Sweet little dress

Hello Style Hunter

sweet little dress2

Julystyleangel inspirerer i dag med Sweet little dress, så der er jo praktisk talt frit valg på alle hylder. Så hvad pokker skal jeg dog finde på? Der var ikke andet at gøre end at bladre gennem mine kjoler og se hvilken kjole som jeg syntes passede perfekt til dagens inspiration.

Valget faldt på denne smukke kjole, som naturligvis er fra Miss Martins. Det er en kjole med så mange lækre detaljer at yderligere styling ikke er nødvendig.

Til gengæld så glæder det mig meget at flere af de danske magasiner følger i mit spor. Min mission om at få dig og andre kvinder til at anerkende sin egen skønhed.

Ackowledge your beauty3

Jeg har flere gange efterhånden skrevet om at jeg mener vi giver vores unge piger et helt forkert billede af hvad der er normalt og hvad skønhed er. Og det er os kvinder, som selv skal ændre dette syn på kvinder og skønhed. Det er på høje tid at vi kvinder anerkender vores egen skønhed og hinandens skønhed. Mange unge piger har i dag et helt umuligt billede af hvordan en kvinde ser ud og det kan vi ikke være bekendt.

Ackowledge your beauty2

Magasinet Woman skriver om at vi skal tro på vi er hotte i Bikini. Jeg har selv skrevet et indlæg om netop dette emne her.

Ackowledge your beauty1

Magasinet liv har en dejlig artikkel om at vi kvinder skal vise kroppen frem og ikke gemme os i de store klude. Jeg selv har også skrevet et indlæg om dette her.

Jeg er helt enig, du skal ikke tro på du kan gemme dig bag store klude, det gør intet godt for din krop. Det gælder om at vise kroppen frem og vælge dine outfits så de passer til din krops type.

sweet little dress1

Min søde lille kjole er også en kjole som viser min krop og de kvindelige former. Jeg synes vi kvinder skal være stolte af vores kvindelige former og ikke gemme dem bag store klude.

Dagens tip:

Husk at give komplimenter til de kvinder du møder på din vej. Det hjælper dig til at fokuserer på det smukke i stedet på det du ikke kan lide. Tro på du er smuk!

sweet little dress3

Dagens outfit er kjole fra Miss Martisn, hells fra Nelly, øreringe fra Mawli Copenhagen, armbånd By Biehl, JEWLSCPH, Black design, blandet guld samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en smuk dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Lad fahion legen begynde)

English Translation

Hello Style Hunter

Julystyleangel inspires today with Sweet little dress, so there’s virtually free-for-all. So what the hell am I going to find on? There was nothing else to do than to flip through my dresses and see which dress which I thought was a perfect fit for today’s inspiration.

They chose this beautiful dress, which of course is from Miss Martin. It is a dress with so many great details that further styling is not necessary.

In turn, so I am very pleased that several Danish magazines follow in my tracks. My mission to get you and other women to recognize their own beauty.

I have several times now written about that I think we give our girls a completely false picture of what is normal and what is beautiful. And it’s us women who have to change this view of women and beauty. It is high time that we women recognize our own beauty and each other’s beauty. Many young girls have today an impossible picture of how a woman looks and we can not be aware.

The magazine Woman writes that we must believe we are hot in Bikini. I’ve even written a post on this very subject here.

The magazine Life has a nice article about that we women have to show your body forward and not hide in the large cloths. I have also written a post about this here.

I totally agree that you should not believe you can hide behind large cloths, it does nothing good for your body. The idea is to show the body forward and choose your outfits to suit your body type.

My sweet little dress is a dress that shows my body and the female form. I think we women should be proud of our female form and not hide them behind large cloths.

Tip of the day:

Remember to give compliments to the women you meet on your way. It helps you to focus on the beautiful instead of what you do not like. Believe you are beautiful!

Today’s outfit is the dress from Miss Martisn, hells from Nelly, earrings from Mawli Copenhagen, bracelets By Biehl, JEWLSCPH, Black design, mixed gold and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a beautiful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (fahion Let the games begin)

 

 

I have a dream – Caribbien dream

Hej Style Hunter

caribien dream2

Det er sommer og der er desvære lang tid til jeg skal have ferie, faktisk alt for lang tid – for jeg er bare så klar lige nu.

Derfor gik jeg også all in på dagens inspiration fra “julystyleangel” som frister med Caribbien dream.

caribien dream4

Når nu jeg ikke skal have ferie lige om lidt, så må jeg i stedet dagdrømme. Og dagens dagdrøm går til Caribien. På en lækker strand sådan som på billedet her med smuk blå himmel og masser af sol.

caribien dream6

Jeg drømmer om gå ned af denne badebro og springe i vandet eller bare at sidde på kanten med fødderne i vandet. Lyder det ikke tiltalende?

Caribisk mode er let og i smukke klare røde, blå, gule og grønne nuancer. Så derfor var dagens opgave at finde noget i mit closet som kunne være med til at gøre min dagdrøm mere virkelig.

caribien dream1

Efter at have bladret gennem mine kjoler, faldt mit blik på denne smukke kjole, som jeg har købt i Spanien. Også i Spanien er de glade for de smukke klare røde, blå, gule og grønne nuancer. Og det var jo heldigt, når nu jeg skulle finde en kjole som kunne give mig en følelse af at være i Caribien.

