About a shirt

Hej Style Hunter

About a shirt2

 

Hvordan går det med din styling?, jeg håber du synes det går fremad og at du har fundet dit stilkerne og din kropstype. Hvis du er ny læser og ikke har styr på krops type og stilkerne så kan du sagtens lege med. Følg linkene og læs om hvordan du finder din stilkerne og din krops type.

Når du har fundet din krops type ved du hvordan du bedst komplimeterer din krop og får fremhævet dine smukke fortrin. Husk at hver kropstype har sine egen smukke fortrin.

Hvis du synes det er svært at finde ud af om du er til læder, blonder eller det minimalistiske, kan du med hjælp fra stilkernerne får dig et landkort som du kan bruge til at navigerer i, når du skal finde items i dit closset eller når du shopper.

Skriv gerne til mig hvis du har spørgsmål eller gerne vil have min hjælp til at finde din stilkerne.

About a shirt1

Dagens style prompt fra den lille styleangel, inspirerer med “about a shirt”. Derfor har jeg valgt at finde en skjorte som skulle danne udgangspunkt for mit look.

Jeg har valgt en denim skjorte, fordi denim også hører til blandt de sikre tendenser og fordi jeg havde løst til at skabe et look med modsætninger.

Derfor valgte jeg også en fin blonde pencil nederdel som match til denim skjorten.

For at skabe fokus på min talje har jeg bundet en knude på skjorten. Netop krops typen timeglasset bliver komplimenteret på smukkeste vis, når der skabes fokus på taljen.

Jeg har tilsat et par åbne denim heels, fordi nederdelen er midilængde og fordi jeg med min højde har behov for optisk at få mine ben til at se længere ud.

Dagens tip:

Du kan give dit look kant, ved at sætte items sammen, som ikke naturligt hører sammen. Jeg har f.eks. mixet det rå i form af en denim skjorte med det fine og feminine i form af en blonde skjorte. Prøv at lege med de forskellige materialer og sæt to umage items sammen og se hvad der sker med dit look.

About a shirt3

Dagens outfit er skjorte fra HM, nederdel fra Gina Tricot, heels fra 1to3, øreringe eget design, halskæder Chanti og Mawli Copenhagen, armbånd by Biehl, blandet guld og Månesten samt ringe fra Jewelry and Love, Månesten, Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig dejlig leg i dit closet og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (LAd fashion legen begynde)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

How’s your styling ?, I hope you think your styling is moving forward and that you have found your style core and your body type. If you are a new reader and not in control of body type and style core, you can easily play along. Follow the links and read about how to find your style core and your body type.

Once you have found your body type you know how to best compliment your body and get your beautiful qualities highlighted. Remember that each body type has its own beautiful qualities.

If you think it’s hard to figure out wether you are into leather, lace or a minimalistic, with style cores you gets you a map, which you can use to navigate when you need to find items in your closset or when you are shopping new items.

Please write to me if you have questions or would like me to help you find your style core.

Today’s style prompt from the little angel style, inspired by “about a shirt.” Therefore, I decided to find a shirt that were the basis for my look.

I chose a denim shirt because denim is among one of the certain trends and because I had resolved to create a look with contradictions.

My wish for contradictions made me chose a fine lace pencil skirt to match the denim shirt.

To create focus on my waist, I tied a knot in the shirt. Precisely body type hourglass is complimented beautifully, when creating a focus on the waist.

I have added a few open denim heels, because the skirt is midi length and because I with my height need optical help to get my legs look longer.

Tip of the day:

You can give your look edge by putting items together that do not naturally go together. I have, for example. the raw mix in the form of a denim shirt with the fine and feminine by means of a lace shirt. Try to play with the different materials and set two odd items together and see what happens to your look.

Today’s outfit is from HM shirt, skirt from Gina Tricot, heels from 1to3, earrings own design, necklaces Jewellery and Mawli Copenhagen, bracelet by Biehl, mixed gold and moonstone and rings from Jewelry and Love, Moon Stone, Pieces Julie Sandlau.

