker så det kan ødelægge et forhold , Jeg skriver ikke du er sådan .. Jeg ønsker dig en god dag og nyd solen .. Dejlig outfit du har på …

    VH. Christian

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.