Jeg er ret vild med kjolen, selv om jeg må indrømme den er meget påtrængende i sine farver. Det hjælper selvfølgelig at jeg er blevet glad for mønster. Det var faktisk ikke kærlighed ved første blik med den kjole, men Kenneth kunne rigtig godt lide kjolen og derfor kom den med hjem. Men nu – ja nu er det en anden historie – nu er jeg også vild med kjolen.

Dagens tip:

Det er godt at udfordre din smag og øve dig i at gå med noget som måske ikke lige er det du er mest vild med. Jeg lover dig at din smag vil udvikle sig.

caribien dream3

 

Dagens outfit er kjole fra Spanien, heels fra Nelly, øreringe fra Mawli Copenhagen, armbånd By Biehl, JEWLSCPH, Black design, blandet guld samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig drømmedag i Caribien og glæder mig til vi ses igen i morgen her på bloggen.

ILYG (Lad fashion legen begynde)

English Translation

Hello Style Hunter

It’s summer and there is unfortunately a long time for me to have vacation, actually too long – I’m just so ready right now.

Therefore I also went all-in on the day’s inspiration from “julystyleangel” which limits the Caribbean dream.

If I do not have to have vacation in a minute, I must instead daydreams. And today’s daydream go to the Caribbean. On a nice beach as pictured here with beautiful blue skies and plenty of sun.

I dream of walking down the jetty and jump into the water or just sitting on the edge with your feet in the water. Does that that sound appealing or what?

Caribbean fashion is smooth and beautiful bright red, blue, yellow and green shades. So was the task to find something in my closet that could help to make my daydream more real.

After scrolled through my dresses, my eye fell on this beautiful dress that I bought in Spain. Also in Spain are the happy beautiful bright red, blue, yellow and green shades. And it was lucky for me now that I had to find a dress that would give me a feeling of being in the Caribbean.

I am crazy about the dress, although I must admit it is very intrusive in its colors. It helps of course that I have been happy pattern. In fact it was not love at first sight with the dress, but Kenneth really liked the dress and therefore got it home. But now – well now it’s a different story – now I’m also crazy about the dress.

Tip of the day:

It’s good to challenge your taste and practice to go with something that might not be what you love the most. I promise you that your taste will evolve.

Today’s outfit is the dress from Spain, heels from Nelly, earrings from Mawli Copenhagen, bracelets By Biehl, JEWLSCPH, Black design, mixed gold and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a nice drømmedag in the Caribbean and I look forward to seeing you again tomorrow here on the blog.

ILYG (Let the fashion games begin)

 

Color Blocking

Hej Style Hunter

colorblocking2

I dag skal vi lege med farver, fordi den lille styleangel inspirerer med Color blocking. Hvis ikke du ved hvad clolor blocking er, så kan jeg fortælle at clolor blocking er, når et outfit eller item består af afgrænsede blokke af farver.

Color blocking er ikke den nemmeste tendens at style med succes, derfor vil jeg dele tre små tip til succesfuld color blocking.

Der er tre teknikker til at style color blocking:

 1. Monochromatic = én farve i hele outfit i forskellige nuancer.
 2. Separate = blande kontrasterende farver som klæder hinanden (2-3) farver.
 3. Stand-Alone = en farve-blokeret beklædningsgenstand eller tilbehør hvor designeren allerede har gjort alt arbejdet for dig.

Color blocking - farvehjul

 

Komplementære farver er modsat hinanden på det grundlæggende farvehjul. Denne metode fungerer godt og er forholdsvis let. Bemærk at disse farvekombinationer kan være disharmonisk for øjet.

Analoge farveskemaer bruger farver, der ligger ved siden af hinanden på farvehjulet. Denne farve tilgang er mere harmonisk og behagelig for øjet.

Som du kan se har jeg i dagens outfit valgt det analoge farveskema.

 

colorblocking1
Jeg anbefaler, at du vælger en farve i en nuance, der er flatterende på dig eller som du holder meget af, som udgangspunkt og derefter arbejde derfra for at fuldføre dit outfit.

Farve-blokering betyder ikke dit farvevalg skal være skrappe neonfarver - afdæmpede nuancer fungerer også smukt.

Dagens tip.

Bland max 3 farver i ét outfit, hvis du blander flere farver kan dit look blive for rodet.

colorblocking3

Dagens outfit er jeans fra Gina Tricot, peblum top fra Gina Tricot, blazer fra Claire, heels fra Nelly, øreringe fra Mawli Copenhagen, halskæde Mawli Copenhagen, armbånd By Biehls, JEWLSCPH, Black design, blandet guld samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig skøn leg med farvehjulet og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Lad fashion legen begynde)

English Translation

Hello Style Hunter

Today we play with colors, because the little angel inspires style with color blocking. If you do not know what clolor blocking is, I can tell that clolor blocking is when a garment or clothing consists of defined blocks of color.