I wish you lovely breeze in your closet and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Let the fashion games begin)

/ Angel

 

Todays Coat

Hej Style Hunter

Todays coat1

 

Når jeg styler dagens outfit, lader jeg min kreativitet tage afsæt i dagens stil inspiration fra vores lille styleangel.

Alle outfit kan styles omkring et smykke, et par sko, en bluse, et par bukser, en nederdel eller en kjole. Det vigtige er ikke hvad der er udgangspunktet, men mere hvad du vil sætte sammen med det første item.

Måske synes du at den lille styleangel er lidt Mads modsat i dag, når nu hun inspirerer med ” Todays Coat”. Du kan da godt have ret i at det ikke er helt almindeligt at style sit look med afsæt i sit overtøj.

På den andens side synes jeg det var en sjov udfordring – at style et look med afsæt i min frakke.

Til dagens outfit har jeg valgt min leopard prikkede frakke fra HM.

Todays coat2

Jeg er vil med frakkes slim linje og jeg er vild med midi længden. Jeg synes frakkens snit og mønster giver frakkens et meget stilfuldt udtryk.

Det stilfulde udtryk har jeg forsøgt at fastholde gennem nededelens snit, længde og farve. Dertil har jeg tilsat en rosa skjorte som på en måde er meget klassisk og på en anden måde er meget nutidig med sin Kina krave og syede læg i skjorte åbningen.

Det at nederdelen har høj talje og seler understreger min figur og skaber fokus på taljen. Lige noget som passer til min krops type.

Jeg håber dagens indlæg har givet dig mod på at style et look med udgangspunkt i dit favorit item.

Dagens tip:

Jo mere du øver dig og leger med din styling jo lettere bliver det for dig at skabe spændende look. Stil og styling handler ikke om at have de sidst nye items, men mere om hvordan du sætter de ting sammen som du har i dit closet. Prøv at sætte noget sammen som du ikke har sat sammen før. Udfordrer dig selv.

Mit outfit i dag er sat sammen med items fra mit closet som jeg har haft i flere sæsoner.

Todays coat3

 

Dagens outfit er skjorte ukendt, nederdel fra HM, heels fra HM, frakke fra HM, øreringe fra JEWLSCPH, halskæder fra Chanti, Mawli Copenhagen, armbånd by Biehl, Månesten og blandet guld, ringe fra Jewelry and Love, Månesten og Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig leg i dit closet og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Lad fashion legen begynde)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

When I styled today’s outfit, I let my creativity be based on today’s style inspiration from our little angel style.

Any outfit can be styled around a piece of jewelry, a pair of shoes, a shirt, a pair of trousers, a skirt or a dress. The important thing is not what is the starting point, but more what you want to put together with the first item.

Perhaps you think that the little angel style is a little Mads unlike today, but no she inspires with ” Todays Coat”. You may well be right in that it is quite common to style her look, based on his coat.

On the other hand, I think it was a fun challenge – to style a look, based on my coat.

For today’s outfit I have chosen my leopard-spotted coat from HM.

The coat is slim fit and I love the midi length. I think the coat cut and pattern gives the coat a very stylish look.
The stylish expression I have tried to maintain through nededelens cut, length and color. In addition, I added a pink shirt which somehow is very classic and the other way is very contemporary with its China collar and stitched pleats in the shirt opening.

The fact that the skirt has a high waist and belt emphasizes my figure and creates a focus on the waist. Just something to suit my body type.

I hope today’s post has given you the courage to style a look based on your favorite item.

Tip of the day:

The more you practice and play with your styling the easier it becomes for you to create exciting look. Style and styling is not about to have the last new items, but more about how you put things together that you have in your closet. Try to put something together that you do not put together before. Challenge yourself.

My outfit today is put together with items from my closet that I’ve had for several seasons.

Today’s outfit is the shirt unknown, skirt from HM, heels from HM, coat of HM, earrings from JEWLSCPH, necklaces from Chanti, Mawli Copenhagen, bracelet by Biehl, Moonstone and mixed gold rings from Jewelry and Love, Moonstone and Pieces Julie Sandlau.