Color blockin is not the easiest trend to style with success, so I will share three small tips for successful color blocking.

There are three techniques to style color blocking:

 1. Monochromatic = one color throughout the outfit in different shades.
 2. Separate = mixing clothes contrasting (2-3) colors.
 3. Stand-Alone = a color-blocked garment or accessory where the designer has already done all the work for you.

Complementary colors are opposite each other on a basic color wheel. This method works well and is relatively easy. Note that these color combinations can be jarring to the eye.

Analogous color schemes use colors that are next to each other on the color wheel. This color approach is more harmonious and pleasing to the eye.

As you can see, I have in today’s outfit chosen the analog color scheme.

I recommend that you choose a color in a shade that is flattering on you as a starting point and then work from there to complete your outfit.

Color-block does not mean your choice of colors should be solid neon colors – muted shades also works beautifully.

Tip of the day.

Mix max 3 colors in one outfit if you mix several colors, your look will be too messy.

Today’s outfit is jeans from Gina Tricot, peblum top from Gina Tricot, blazer from Claire, heels from Nelly, earrings from Mawli Copenhagen, Copenhagen Mawli necklace, bracelet By Biehl, JEWLSCPH, Black design, mixed gold and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you estimate play with the color wheel and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Let the fashion games begin)

 

Bringing sexy back

Hej Style Hunter

bring sexy back2

Ja det er lige hvad vi skal, bringe det sexede i spil når vi styler vores look. Dagens Styleangel inspiration er Bringing sexy back. Det er nu ikke fordi jeg vil påstå at det sexede og feminine som sådan har været forsvundet.

Men jeg synes dog at vi når hverdagen tager over har en tendens til at glemme at spille på det feminine og sexede.

Det synes jeg er en skam, fordi vi kvinder er jo så heldige at vi kan spille på det feminine og sexede, det maskuline, det rå og rock agtige.

Netop fordi min stilkerne er feminine /romantisk falder det meget naturligt at spille på det sexede, men det kan man også sagtens gøre via de andre stilkerner.

bring sexy back1

 

Hvordan har du det med at spille på det sexede? Det er ikke fordi jeg anbefaler at vælte et hooker look.

Jeg synes jeg med dagens look har valgt et meget stilfuldt look, som også er sexet. Jeg synes det er sexet på grund af nederdelens mønster og snit, lige som jeg synes min peblum top med cut out ryg bidrager til det sexede look.

Nu er det din tur til at udforske dit closet for items som kan bruges til at give dine outfit et tvist af det sexede.

Selv om det er midt sommer, kan vi da godt kaste et hurtigt blik på den kommende sæsons tendenser:

 • Strik
 • Frakker til under knæet
 • Mønster
 • 60′erne
 • Sporty detaljer
 • Pangfarver
 • Klassisk militær look
 • Pels
 • Fjer

Uh synes du også det lyder lækkert og spændende? Jeg glæder mig til den nye sæson med disse interessante tendenser.

Dagens Tip: Tro på du er smuk og sexet. Øv dig i at se det smukke i dig og lad være med at fokuserer på at finde fejl. Du er både smuk og sexet – du er kvinde.

bring sexy back3

Dagens outfit er Top fra Gina Tricot, nederdel fra Gina Tricot, Sandaler fra Nelly,  halskæder Mawli Copenhagen, armbånd By Biehl, JEWLSCPH, Black design, blandet guld samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Lad fashion legen begynde)

English Translation

 

Hello Style Hunter

Yes this is just what we need, bring it sexy in games when we style our look. Today’s Style Angel inspiration is Bringing sexy back. It’s not because I would argue that it is sexy and feminine as such has been missing.

But I think, however, that we will take over daily life tend to forget to play the feminine and sexy.

I think that’s a shame, because we women’re so lucky that we can play on the feminine and sexy, masculine, raw and rock-like.

Because my style core is feminine / romantic is very natural to play it sexy, but it can also easily be done via the other style cores.

How are you playing it sexy? It’s not that I recommend to overturn a hooker look.

I think with today’s look has chosen a very stylish look that is also sexy. I think it’s sexy because of the skirt pattern and cut, just like I think my peblum top with cut out back adds to the sexy look.

Now it’s your turn to explore your closet for items that can be used to give your outfit a twist of sexy.

Although it is mid summer, we may as well take a quick look at the upcoming season’s trends:

 • Knit
 • Coats below the knee
 • Pattern
 • 60
 • Sporty details
 • Bright colors
 • Classic military look
 • Fur
 • Feathers

Uahh maybe you, like I do, do think it sounds delicious and exciting? I am looking forward to the new season with these interesting trends.

Today’s Tip: Believe you are beautiful and sexy. Practice seeing the beauty in you and do not focus on finding errors. You are both beautiful and sexy – you’re a woman.

Today’s outfit is top from Gina Tricot, skirt from Gina Tricot, Sandals from Nelly, necklaces Mawli Copenhagen, bracelets By Biehl, JEWLSCPH, Black design, mixed gold and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Let the fashion games begin)