I wish you a lovely breeze in your closet and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Let the fashion games begin)

/ Angel

 

Been sitting in the closet

Hej Style Hunter

Been sitting in my closet 2

Mon du også har favoritter i dit closet? det har jeg, og hvis jeg ikke passer på, kommer jeg let til at gå så meget med et item, at jeg ender med at blive træt af det pågældende item. Bliver jeg træt af et item, kommer det til at hensygne i mit closet.

Det er noget af det som den lille Styleangel, hjælper mig med ikke sker. For det er da ærgeligt at f.eks. en kjole går fra at være et yndlings item til at være et træls item.

Det er netop sådan en kjole jeg har på i dag, fordi dagens kjole passer perfekt til dagens stil inspiration – Been sitting in the closet.

Ja – jeg ved godt det lyder utroligt, men det er altså den skæbne som denne kjole har haft.

Hmm tænker du måske – “hun sagde “har haft” ” kan det virkelig være rigtigt”?

Jo – den er god nok, jeg var virkelig træt at denne kjole, fordi jeg havde overbrugt den. Det er nok over et år siden jeg sidst har haft den på.

Jeg må så indrømme, at nu hvor jeg har fået kjolen på, er jeg igen blevet vild med den.

Been sitting in my closet 3

 

Jeg er vild med kjolens blonde top og jeg er særlig vild med den fine kina-agtige krave, lige som jeg synes ærmerne er super søde.

Det er en rigtig feminin kjole som matcher min stilkerne – feminin / romantisk perfekt.

Det at kjolen er figurskåret betyder at kjolen også matcher min kropstype – timeglasset perfekt.

Derfor kan jeg virkelig godt forstå at jeg kom til at overbruge kjolen, men nu hvor jeg er blevet glad for den igen, vil jeg helt sikkert være mere forsigtig og huske at have en passende frekvens for hvor tit den må anvendes.

Jeg er bare glad for, jeg ikke er den type som er hurtig til at skille mig af med det tøj som jeg ikke bruger.

Er du god til ikke at overbruge dit tøj – god til at undgå du bliver træt af tøjet ? Hvad gør du med tøj som du bliver træt af?

Been sitting in my closet 1

Dagens outfit er kjole fra Miss Martins, strømper fra Loved by CSM, heels fra Nixi.dk, øreringe fra JEWLSCPH, halskæder fra Chanti, MAwli Copenhagen, armbånd by Biehl, Månesten og blandet guld, samt ringe fra Jewelry and Love, Månesten og Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Lad fashion legen begynde)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

Do you have favorites in your closet? I have, and if I’m not careful, I will easily get to weare an item to much, that I end up being tired of the specific item. If i I get tired of an item, the item will be languishing in my closet.

This is some of what the little Style Angel, help me avoid from happening. Because it is a shame that such as a dress goes from being a favorite item to be a tiresome item.

It is just such a dress I’m wearing today, today’s dress fits perfectly with today’s style inspiration – Been sitting in the closet.

Yes – I know it sounds unbelievable, but that is the fate of this dress had.

Well you might think – “she said,” had “” can it really be true? ”

Yes – it’s true, I was really tired this dress because I had over used it. It’s probably over a year since I last wore  it the dress.

I now have to admit that now that I am wearing the dress, I am again crazy about it, but now I have been taught by my bitter experience. I will only wear the dress once in a while.

I love the dress lace top and I am particularly interested in the fine china-style collar, just as I think the sleeves are super cute.

It is a very feminine dress that matches my style core – feminine / romantic perfect.

The fact that the dress is figure-cut means that the dress also matches my body type – hourglass perfect.

Therefore, I can really understand that I got to spend more than the dress, but now that I have been happy with it again, I will definitely be more careful and remember to have a suitable frequency for how often it should be used.

I’m just glad I’m not the type who is quick to get rid of the clothes that I do not use.

Are you good not to wear your clothes – good to avoid you tire of your clothes? What do you do with clothes that you get tired of?

Today’s outfit is the dress from Miss Martin, socks from Loved by CSM heels from Nixi.dk, earrings from JEWLSCPH, necklaces from Chanti, MAwli Copenhagen, bracelet by Biehl, Moonstone and mixed gold and rings from Jewelry and Love, Moonstone and Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Let the fashion games begin)

/ Angel

 

The usual classic

Hej Style hunter

The usual classic2

Ups, jeg er sort igen i dag, bare rolig jeg er ikke gået helt i sort. Det er den lille styleangel som guider mig gennem mit closet og hjælper mig med at finde de items jeg skal bruge til dagens inspiration.

I dag inspirerer styleangel med “The usual classic” og som du efterhånden nok har regnet ud, så lader jeg mig inspirerer af de andre stilkerner når jeg skal finde items til dagens inspiration.

I dag har jeg skævet til stilkernen klassisk / Elegant, som indeholder figursyet tøj med fokus på linjer, snit og kvalitet i materialevalget med jakker, bukser, nederdele i let konservative snit.

The usual classic1

For mig er en rundskåret nederdel et meget klassisk snit. Jeg har valgt en rundskåret nederdel som er skåret asymmetrisk, hvilket gør looket mere nutidigt.

Fine blonder er meget klassisk og fint og også noget som passer til min egen stilkerne som er feminin / romantisk. Selvfølgelig kunne jeg ikke lade være med at tilsætte lidt bling i form at blanke metalsnuder.

Endnu en gang har jeg valgt et bred bælte i taljen for at matche min kropstype som er timeglasset.

Som du forhåbentlig kan fornemme, kan du sagtens låne fra de andre stilkerner. Det at have fundet sin stilkerne betyder ikke at der er noget du ikke må gå med. Det betyder at du skal bruge din egen stilkerne som base og låne fra de andre stilkerner.

Husk at tage hensyn til din kropstype og brug de enkle trick til at fremhæve din smukke ved din kropstype.

På den måde vil du altid vælge items som du kan lide og derfor vil føle dig godt tilpas i.

The usual classic3

Dagens outfit er kjole nederdel fra HM, blonde top fra HM, bælte fra Friis & Co, heels fra Trend, øreringe fra JEWLSCPH, halskæder fra Chanti og eget design, armbånd by Biehl, Månesten og blandet guld samt ringe fra Jewelry and Love, Månesten og Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en skøn dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Lad fashion legen begynde)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

Oops, I’m black again today, do not worry I have not gone completely in black. It’s the little style angel who guides me through my closet and help me find the items I need for today’s inspiration.

Today inspires style angel with “The usual classic” and as you gradually’ve probably figured out, so I let myself inspire the other style cores when I need to find items for today’s inspiration.

Today I glanced to the style core classical / Elegant containing form-fitting clothes with a focus on lines, cuts and quality in the choice of materials with jackets, pants, skirts slightly conservative cut.

For me it is a flared skirt a very classic cut. I have chosen a flared skirt which is cut asymmetrically, making the look more contemporary.

Fine lace is very classic and fine and also something to suit my own style core which is feminine / romantic. Of course I could not resist adding a little bling in the form of shiny metal toecaps.

Once again, I have chosen a wide waist belt to match my body type is hourglass.

As you hopefully know, you can easily borrow from the other style cores. It is to have found his style core does not mean that there is something you can not wear. That means you have to use your own style kernel as a base and borrow from the other style cores.

Remember to take into account your body type and use the simple trick to highlight your beautiful by your body type.

That way you will always choose items as you like and therefore will feel comfortable in.

Today’s outfit is dress skirt from HM, lace top from HM, Belt from Friis & Co., heels from Trend, earrings from JEWLSCPH, necklaces from Chanti and own design bracelet by Biehl, Moonstone and mixed gold and rings from Jewelry and Love, Moonstone and Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Let the fashion games begin)

/ Angel